Kelet-Magyarország, 1998. augusztus (55. évfolyam, 179-203. szám)

1998-08-01 / 179. szám

Romatábor a Sóstói Múzeum­falu öreg, szatmári csűrjében 3. oldal SZABOLCS SZATMÁR BEREG ÁRA: 31 Ft LV. évf., 179. sz. FÜGGETLEN NAPILAPJA 1998. augusztus 1., szombat Egyre több albán állampolgár ke­res menedéket külföldön. A menekültek úticélja elsősorban Görögország és Olasz­ország, de sokan közülük Németországban próbálnak új hazára találni AP-felvétel Vezércsere Budapest (MTI) — Felfüggesztette tevé­kenységéből a Postabank teljes menedzs­mentjét és a felügyelő bizottság tagjait az Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet (ÁPTF) — mondta Járai Zsigmond pénz­ügyminiszter pénteken Budapesten, sajtó- tájékoztatón. A bank vezetésének menesz­tése körüli hírek bizonytalanná tették a Postabank működését — mondta Tarafás Imre, a felügyelet elnöke. Járai Zsigmond elmondta: a bank vezetését és a felügyelő bizottsági tagokat felszólították a lemon­dásra. Erre azért volt szükség, mert az 1997. évi 13 milliárd forint veszteség után az idei év első fél évében nem mutatkoztak pozitív változások a pénzintézet gazdálko­dásában. A Postabank új vezérigazgatójá­nak Auth Henriket javasolja az ÁPV Rt. Szabad a gazda Budapest (MTI) —- Engedély nélkül lehet exportálni búzát és kukoricát augusztus 1- től — közölte a Földművelésügyi és Vidék- fejlesztési Minisztérium. A rendelkezés át­meneti, s nem érinti az augusztus elseje előtt kiváltott gabonaexport-engedélyeket. Ezekre az eredetileg meghirdetett feltéte­lek érvényesek, illetve alkalmazandók. Kárpótlás a júliusi hűvösért Nyíregyházán már többen, Nagykállóban még kevesebben strandoltak, mint tavaly Nyíregyháza, Nagykálló fPi. G.) — A strandok megyeszer- te nagy forgalmat bonyolíta­nak le nyaranta. Idén azon­ban a szezon közepén „beü­tött" a rossz idő, így sokan választottak más programot a fürdőzés helyett. Néhány helyen megkérdeztük, mennyire befolyásolta az időjá­rás a forgalmukat. — Bár igaz, hogy július köze­pén rossz kéthetet zártunk, de összességében azt mondanám, hogy lényegesen jobb évet tudha­tunk eddig magunk mögött, mint tavaly — válaszolta kérdésünkre Pék János, a nyíregyházi fürdők igazgatója. — Azt hiszem, július második fele kárpótolt minde­nért, a fürdők szerelmesei, és mi is hamar bepótoltuk a lemara­dást. Tavaly a sóstói strandot hetvenezer ember látogatta meg összesen a nyár folyamán. Idén ez a szám jóval magasabb, eddig mintegy száztízezren kerestek fel bennünket. Egy-egy átlagos napon 3-7 ezren vannak, a hét­vége közeledtével azonban egyre nő ez a szám. A nagykállói strandon azon­ban más a helyzet. A pénztáros, Vasné Mester Anita elmondta: — Tavalyhoz képest sajnos lé­nyegesen kevesebben vannak. Ennek az egyik oka volt a rossz időjárás, a másik, hogy emel­nünk kellett az árainkat. Szomo­rú, hogy manapság nem minden­ki engedheti meg magának, hogy a hétvégi kánikulában kimenjen a strandra. Hétköznap átlagban három-négyszázán, hét végén többen vannak: volt már olyan vasárnap, hogy ezerötszázan ke­resték fel a fürdőt. Reméljük, hogy az idő javulásával egyre in­kább nő a forgalom, hiszen a múlt heti melegben is minden nap ezren felül volt a strandolok száma. Záhonyban nem lesz kaszinó Nyíregyháza (KM) — Az elmúlt hónapban hosszabbította meg a Pénzügyminisztérium a nyíregy­házi forintos kaszinó koncesszió­ját, ami 2000 végéig érvényes, mondta dr. Gellai Imre, a Casi­nos Hungary vezérigazgatója a pénteki sajtótájékoztatón. Ugyanezt a jogosítványt kapta a székesfehérvári és a győri forin­tos, valamint a debreceni valu­tás játékkaszinó. A nyíregyházi kaszinó öt éve, 1993. július 30-án nyitotta meg kapuit a Fortuna szerelmesei előtt a Hotel Korona első emele­tén. A szálloda egykori bálter­mét alakították át kaszinóvá, ahol az elmúlt fél évtized alatt 1995-ban regisztrálták a legtöbb vendéget. A vezérigazgató kifej­tette, az új szerencsejáték tör­vény megszületése után remény­Dr. Gellai Imre vezérigazgató Balázs Attila felvétele kednek a 10+5 éves hosszabbítás­ban, amihez a ház gazdájának a belegyezését is szeretnék meg­szerezni. Az új koncesszió várha­tóan azt is engedélyezné, hogy az egyik asztalon forinttal, a mási­kon például dollárral fizessenek a vendégek. Gellai Imre azt cáfol­ta. hogy Záhonyban új kaszinót építenék, azt viszont kifejtette, Miskolcon érdemes lenne üze­meltetni egyet A nyíregyházi kaszinó ven­dégkörét főleg magyarok alkot­ják, tudtuk meg Horovitz János igazgatótól, a külföldiek között ukránok, kisebb mértékben szlo­vákok és románok is megfordul­nak. Honfitársaink közül vala­mennyi réteg, a munkanélkülitől a köztisztviselőn keresztül a mó­dosabb polgárokig megfordul. Az üzemeltető számára az a fontos, hogy magas színvonalon, ele­gáns környezetben nyújtsanak szórakozást az idelátogatóknak. Választás: október 18. Budapest (MTI) — Göncz Árpád köztársasági elnök október 18-ra, vasárnapra írta ki a helyi önkormány­zati általános választáso­kat. A választásra jogosul­taknak augusztus 21-ig meg kell kapniuk a választási értesítőt és az ajánlószelvé­nyeket A helyi választási bizottságok tagjait augusz­tus 28-ig kell megválaszta­ni. Az önkormányzati vá­lasztások időpontjának ki­tűzése után 10 napjuk van a kisebbségeknek, hogy saját önkormányzatuk alakítását kezdeményezzék. Rehabilitációs szakiskola epul Nyíregyháza (KM - Ny. Zs.) — Egy társadalom fejlettsé­gének egyik értékmérője, hogy miként segíti a fogya­tékos emberek beilleszkedé­sét, hogyan teszi lehetővé értékteremtő munka­végzésüket. A közös feladatban külön figyel­met érdemelnek a fiatalok, szá­mukra a megfelelő szakképzett­ség megszerzése az esélyek növe­kedését jelenti. Éppen ezért jó hír, hogy a tervek szerint épül Nyíregyházán a Fogyatékos Fia­talok Rehabilitációs Szakképző és Foglalkoztató Szakiskolája és Kollégiuma. A beruházó szerepét a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány vállalta. A megyeszékhely Széchenyi utcai épületegyüttesénél jó ütem­ben haladnak az elmúlt év de­cember 15-én megkezdett mun­kálatok, ezért minden remény adott arra, hogy a megjelölt idő­pontban: 1998. augusztus 28-án átadják rendeltetésének. A kivi­telező ÉPKER Kft. szakemberei (Vágvölgyi János főépítésvezető irányításával) legalábbis min­dent megtesznek ennek érdeké­ben, s a nyári rekkenő hőség sem hátráltatja őket a munká­ban Balázs Attila felvétele Már a tető szigetelésénél tartanak Kegyeletsértés A megszentelt sírokat is megbolygatták. Felháborodtak a helybeliek is. 7. oldal Jaj, úgy élvezem én a strandot... Balázs Attila felvétele

Next

/
Oldalképek
Tartalom