Kelet-Magyarország, 2003. március (63. évfolyam, 51-75. szám)

2003-03-01 / 51. szám

Negenkét nap múlva Kommandó, mely az egészségért harcol IDŐJÁRÁS Áprs 12-én lesz A hazai felnőtt lakosság Borongós idő várható £ wK a nézavazás az uniós SjgjjjSp^ mintegy 40 százaléka, a nők több mint Nappal O °C és 10 °C csatcozásrók/5. negyede dohányzik./3. Éjszaka -10 °C és -2 °C ÁRA:» Ft lx. évf., si. sz. Boris Péter exminiszterelnök volt a díszvdége tegnap a nyírteleki nyugdíjasok farsai mulatságának: képünkön a nyugdí- jasokíérintö MDF-javaslatokról beszél. A progn előtt az MDF megyei választmánya a polkus részvételével sajtótájékoztatót tartotBoross Péter a Kelet Magyarország­nak kluzív interjút is adott, amelyet későbközlünk Fotó: Marik Sándor Móosított menetrend Nyegyháza (KM L. Gy.) Megje­lent aasúti menetrendkönyv egyes számú módomsa, közölte február 28-án a MÁV Inforr A nrcius 2-töl érvényes menetrendi módotás részletesen tartalmazza az időkö:en esedékessé vált változásokat a nemzKözi és a hazai vasúti vonatközle- kedésln. A füzet formájában kiadott mó- dosítádíjmentesen beszerezhető a vasút- állomíokon és a MÁV-jegyirodákban. Telefoon is érdeklődhetnek a változá- sokróla budapesti központi tudakozónál, amelyek telefonszáma: 461-54-00. Hirdetés Tavasi lemosó permetezésekhez ACROL PLUSZ FLNGURAN-OH Kensse a gazdaboltokban! 9 77013 205061 Ó 1 kelet-waqyarorszAq tü 4401 Nyíregyháza, Postafiók 47 ® (42) 501-510 Gyógyulni vágyunk A külföldek mellett mind több a hazai vendég w bzáUodékazobaiogiaitsaga, százalék) so gyógyszállók 70 NAPIQ __________________ 2003. március 1., szombat Több volt a riasztás, de a vaklárma is Az elmúlt évet értékelték a nyíregyházi önkormányzati hivatásos tűzoltók pénteken Nyíregyháza (KM - Gy. L.) - Négyszázzal többször riasztot­ták a nyíregyházi hivatásos önkormányzati tűzoltókat ta­valy, mint 2001-ben, 193 alka­lommal pedig vaklármának bizonyult a jelzés. Dombrády László ezredes, tűz­oltósági tanácsos, nyíregyházi pa­rancsnok az évértékelő értekez­leten úgy jellemezte 2002-t, ami­kor olyan események nem történ­tek, melyek a munkában fennaka­dást, vagy átlagon felüli igénybe­vételt jelentettek volna. Ugyanak­kor 400-zal több riasztásuk volt, mint 2001-ben. Az is fontos ese­mény volt, hogy egy több mint 200 millió forint értékű daruval gazdagodtak. Összesen 1417 alkalommal ri­asztották a nyíregyházi tűzoltó­kat, az eseteknek közel fele mű­szaki jellegű beavatkozást igé­nyelt. Ezen belül jobbára baleset­hez kellett kivonulniuk, de szi­vattyúztak, volt kémény- és faki- dőlés, állatmentés is. Sajnálatos viszont, hogy nem csökkent a téves, illetve szándé­kos, rosszindulatú jelzések száma. Összesen 193 esetben vonultak ki a tűzoltók fölöslegesen. Tűzesetek következtében hár­man haltak meg, 13-an különböző fokú égési sérüléseket szenvedtek. A tüzek keletkezési okait vizsgál­va az esetek 20,1 százalékában va­lamilyen hőtermelő berendezés (kályha, vasaló, elektromos mele­gítő), vagy elektromos energia (13,5 százalék) okozott tüzet.- Munkakapcsolatunk - hang­súlyozta a parancsnok - a rend­őrséggel, a vám- és pénzügyőrség­gel, a mentőszolgálattal és más szervekkel jó volt. Farsang, A nyíregyházi Kazinczy l Ferenc Általános Iskola másodiko sai vidám farsangolással száműz­ték a nyakunkra nőtt telet Fotó: Balázs Attila Újabb közmunkaprogram Nyíregyháza (KM) - A me­gyei önkormányzat négyéves munkaprogramjáról, a Vásár­helyi-terv megyénket érintő munkáiról, az M3-as autópá­lya építéséről tartott sajtótá­jékoztatót tegnap a megyei közgyűlés elnöke. A megye hosszú távú straté­giai elképzelésének lényege, hogy már számol az uniós csatlakozás követelményeivel és következmé­nyeivel, miközben központjában az itt lakók szolgálata áll. A me­gyei önkormányzat azt szeretné elérni, hogy az itt lakók szeres­senek e helyütt élni, ne vágyód­janak el, s gyermekeik, utódaik jövőjét Is itt képzeljék el - hang­súlyozta Gazda László. A felső-tiszai árvízvédelem szá­mára jelentős az elfogadott Vásár­helyi-terv; Gazda László olyan horderejűnek tartja, mint a más­fél évszázada a Tisza-szabályozás volt. Mederrendezés, gátmagasí­tás, árvízi vésztározók építése ké­pezi a komplex terv részét, amely­hez új munkaalkalmak létesítése is társul. Ami a leglényegesebb: a munkák már az idén megkezdőd­nek, illetve meggyorsulnak. A politikus azt is elmondta: Kiss Péter foglalkoztatási és mun­kaügy miniszterrel csütörtökön aláírtak egy 223 millió forint ér­tékű közmunkaprogramot, amely­hez a területfejlesztési tanács to­vábbi 223 milliót juttat, s ebből a megyében középület-felújítási programot valósítanak meg. Veres János szólt pénzügyi ál­lamtitkárrá történő kinevezésé­ről. Nem költözik el a megyéből új beosztása miatt sem. Készül 9 hittudományi. Átadták a Szent Atanáz Görög Katolikus Hittudományi Főiskola új épületét Nyíregyházán a Bethlen Gábor utca és az Egyház utca sarkán. A Török és Ba­lázs Építész Műterem tervei alapján a NYÍRÉP építette, a 21. évszázadnak készült intézmény hatszázmillió forintba került. Az oktatás szeptemberben kezdődhet. Képünkön a könyvtár ol­vasótermében Keresztes Szilárd püspök, a tervező Balázs Mihály és Tordai Károly főmérnök társaságában Fotó Balázs Attila Hirdetés Bármilyen típusú, korú, érvényes műszakival rendelkező gépkocsiját minimum 4MWo(&WQ. Ft-ért beszámítjuk, bármilyen típusú új Suzuki modellbe.* "Kizárólag hitelkonstrukcióban történő vásárlás eseten. Üzemanyag fogyasztás: r>,5 7,5 liléi/100 km. CO> kibocsátás: l.?»Ű l?ftg/km Nyíregyháza, Orosi u. 29/a. Tel.: 42/508-150, E-mail: carmo@carmo.hu, Mátészalka, Jármi u. 55. Tel.: 44/500-203, Fehérgyarmat, Matolcsi u. 2. Tel.: 44/510-1 I^^SUZUKI téti«} vejet» futniaávududujt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom