Kelet-Magyarország, 2002. június (62. évfolyam, 126-150. szám)

2002-06-01 / 126. szám

MTI-felvétel Autósorsolás Ma 11 órakor Th sorsolunk a Rém szalonban./13. 0169 2273' icz Zsigmond" Megyei és Városi Könyvtár iadt fakeresztek a Tatár-hágón túl egykori temetőgondnok a magyar onák halálának körülményeiről is hallott./8. OLCS-SZATMÁR-BEREG IDŐJÁRÁS ................ Záporok várhatók Nappal 20 °C és 25 °C Éjszaka 7 °C és 12 °C ÁRA: 59 Ft lix. évf., 126. sz. független napilapja 2002. június 1szombat Elnöki csúcs Megkezdődött a kétnapos IX. Közép-európai Elnöki Csúcstalálkozó a szlovéniai Bledben pénteken. Mádl Fe­renc köztársasági elnököt (balra) Milan Kucan, a Szlovén Köztársaság elnöke j. fogadta a Grand Hotel Toplice halijában B Teljesül a program Medgyessy Péter miniszterelnök szerint a kormány annak ellenére is megvalósítja 100 napos prog­ramját, hogy az államháztartás hiánya 175 milliárd forinttal több lesz, mint ami­re számítottak - a kormányfő minderről péntek reggel a Magyar Rádió Krónika című műsorában beszélt. 0 Választás ősszel Elrendelte az ősszel esedékes választásokat a Magyaror­szági Református Egyház Zsinata, ame­ly jelenlegi összetételében szeptember 25-én tartja ünnepélyes záróülését - je­lentette be Bölcskei Gusztáv püspök, a testület lelkészi elnöke pénteken Buda­pesten. 0 Zárul az olló A magyarországi régiók közötti leszakadás megállítását, illetve a fejlettségi különbségek mielőbbi csök­kentését tartja a legfontosabb területfej­lesztési tennivalónak az új kormány te­rületfejlesztésért felelős politikai állam­titkára. 0 Nyomozáshosszabbítás A Legfőbb Ügyészség (LÜ) az ORFK előterjesztésé­re négy hónappal, október 3-áig hosszab­bította meg a nyomozás határidejét a Postabank-ügyben - közölte a LÜ sajtó­irodájának munkatársa az MTI érdeklő­désére pénteken. 70 K£LEI-MAQYARQRSZAS !K 4401 Nyíregyháza, Postafiók 47 © (42) 501-510 Többet építünk Építőipari termelésünk alakulása (százalék az elózó év azonos Időszakához képest) 30 27,3 5,1 J Január Február Március Ezer nyertes pályázat megyénkben Remény van arra, hogy a „kerethiány” miatt elutasítottak is megkapják a kért összeget Nyíregyháza (KM - G. B.)- A fagykárok bejelentését a helyileg illetékes falugazdá­szoktól jövő héttől átvehető két - hivatalos - bejelentő- lapon kell megtennie a gaz­dálkodóknak. Akik eddig már más formában bejelen­tést tettek, azoknak meg kell ismételniük a fenti módon. A megyei Földművelésügyi Hivatal tegnapi tájékoztatóján hívta fel fentiekre a figyelmet Wachal Kálmán hivatalvezető­helyettes, aki a megyei Agrárfej­lesztési Bizottság napokban meg­hozott döntéseinek eredményét ismertette az ültetvénytelepítési és a százmilliónál nem nagyobb összegű, helyben elbírálható épí­tési beruházási pályázatokkal kapcsolatban. A fenti célokra 1162 pályázat érkezett be, ami 3-4-szerese az ország többi megyéjében tapasz­taltaknak. A benyújtott pályáza­tok összességében mintegy 20 milliárd forint értékű beruházást fogalmaztak meg, amelyhez kö­zel 6 milliárd támogatást igé­nyeltek. A bírálat során a prefe­rált célok - ültetvényeknél csont­héjas, héjas, bogyós gyümöl- csűek, épületeknél hűtőházak, magtárak, szarvasmarha-, juhis- tállók - figyelembevételével 754 ültetvénytelepítési és 220 épület­létesítési pályázatot nyilvánított nyertesnek a bizottság. Elutasí­tottak az első csoportból 103, a másodikból 53 pályázatot, zöm­mel tartalmi-szakmai okokból, formai hibákból. Volt forrás­hiány miatti elutasítás is, hang­súlyozta a hivatalvezető-helyet­tes. Ezekre 195 millió forint hiányzik a megyei támogatási keretből. Biztató viszont az ilyen indokkal elutasítottak számára az, hogy a minisztérium bekér­te a megyétől a hiányzó összeg nagyságát. Remény van tehát ar­ra, hogy a „kerethiányosak” vé­gül mégis csak megkapják a kért támogatást, tette hozzá Wachal Kálmán. A nyertes építési pályázatokról elhangzott, hogy segítségükkel várhatóan 44 hűtőház, 34 magtár, 28 állattartó és 94 egyéb gazda­sági épület valósul meg a megyé­ben, növelve majd az itteni gaz­dálkodás eredményességét. Megkezdődött pénteken a XVII. I Labdarúgó Világbajnokság Japánban és Dél-Koreában. Felvételünk a VB megnyitóján készült EPA-felvétel Pedagógusnap Nyíregyháza (KM) - Június első hetében a megszokottnál is nagyobb figyelem fordul a peda­gógusok felé. A fenntartók ilyen­kor megjutalmazzák azokat, akik sokat tettek azért, hogy az okta­tó-nevelő munka eredményes le­gyen, hiszen nem közhely, hogy a jövő készülődik az oktatási in­tézményekben, s egyáltalán nem mindegy, hogy a most végzettek müyen felkészültséggel rendelkez­nek akkor, amikor az ország az EU tagja lesz. Nyíregyházán pe­dagógusnapi elismeréseket nyúj­tottak át pénteken este a Kodály Zoltán Általános Iskolában./5. Műsorral köszöntötték tanítóikat, tanáraikat a gyerekek Felkészülés Bátorliget (KM) - Bátor­ligeten megkezdődött az a közel 60 millió forint érté­kű útfelújítási munka, amely a természetvédelmi terület ősláp és a napokban átadott új ökocentrumot kö­ti majd össze. A helyi ön- kormányzat azért fejleszti az infrastruktúrát, hogy a leendő nemzeti park köz­pontjának helyt adő telepü­lés a kellő időre minden lé­nyeges tekintetben európai színvonalat képviseljen. Hirdetés____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- j-■ . _ m - - jj — j» _______n Autót akar 7-rWmíJ r Ic^rrrrrr JS2Jpd ...mmamaumzanM Használt, üzemképes autóját bármilyen SUZUKI HASZNÁLT AUTC vásárlása esetén 150.000 Forintért beszámítjuk, majd Önnek ajándékozzuk. BESZÁMÍTJUK, majd azonnal ÖNNEK AJÁNDÉKOZZUK! Nyíregyháza, Orosi u. 29/a. Tel.: 42/508-150, E-mail: carmo@carmo.hu, Mátészalka. Jármi u. 55. Tel.: 44/500-203, Fehérgyarmat, Malolcsi u. 2. Tel.: 44/510-090 SUZUKI /4 térté? eteyetó Mtd'iéoúen&uéectíípe.

Next

/
Oldalképek
Tartalom