Kelet-Magyarország, 2003. május (63. évfolyam, 101-126. szám)

2003-05-02 / 101. szám

Eltérő érdekek A késve kezdett TÉSZ- alapítás szétaprózó­dással fenyeget./3. Lovakat és borjút vettek hamis pénzért Országos méretekben dolgozó csaló bandát buktatott le a megyei főkapitány ság. /6. 2003. május 2., péntek Napsütés nélkül is fényes majális Hirdetés Orvosi rendelő közös erőből Fergeteges sikert arattak a népi és táncegyüttesek, a bográcsban főtt ételek Nyíregyháza (KM - Gy. L.)- Kicsit ráijesztett a majá- lisozni készülőkre a tegnap reggeli borongós idő. De csak kicsit, mert kora dél­előtt Nyíregyházán már szin­te egyirányúvá váltak a sza­badba vezető útvonalak, dél­re szinte teljesen kiürült a város. Kabaláson a színpad köré gyü­lekezők örömmel tapasztalták, hogy egyre gyakrabban látni - ha csak rövid időre is - a na­pot. Tukacs István alpolgármes­ter köszöntötte az egyre szebb számban gyülekezőket, Vaskó Mihály, az MSZOSZ megyei kép­viselet-vezetője pedig elmondta: az a harc, amiért a munkások több mint száztíz éve folytatnak, ma is aktuális. Különösen me­gyénkben, ahol a lemaradás nem csökkent. Sőt! A regisztrált mun­kanélküliek száma 39,5 ezer, ami 19,1 százalékos rátát jelent. Míg az országos nettó átlagbér 78 ezer forint, megyénkben csak 64 ezer, a fizikai dolgozóké pedig 50 ezer! El akarják érni továbbá, hogy a heti munkaidő 38 óra le­gyen. Először vett részt a kabalási majálison a Szatmári Nemzetisé­gek Népi Együttese Szatmárné­metiből, akik fergeteges sikert arattak, különösen a palotással. Természetesen igen jó hangula­tot varázsolt a többi, nálunk jól ismert együttes is, akik mellett jó szórakozást nyújtott a gyere­keknek a vidámpark, a felnőttek­nek a népművészeti vásár, és más színes bemutató. A Bujtos Városligetbe is so­kan mentek ki, s amikor a Pri- mavera Balettegyüttes latin összeállítása véget ért, zúgott a vastaps. Különösen Varga Hédi volt „elemében”, akinek szóló­tánca aratott osztatlan elisme­rést. Persze, ezenkívül volt még kinek tapsolni, hiszen jóformán egész nap, megszakítás nélkül ment a műsor. A két legnagyobb párt is sátrat állított, a Fideszé volt szerényebb, de az érdeklő­dés ott is nagyobb volt a tavalyi­nál. A szocialisták sátrát úgy­szólván csak az európai csilla­gok díszítették. Főzhettek is a li­getben, bár ezzel a lehetőséggel viszonylag kevesen éltek. Roma est Nagyecseden Nagy volt a forgalom Sóstó környékén is, ahol a múzeumfa­lu és az állatpark kínálta a ki- kapcsolódást. Úgyszólván minden megyebe­li településen rendeztek kisebb vagy nagyobb szabású majálist a borongós idő ellenére. Nyírbátorban a kemping adott otthon a majálisnak, melynek vendége volt többek között Ju­hász Ferenc honvédelmi minisz­ter, Baja Ferenc és Veres János államtitkár. Jó szórakozott a kö­zönség a Móricz Zsigmond Szín­ház művészeinek zenés-táncos műsorán. Nagykálló-Harangodon is gazdag programmal várták a majálisozókat, ahol főként he­lyi együttesek léptek fel, Nagy­ecseden pedig a roma esttel fe­jeződött be az egész napos prog­ram./5. Nagy sikere volt Szorgalmatos első majálisának Fotó: Sipeki Péter Nyírszőlős (KM - Gy. L.) - Összesen 24 millióba került az a kívül-belül családias hangula­tú orvosi rendelő, melyet ápri­lis 30-án adtak át Nyírszőlősön. Az országban egyedülállónak számít, hogy a költségeket ma­guk a vállalkozó orvosok és az önkormányzat fele-fel arányban állták. A legnagyobb részleg (73 négyzetméter) a gyermekorvo­si rendelő, ahol dr. Kálmán Eni­kő várja majd hétfőtől a kicsi­nyeket. Dr. Molnár Csilla fogor­vos és dr. Vaczó Sándor házi­orvos fektetett még be jelentős összeget annak érdekében, hogy Nyírszőlősön méltó és korsze­rű körülmények között tudják ellátni a betegeket. A régi ren­delőt lebontják, az új létesít­mény előtti területet pedig par­kosítják. Hirdetés Az új orvosi rendelő épülete Nyirszőlősön Fotó: Györke László Amint Csabai Lászlóné pol­gármestertől megtudtuk, várha­tóan még az idén a Kistelek­iszőlőben, a Tünde utcán és Sós­tóhegyen nyílik hasonló módon létrehozott orvosi rendelő. Jövő­re pedig remélhetőleg a tanya­bokrokban lesznek átadások. KELET-MAGYARORSZAG [aj 4401 Nyíregyháza, Postafiók 47 ® (42) 501-510 ÁRA: 69 Ft, előfizetőknek: 42 Ft lx. évf., 101. sz. mm NAPLÓ Nyírségi kiadás Ma Tv Plusz. Ismét jelentkezik a KM rádió- és televíziómelléklete, a Tv Plusz HASZNÁLTRUHA-ÁRUHÁZ NYÍREGYHÁZÁN, Áraink (változatlanok): Értesítjük vásárlóinkat, hogy ^TFO. 500 Ftíkg 2003. május 5-étől áruházunk a KcDD: 400 Ft/kg mmkmm VASVILL depó földszintjére költözik. SZERDA: 300 Ft/kg jrv ^ MINDEN HÉTFŐN TELJESEN új CSÜTÖRTÖK: 200 Ft/kg NYÁRI ÁRUKÉSZLET! PÉNTEK: 100 Ft/kg 400 nV-en több ezer kilogramm felnőtt-, s .................-■■■'............■■--------­HÁDA KFT gyerekruha és lakástextil Kártérítés Nyíregyháza (KM) - A megyei Védelmi Bizottság az önkormányzatok hóhelyzet­ből adódó költségeinek eny­hítéséről tárgyalt. Megyénk­ből 157 önkormányzat össze­sen 213,2 millió forint igényt jelentett be. A kérelmekből a megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 55 millió forint megtérítését nem tartotta jo­gosnak. A megyei Területfejleszté­si Tanács a kérelmek támo­gatásáról április 18-án dön­tött. Az előterjesztés alapján a megye 157 települése részé­re összesen közel 157,7 millió Ft felmerült védekezési költ­ség megtérítését javasolja a központi vis maior keretből. Csökken a munkaidő? Budapest (Krónika) - Medgyessy Péter támogatja a heti 38 órás munkaidő beve­zetését - mondta a Szakszervezetek Orszá­gos Szövetségének elnöke. Wittich Tamás azután beszélt erről, hogy a miniszterel­nök találkozott az öt országos szakszerve­zeti konföderáció vezetőjével.

Next

/
Oldalképek
Tartalom