Ferencváros, 1989 (1. évfolyam, 1-7. szám)

1989. április / 1. szám

Ferenc IX. kér. Hely tört é ne*jß> •* leltári Szám: /nan 1989 APR varos Kedves Olvasó! Kérjük, ezúttal tegye félre előítéleteit. Lapunk a Ferencváros — új olcsó. E két dolog az utóbbi időben nemigen szokott együtt előfor­dulni, az pedig még kevésbé, hogy ami nem drága, jó is lehet. Pedig mi éppen ezt szeretnénk megvalósítani: új, olcsó és jó lapot ad­ni az Ön kezébe. Olyan újságot, amelynek minden sorát érdemesnek tartja elolvasni, amelyben a cikkek érdekesek, elgondolkodtatok, kí­váncsivá teszik, vagy netán felháborítják. Olyan lapot, ami elsősorban a ferencvárosiaknak, a ferencvárosiakról szól, de mégsem csupán a helyi ügyeikről. Olyan lapot, amely bár elsősorban a kerület közéleti szócsöve kíván lenni, ám a közérdeket tágabban értelmezi, s ha kell, felemeli szavát fővárosi és országos dolgokért, a nemzeti és az általá­nos emberi értékek védelmében is. Ára: 2.60 Ft Szabad szellemű, nyitott, a problémákra érzékenyen reagáló lappá szeretnénk tenni a Ferencvárost, mai életünk olyan tükrévé, amely­ben a valóság - ha szép, ha csúnya - kendőzetlenül jelenik meg. Kedves Olvasónk! Jól tudjuk, elképzeléseinket az Ön segítsége nél­kül aligha tudjuk megvalósítani. A legfontosabb célunk ugyanis az, hogy önnek tetsszen, hogy megszeresse ezt az újságot. íme az első szám, kérjük lapozzon bele... Véleményét, ötleteit, javaslatait kíváncsian várjuk. Hol és mikor? Erről is pontosan tájékoztatjuk a Ferencváros hasábjain. Lőwey Klára Gimnázium: az egyetlen középiskola a fővá­rosban, ahol nincs tornaterem. Még most sem lehet biztosan tudni, mi okozta az Ihász Dá­niel Szakközépiskolában aitü^ zet. Csak az elektromos ok ki­zárt, a szándékosság nem... A helyreállíts megkezdődött, reméljük a tanulságok levoná­sa is. Az mindenesetre kide­rült, hogy január 1-ig egyetlen iskola biitosítására sem volt mód. • #1 Interjú Tirts Tamással, a Ff DESZ ferencvárosi csoportja najk vezetőjével. Gumibot he fyett hirtelen baráti jobbul nyújtanak? Szerepcsere: leköszön a régi rendőrkapitány, Halász az új serif! .- A főváros két f|kolája táplál­kozástudományi kísérletijén vespnrészt. A gyerekek meg­szerették az ízletesen elkészí­tett, könnyen emészthető, egészséges ételeket. Jövőre ■azonban a kíséílet letelik, a drágfbb kosztot a gyermek- élelmezés támogatás nélkül hem^Ädja a nyersanyagnor- máldSb kihozni. Visszajönnek a tészták, a zsíros szaftok? Bűnügyi rovat! Mm - A hónap kéfrlise: az ek>: teseket verik, bgve? Kapitánycsere — februári bűnügyeink Interjú Géczi, István országgyű­lési képviselővel a T. Házról és a demokráciáról. AIX. KERÜLET LAPJA • AIX. KERÜLET LAPJA • AIX. KERÜLET LAPJA emelkedett a fizetésük. Az idén is lépést tudnak tartani a bérek az inflációval? - ripor­tunk egyebek közt erre’keresi a választ. | W • f * ■ 3» ¥ 1 |Mgt •" #••• f,í m I csarnok felújítá sához an... Képriport a 4-5. I IÍSE BR I. évfolyam 1. szám

Next

/
Oldalképek
Tartalom