Ferencváros, 1987 (12. évfolyam, 1-4. szám)

1987. április / 1. szám

Ferencváros A IX. KERÜLETI TANÁCS ÉS A HAZAFIAS NÉPFRONT LAPJA XII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1987. ÁPRILIS Lakóközösségek, lakóbizottságok Több mint három évtizede, hogy megalakul­tak a lakosság öntevékeny érdekvédelmi szer­vezetei, a lakóbizottságok. Céljuk és felada­tuk ma sem más, mint akkor: képviselni a lakótársak érdekeit a hivatalos helyeken és közvetíteni azokat az elképzeléseket, ame­lyeket például a kerületi tanácsok szeretné­nek az adott területen megvalósítani. Hogy ez a munka gyorsabb és gördüléke­nyebb legyen, több mint tíz éve megalakul­tak a kerületi lakóbizottsági vezetó'ségek is, hogy összefogják és irányítsák a lakóbizott­ságok tevékenységét. A kérdés tehát ma az: hogyan működnek a lakóbizottságok, miben szorulnak segítség­re, és mit tudnak tenni azért, hogy valóban a híd szerepét töltsék be a lakosok és a hivata­lok között? Két lakóbizottsági elnököt kerestünk fel kerületünkben. Első utunk az Ipar utca 15- 21-be vezetett, ahol Kártyás Istvánná 1974 óta tölti be ezt a funkciót. A házban 1950 óta lakik, jól ismeri tehát az ott élő emberek örömeit és gondjait.- Nyugdíjba mentem abban az évben, amikor elvállaltam ezt a tisztet - mondja. - Hozzáteszem, nem volt más, aki feltette volna a kezét, magam pedig korábban mint lakóbizottsági elnökhelyettes dolgoztam. Hát ezért is vállaltam. Tegyük hozzá: nagy szükség volt arra a tapasztalatra, amelyre korábban már szert tett. Mert, ahogy ő mondta, nem könnyű fel­adat ma az elnöki munka. Mégpedig több okból. Az egyik, hogy nehéz szót érteni az emberekkel, a lakókkal és a hivatallal egy­aránt. Aztán gond az is, hogy közömbösek lettek a lakók. Igaz, öreg ház, ahol él, sok az idős, akik inkább támogatásra, segítségre szorulnak, mintsem el lehetne várni tőlük, hogy ők segítsenek. Éppen ezért említi, hogy sok olyan feladat van, amelyet nem lehet írásban rögzíteni, mégis ez teszi ki munkája nagy részét. Vagyis a törődés, a gyakran már tehetetlen emberekkel való foglalkozás. Van, hogy ő szalad orvosért, megy a patikába a gyógyszerént, vagy hozza el az új szemüve­get valakinek. Ha bekopogtat, arra is odafi­gyel, rendben van-e a tartási szerződés min­den pontja, azaz, megkapják-e az idősek azt, ami jár nekik. — Életem jelentős részét ebben a házban, ezen a környéken éltem le — teszi hozzá. — Nagyon jól ismerek mindenkit, de főként az időseket. Hát persze, hogy segítek, ahol tudok! A régi bérház néhány éves gondja: nincs házfelügyelő, megszűnt a lakónyilvántartás. 42 éve szabadult fel v hazánk _____ F ERENCVÁROS 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom