Ferencváros, 1987 (12. évfolyam, 1-4. szám)

1987. április / 1. szám

Lakóközösségek, lakóbizottságok Ha távirat jön, s a postás nem ismeri a cím­zettet, hozzá kopog. A fentiek miatt gond a takarítás, s nem mindig olyan emberek kerül­nek a megüresedett lakásokba, akikkel szíve­sen laknak egy házban. Mert hiába a jogvé­delem, a lumpenekkel szemben a személyi védelmet nem tudják a hivatalos szervek biz­tosítani. A ház kezelőséggel is egy kicsit úgy van, hogy a gyakran változó vezetők miatt a leg­utóbbi nevét sem tudja mindig megjegyezni. Az egyik megígéri, hogy megjavítják a csőre­pedést, a beázást, aztán mire ismét vissza­megy, új a vezető, aki az ígéretről már nem tud. A kerületi tanáccsal - főként a korábbi éveket tekintve - szoros kapcsolata alakult ki. Számít rá a népfront is, választáskor min­dig beosztják a szavazatszedő bizottságba, a kerület életét érintő legfontosabb dolgokról rendszeresen tájékoztatják. Ám fiatalítani kellene, mondja. Ö is nehezebben mozdul már, de akik jobban bírnák erővel, nem szí­vesen vállalnak társadalmi funkciót. Valahogy nincs megbecsülése, rangja, tekintélye ennek a munkának. Biztos, hogy ebben szerepet ját­szik az is, hogy senki sem elégedett. Mert ugye mérges a lakó, ha valamit nem sikerül elintézni és a hivatal is gyakran úgy érzi, fe­leslegesen macerálják. Egyszóval jó lenne, ha mindkét fél másként érezne. De ehhez, tenni is kellene valamit. Vágóhíd utca 21/a, b, c. A lakóbizottság elnöke Vad Lászlóné. A három ház a kerület többi épületéhez képest fiatal, 1961-ben épült. Igaz, azóta az ide költözők megöre­gedtek, s ma is nagyon sok itt az idős, egye­dülálló lakó. A fiatalok - mivel egy szobá­sak az otthonok - többnyire átmenetinek tekintik az itt lakást, s azt egy vagy két gye­rekkel hamar elcserélik.- Amikor ide beköltöztünk — mondja Vad Lászlóné - sok dolgon kellett változtat­ni. Nem volt parketta, kézmosó, bojler, ve­gyestüzelésű fűtés volt. Évről évre lassan ha­ladtunk előre. Ma már gázfűtés van és ülő­kád helyett fekvőkád, a pvc helyébe parket­ta került a szobákba. Könnyebb volt az em­berekkel is szót érteni. Még volt házfelügye­lő, jobban ismerték egymást a lakók. Ma gyakran azt sem tudom, ki lakik a legfelső emeleten. Ami gondot okoz, az a nagyobb lélegze­tű társadalmi munka. Igaz, az idősek is szíve­sen segítettek a ház körüli park rendbetéte­lében, de például a betonjárdát egy szocialis­ta brigád készítette el nekik néhány éve. A népfront segített, ők szervezték meg a mun­kát, máig is hálásan gondolnak rájuk.- Jómagam a lakóbizottsági felelőssel tar­tom a kapcsolatot - fűzi hozzá a lakóbizott­sági elnök. — Ha kell valami, ő segít. Szemé­lyesen ritkábban jutok be a tanácsba, de a lakóbizottsági üléseken magam veszek részt, és a népfrontban is dolgozok. Jó példaként említi, hogy az IKV — an­nak ellenére, hogy sok gond van vele — né­hány éve műszaki felmérő csoportot hozott létre. Ennek eredménye: rendezték a parkot, kivágták a veszélyes fákat, s a házban is segí­tett egy-két gond megszüntetésében. Ami ma a legtöbb munkát adja neki: az idősekkel való törődés. Gyakran kérik fel. hogy nézzen utána a tartási szerződéseknek, ellenőrizze, hogy megtartják-e őket, akik ilyet vállalnak. A tapasztalatok kedvezőek, valóban törődnek az egyedül élő korosabb emberekkel a szerződést aláírók. De gondolt ő már a fiatalokra is. Mert történt, hogy felkeresték, s azt mondták, jó lenne valahol, itt a környéken egy kicsit ösz- szejönni, elbeszélgetni. Nem kívánkoznak ugyanis mindig a városba, elég a moziból, té­véből, is, inkább maguk közt lennének egy kicsit. Van egy pince, amit talán fel lehetne használni — megfelelő átalakítás után — erre a célra. Ám az is szükséges, hogy maguk a 24. számú országgyűlési választókerület DR. TALLÖSSY FRIGYES Fogadóóra: Július és augusztus kivételével minden hónap harmadik hétfő 17—19 óráig HNFIX. kerületi Bizottságának székháza, Bp. IX., Kinizsi u. 22. fdszt. 25. számú országgyűlési választókerület HORVÁTH SÁNDORNÉ Fogadóóra: Minden hónap első hétfő 16—18 óráig Bp. IX., Tűzoltó u. 97.: II.2 , V.4., VIII.3., XI.2. fiatalok is mozduljanak, tegyenek ezért vala­mit.- Én még azt is elképzelhetőnek tartom, hogy a ház többi lakója is összejöjjön itt. Mert a szomszédok gyakran jó viszonyban vannak egymással, de talán ez kevés, szélesí­teni is lehetne a kört. Az idén ment nyugdíjba, most több ideje jut majd a három házra. Segítség, támogatás azonban neki is elkelne. Szeretné, ha tovább csinosítanák a parkot, a gépkocsiknak par­kolóhelyet építhetnének ki, és van még né­hány ügy, amit jó lenne rendezni. Rajta nem múlik, mert most már jobban telik az idejé­ből, de társakra lenne szüksége, akik segíte­nek. Hát ehhez kér ő is segítséget! BÉKÉSI ISTVÁN A titkárság új vezetője Uj titkárságvezetője van a kerületi tanács végrehajtó bizottságának. Székelyhídi János- né, született Bártfai Katalin jogász, 1981 óta dolgozik az államigazgatásban. Először a VIII. kerületi Tanács VB igazgatási osztályá­nak csoportvezetőjeként, majd 1984. január 1-jétől a Fővárosi Tanács VB kereskedelmi főosztályán főelőadóként dolgozott. Bp. IX., Vágóhíd u. 31-33.: III.2., VI.1.„ IX. 7, XII.7. Bp. IX., Hámán Kató u. 24.: IV.6., VII.6-, X. 5. 26. számú országgyűlési választókerület BOROS LÁSZLÓ Fogadóóra: Június, július és augusztus kivételével minden hónap második hétfő 17—19 óráig Bp. IX., Gubacsi u. 89.: 1.12., IV.13., X.12. Bp. IX., Toronyház u. 3/b.: 11.9., V.ll., XI. 9. Bp. IX., Füleki u. 8.: III.9., IX.14., XII.14. ********** *** ***************************************** ********* *************************************************************** Országgyűlési képviselők fogadóórái 2 FERENCVÁROS

Next

/
Oldalképek
Tartalom