Kelet-Magyarország, 1994. december (54. évfolyam, 284-309. szám)

1994-12-13 / 294. szám

1994. december 13.. kedd VÁLASZTÁSI MELLÉKLET Keíeí-Magyaroiszag 13 A helyi választások végeredménye A kislisták eredménye a tízezernél kevesebb lakosú településekről AJAK DR. BARTA GÁBOR, FÜGGET­LEN <F), DR. BOROS LÁSZLÓ F DIENES EMIL F ISKI JÓZSEF FKGP KEREKES ILLÉS KDNP ROZINKA MIHÁLYNÉ F TAKÁCS MARGIT F RUBÓCZKI BALÁZS KDNP SOÓS BÉLA KDNP SZABÓ ANTALNÉ KISS KATALIN F TA­KÁCS JÓZSEFNÉ CSÉPKE VA­LÉRIA F ZUBÁLY BERTALAN KDNP lettek a testület tagjai. 1. DR. BARTA GÁBOR F 809 6,51 % 2. DR BOROS László F 690 5,55% 3. SOÓS BÉLA KDNP 680 5,47% 4. DI­ENES EMIL F 661 5,32% 5. KEREKES ILLÉS KDNP 576 4,63% 6. RU- BÓCZKI BALÁZS KDNP 557 4,48% 7. ROZINKA MIHÁLYNÉ F 484 3,89% TAKÁCS MARGIT 8. TAKÁCS JÓ­ZSEFNÉ F 471 3,79% CSÉPKE VA­LÉRIA 9. ZUBÁLY BERTALAN KD­NP 457 3,68% 10. SZABÓ ANTALNÉ F 433 3Á8% KISS KATALIN 11. ISKI JÓZSEF FKGP 393 3,16% 12. KO­VÁCS PÉTER KDNP 385 3,10% 13. TAKÁCS PÉTERNÉ FKGP 384 3,09% PONCSÁK ERZSÉBET 14. LIPPAINÉ F 362 2,91% BALOGH ERZSÉBET 15. FRINDIK BALÁZS KDNP 356 2,86% 16. TAKÁCS KÁROLY KDNP 334 2,69% 17. JUHÁSZ JÓZSEF F 321 2,58 18. MAGYAR PETER F 320 2,57% 19. GYÜRE JÓZSEFNÉ FKGP 312 2.51% PEKOLA ERZSÉBET 20. DZSUBÁK BALÁZS F 300 2,41% 21. JÓNÁS KÁ­ROLY FKGP 273 2.20% 22. KOVÁCS KÁROLY FKGP 272 2,19% 23. KO­VÁCS PÁL F 272 2,19% 24. KOVÁCS LÁSZLÓ KDNP 270 2,17% 25. PON­CSÁK BERTALAN FKGP 263 2,12% 26. PEKOLA JÁNOS FKGP 241 1,94% 27. RAGÁNY ISTVÁN F 235 1,89% 28. KOVÁCS KÁROLY FKGP 223 1,79% 29. KOVÁCS JÁNOS KDNP 222 1,79% 30. DOLHAI GYÖRGY FKGP 215 1,73% 31. KOSTYÓ AND­RÁS FKGP 191 1,54% 32. KOVÁCS ISTVÁN FKGP 188 1;51% 33. MOL­NÁR ZSOLT KDNP 178 1,43% 34. GOMBA KÁROLY F 103 0,83% szava­zattal. ANARCS ÁROS JÓZSEF F KACZUR LÁSZLÓ F KOCSERHA MIHÁLY GYULA F KORCSMÁROS JÁNOS F KRUSINSZKI JÓZSEFNÉ F MURIN JÁNOS F SIPOS TAMÁS F DR. SO­MOGYI GÁBOR F TIBA FERENC- NÉF 1. DR. SOMOGYT GÁBOR F 516 10,67% 2. TIBÁ FERENCNÉ F 374 7,74% 3. KACZUR LÁSZLÓ F 307 6,35% 4. KORCSMÁROS JÁNOS F 3Q1 6,23% 5, MURIN JÁNOS F 283 5,85% 6. ÁROS JÓZSEF F 281 5,81%7. KRUSINSZKI JÓZSEFNÉ F 269 5,56% 8. KOCSERHA MIHÁLY GYULA F 230 4,76% 9. SÍPOS TAMÁS F 229 4,74% 10. KORCSMÁROS JÓZSEF F 220 4,55% 11. TAKÁCS BÉLA F 218 4,51% 12. TAKÁCS TAMÁS BÁLIN F 214 4,43% 13. BORI JÓZSEFNÉ F 206 4,26% 14. G1RÁN JÁNOS F 200 4,Í4% 15. KRISTÓF IBOLYA F 200 4,14 16. KINDÁK ISTVÁN F 195 4,03% 17. DRABJK KÁROLY F 156 3,23% 18. SÁNDOR KÁROLY F 155 3,21% 19. KANTÁR ELEMÉR F 115 2,38% 20. PÁLUR ATTILÁNÉ F 102 2,11% PALFI IRÉN 21. BALOGH MÁRIA F 64 1,32%. APAGY BALÁZSY LÁSZLÓ F BENGA ANDRÁS F BUJDOS LÁSZLÓ F GÖNCZI GYÖRGY F HALUSKA JÓZSEF F KISS GÁBOR F KO- DÁCSI JÁNOS F LENGYEL LÁSZ­LÓ F TAKÁCS TAMÁS F 1. KODÁCSI JÁNOS F 499 9.33% 2. HALUSKA JÓZSEF F 485 9,07% 3. TAKÁCS TAMÁS F 470 8,79% 4. LENGYEL LÁSZLÓ F 459 8,58% 5. KISS GÁBOR F 448 8,37% 6. BENGA ANDRÁS F 417 7,79% 7. BUJDOS LÁSZLÓ F 400 7,48% 8. GÖNCZI GYÖRGY F 356 6,65% 9. BALÁZSY LÁSZLÓ F 350 6,54% 10. TÓTH JÁNOS F 255 4,77% 11. KOSZTYU LÁSZLÓ F 249 4,65% 12. BAKTI PÉTER F 192 3,59% 13. MÁTÉ LÁSZLÓ F 172 3,21% 14. MÉSZÁROS MÓNIKA F 166 3,10% 15. MURÁNYI LÁSZLÓ F 137 2,56% 16. KÁNTOR LÁSZLÓ F 131 2,45% 17. PAPP SÁNDOR F 125 2,34% 18. URBÁN GYÖRGY F 39 0,73% ARANYOSAPÁTI BENKÓ ZSIGMONDNÉ F CSA­TÁRI GUSZTÁV F DÉVAI TIBOR F GARAI JÓZSEF F KAZSUK BER­TALAN F KOZMA KÁROLY F LA­KATOS MIKLÓS (Kedvezményezett) ZHUTINAS CIGÁNY SZERVEZET MOLNÁR TIBOR F OLÁH MI­HÁLY F ZSUK MIKLÓS F 1. KOZMA KÁROLYF 490 8,16% 2. CSATÁRI GUSZTÁV F 439 7,31% 3. KAZSUK BERTALAN F 404 6,73% 4. GARAI JÓZSEF F 388 6,46% 5. OLÁH MIHÁLY F 361 6,01% 6. BENKÓ ZSIGMONDNÉ F 331 5,51% 7. DÉVAI TIBOR F 309 5,15% 8. ZSUK MIKLÓS F 306 5.10% 9. MOL­NÁR TIBOR F 303 5,05% 10. PATAKI ISTVÁNNÉ F 299 4,98% 11. OLÁH ISTVÁN F 271 4,51% 12. MÁRKI SÁNDORNÉ F 230 3,83% 13. DOBOS IMRE F 228 3,80% 14. KAPIN ZOL­TÁN F 221 3,68% 15. ZIMÁNYI ALA­JOS F 215 3,58% 16. DEÁK GÁBOR F 172 2,87% 17. LAKATOS MIKLÓS ZHUTINAS CIGÁNY SZERVEZET 161 2,68% 18. JÓN! ATTILA ZHUTI­NAS CIGÁNY SZERVEZET 157 2,62% 19. MOLNÁR LÁSZLÓIMÉ F 132 2,20% 20. PATAKI ZOLTÁN F 129 2,15% 21. MURZSA ATTILA ZHUTINAS CIGÁNY SZERVEZET 103 1.72% 22. MURZSA ENDRE ZHUTINAS CIGÁNY SZERVEZET 100 1,67% 23. JÓNI JÓZSEF PHRA- LIPE 73 1,22% 24. HICSÁR VILMOS PHRALIPE 71 1,18% 25. HORVÁTH GÉZA PHRALIPE 55 0,92% 26. FEKA ISTVÁN PHRALIPE 55 0,92% BAKTALÖRÁNTHÁZA DR. AGÁRDY MIKLÓS TAMÁS KDNP BANKA GÁBOR F BERKI HELENA (Kedv,) CIGÁNY BOTOS ATTILA KDNP HEGEDŰS GYULA BAKTALÓRÁNTHÁZÁÉRT V SZÖ­VETSÉG KORMÁNY BÉLA BAK­TALÓRÁNTHÁZÁÉRT V SZÖVET­SÉG DR. KOVÁCS KATALIN BAK­TALÓRÁNTHÁZÁÉRT V SZÖVET­SÉG LASKAI JÓZSEF BAKTALÓ­RÁNTHÁZÁÉRT V SZÖVETSÉG NAGY LAJOS BAKTALÓRÁNTHÁ­ZÁÉRT V SZÖVETSÉG NÉMETH BÁLINT BAKTALÓRÁNTHÁZÁ­ÉRT V SZÖVETSÉG SZABADOS JÓZSEF MSZP-SZDSZ TÓTH PÁL BAKTALÓRÁNTHÁZÁÉRT V SZÖVETSÉG 1. NAGY LAJOS BAKTALÓRÁNT­HÁZÁÉRT V SZÖVETSÉG 989 5,32% 2. KORMÁNY BÉLA BAKTALÓ­RÁNTHÁZÁÉRT V SZÖVETSÉG 725 3,90% 3. BOTOS ATTILA KDNP 718 3,86% 4. TÓTH PÁL BAKTALÓ­RÁNTHÁZÁÉRT V SZÖVETSÉG 710 3,82% 5. HEGEDŰS GYULA BAK­TALÓRÁNTHÁZÁÉRT V SZÖVET­SÉG 709 3,81% 6. SZABADOS JÓ­ZSEF MSZP 665 338% 7. NÉMETH BÁLINT BAKTALÓRÁNTHÁZÁÉRT V SZÖVETSÉG 634 3,41% 8. BANKA GÁBOR F 615 331% 9. DR. KOVÁCS KATLIN BAKTALÓRÁNTHÁZÁÉRT­V SZÖVETSÉG 612 3,29% 10. DR. AGÁRDY MIKLÓS TAMÁS KDNP 601 3,23% 11. LASKAI JÓZSEF BAK­TALÓRÁNTHÁZÁÉRT V SZÖVET­SÉG 594 3,19% 12. GERÖ LÁSZLÓIMÉ MSZP 507 2,73% 13. BENKÓ TIBOR BAKTALÓRÁNTHÁZÁÉRT V SZÖ­VETSÉG 466 2,51 % 14. JENEY LAJOS BAKTALÓRÁNTHÁZÁÉRT V SZÖ­VETSÉG 451 2,42% 15. BERKI HELÉ­NA FCIGÁNY 444 2,39% 16. KOMÁR BÉLA BAKTALÓRÁNTHÁZÁÉRT V SZÖVETSÉG 17. PETRO ISTVÁN BAKTALÓRÁNTHÁZÁÉRT V SZÖ­VETSÉG 424 2.28% 18. NÉMETH SÁNDOR BAKTALÓRÁNTHÁZÁ­ÉRT V SZÖVETSÉG 414 2,23% 19. BAKTI MIKLÓS MSZP 400 2,15% 20. JÁNVÁRI TIBOR F 388 2,09% 21. HŰVÖSVÖLGYI ISTVÁN MSZP 349 1,88% 22. POPOVICS TIBORNÉ MSZP 3291,77% 23. KOZMA ATTILA BAKTALÓRÁNTHÁZÁÉRT V SZÖ­VETSÉG 328 1,76% 24. DR. HOR­VÁTH ZOLTÁN MSZP-SZDSZ 320 1,72% 25. IVÁNYI LÁSZLÓ MSZP •320 1,72% 26. SZIGETI BÉLA BAK­TALÓRÁNTHÁZÁÉRT V SZÖVET­SÉG 317 1,70% 27. FODOR ISTVÁN BAKTALÓRÁNTHÁZÁÉRT V SZÖ­VETSÉG 302 1,62% 28. TÓTH IST­VÁN BAKTALÓRÁNTHÁZÁÉRT V SZÖVETSÉG 294 1,58% 29. BARSY CSABÁMÉ MSZP 294 1,58% 30. HORVÁTH ELEMÉR MSZP 278 1,49% 31. SZABÓ TIBOR MSZP 276 1,48% 32. KÁLYA PÁL SZDSZ-MSZP 263 1,41% 33. SZOBOSZLAI ISTVÁNNÉ BAKTALÓRÁNTHÁZÁ­ÉRT V SZÖVETSÉG 260 1,40% 34. RICZU TAMÁS MSZP 253 1,36% 35. HORVÁTH ISTVÁN FCIGÁNY 244 1,31% 36. REBÁK ANDRÁS F 233 1,25% 37. ALBERT ZOLTÁN SZA­BAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE 209 1,12% 38. NAGYNÉ BAKTA­LÓRÁNTHÁZÁÉRT V SZÖVETSÉG 189 1,02% BÁNYÁCSKI ANNA 39. BEZZEG JÁNOS MSZP 185 0,99% 40. SZABÓ BÉLA KDNP 183 0,98 BOTPALÁD GYURKÓ ANDRÁS F IRÉNYI ZOLTÁN F LÁZÁR JENŐ F SZI­GETI SÁNDOR F TAMÁS ISTVÁN F 1. SZIGETI SÁNDOR F 9.61% 2. LÁZÁR JENŐ F 135 9.34% 3. TAMÁS ISTVÁN F 127 8.78% 4. GYURKÓ ANDRÁS F 123 8.51% 5. IRÉNYI ANDRÁS F 116 8.02% 6 RÓZSA IST­VÁN F 105 7.26% 7. SZABÓ ISTVÁN F % 6.64% 8. 1FJ.RADÁCS GÁBOR- NÉ F 90 6.22% 9. VERES GÉZÁNÉ F 87 6.02% 10. VARGA SÁNDORNÉ F 85 5.88% 11. JUHÁSZ JÁNOS F 80 5.53% 12. KÖVÉR SÁNDOR F 80 5.53% 13. DOBOS LAJOS F 79 5.46% 14. LAKATOS GYULA F 68 4.70% 15. DOBOS ZOLTÁN F 36 2.49% BŐKONY BUCSKU LÁSZLÓ FKGP GYA- LOGH IMRE F DR. HORVÁTH JÓ­ZSEF F DR. KOMORÓCZY PÉTER KDNP PISKOLCZI GÉZA F SÁNTA ISTVÁN F SZÁLKU TIBOR F SZI- MA GÁBOR F URBIN PÉTER F VÉGSŐ JÁNOS F VÉGSŐ JÁNOS- NÉ KDNP 1. DR. KOMORÓCZY PÉTER KD­NP 738 8.10% 2. DR. HORVÁTH JÓZSEF F 651 7.14% 3. SZIMA GÁ­BOR F 457 5.01% 4. URBIN PÉTER F 409 4.49% 5. GYALOGH IMRE F 395 4.33% 6. SZÁLKU TIBOR F 386 4.24% 7. BUCSKU LÁSZLÓ FKGP 360 3.95% 8. PISKOLCZI GÉZA F 330 3.62% 9. VÉGSŐ JÁNOSNÉ KDNP 327 3.59% 10. VÉGSŐ JÁNOS F 326 3.58% 11. SÁNTA ISTVÁN F 317 3.48% 12. SZŰCSNÉ FEKETE IRÉN F 279 3.06% 13. TÓTH JÁNOSNÉ KDNP 271 2.97% 14. MAROZSÁN PÉTER KDNP 270 2.96% 15. REKTOR JÁNOS F 267 2.93% 16. POKOL BARNA F 264 2.90% 17. CSORDÁS LÁSZLÓ F 264 2.90% 18. URBIN MIHÁLY F 254 2.79% 19. KULCSÁR FERENC F 242 2.66% 20. ID. KÓSA JÁNOS FKGP 236 2.59% 21. HORVÁTH ISTVÁN F 232 2.55% 22. KOVÁCS TIBOR F 230 2.52% 23. IFJ.KÓSA JÁNOS FKGP 228 2.50% 24. IFJ.LOVAS MIKLÓS F 210 2.30% 25. DALANICS MIHÁLY F 206 2.26% 26. VIRÁG ALADÁR F 204 2.24% 27. SÁNDOR LÁSZLÓ FKGP 182 2.00% 28. BOROS GÁZA F 160 1.76% 29. SÁNDOR TIBOR F 152 1.67% 30. FARKAS JÁNOS F 136 1.49% 31. BOBIKNÉ SÁNDOR ERZSÉBET F 131 1.44% BÚJ BÓDI ISTVÁN F DR BORBÁS ATTILA SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE BUHAJLA JÁNOS F CSIKÓS ERNŐ (Kedv.) CIGÁNY FEKETÉNÉ WITTNER ÉVA F HANKÓ LÁSZLÓ F DR LAKATOS ERZSÉBET F MUNKÁCSINÉ KO- LOZSI KATALIN F PODLOVICS IMRE F TOMA LÁSZLÓ F I. FEKETÉNÉ WITTNER ÉVA F 521 6.29% 2. DR BORBÁS ATTILA SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVET­SÉGE 467 5.63% 3. BUHAJLA JÁNOS F 445 5.37% 4. DR LAKATOS ERZSÉ­BET F 422 5.09% 5. HANKÓ LÁSZLÓ F 417 5.03% 6. TOMA LÁSZLÓ F 387 4.67% 7. FRANK SÁNDOR F 355 4.28% 8. BÓDI ISTVÁN F 324 3.91 % 9. PODLOVICS IMRE F 320 3.86% 10. MUNKÁCSINÉ KOLOZSI KATALIN F 309 3.73% 11. MÁRTON MIHÁLY F 288 3.47% 12. BÉRES MIKLÓS F 287 3.46% 13. OLÁH GYULA SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE 284 3.43% 14. BARTA MIKLÓS F 262 3.16% 15. MESTER JÁNOS KDNP 249 3.00% 16. FRANK JÓZSEF F 243 2.93% 17. HUDÁK FERENC F 232 2.80% 18. HORVÁTH FERENC MUN­KÁSPÁRT 230 2.78% 19. MOLDVÁN TIBOR KDNP 228 2.75% 20. LUKÁCS SÁNDORNÉ F 227 2.74% 21. VEIGLI JÁNOS KDNP 226 2.73% 22. BÁNYAI ANTAL F 193 2.33 23. GRACZKA ISTVÁNNÉ F 187 2.26% 24. LAU- RINYECZNÉ TIKÁSZ MAGDOLNA F 186 2.24% 25. MAJOROS GYULA SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVET­SÉGE 167 2.01% 26. CSIKÓS ERNŐ FCIGÁNY 162 1.95 27. TELEPÓCZKI JÓZSEFNÉ F 155 1.87% 28. SZABÓ JÁNOS F 147 1.77% 29. MÁTÉNÉ NÉMETH JUDIT MUNKÁSPÁRT 124 1.50% 30. MOLDVÁN JÁNOSNÉ F 89 1.07% 31. MÁTYÁS JÓZSEF F 75 0.90% 32. FARKAS MIHÁLYNÉ F 59 0.71% 33. OLÁH GÁBOR F 21 0.25 CÉGÉNYDÁNYÁD ÁCS ZOLTÁN F AGÓCS LÁSZ­LÓ F BAKÓ DÁNIEL F BIHARI BERTALANNÉ F FARKAS LAJOS F KANYÓ LAJOS F KIRÁLYNÉ BODO KLÁRA F 1. KANYÓ LAJOS F 282 12.87% 2. FARKAS LAJOS F 262 11.96% 3. BAKÓ DÁNIEL F 240 10.95% 4. BI­HARI BERTALANNÉ F 197 8.99% 5. ÁCS ZOLTÁN F 188 8.58% 6. KI­RÁLYNÉ BODÓ KLÁRA F 186 8.49% 7. AGÓCS LÁSZLÓ F 166 7.58% 8. NAGYNÉ KORMOS ZSÓFIA F 160 7.30% 9. IFJ.KIRÁLY SÁNDOR F 154 7.03% 10. ID. VARGA SÁNDOR F 102 4.66% 11. KÁROLY CSABA F 95 4.34% 12. HUNYADI FERENCNÉ F 88 4.02% 13. MIKÓ MAGDOLNA F 71 3.24% CSAHOLC KÁDÁR BÁLINT F KISS KÁ­ROLY F LIZÁK TIBOR F SZÉ­KELY BÉLA F SZILÁGYI ENDRE F VIRÁG BARNA (Kedv.) CIGÁNY 1. KÁDÁR BÁLINT F 162 14.81 % 2. SZÉKELY BÉLA F 157 14.35% 3. SZILÁGYI ENDRE F 134 12.25% 4. KISS KÁROLY F 118 10.79% 5. LIZÁK TIBOR F 118 10.79% 6. VI­RÁG BARNA FCIGÁNY 116 10.60% 7. KISS JÓZSEF F 112 10.24% 8. NAGY GERGELY F 98 8.96% 9. TŐKÉI IMRÉNÉ F 79 7.22% CSARODA BARÁTH BÉLA F CSIZMÁR GYULA F DARVAS IVÁN F HÉ- ZSER ÁKOSNÉ F KISS LAJOS F SEBESTYÉN ANDRÁS F VARGA JÓZSEFF 1. SEBESTYÉN ANDRÁS F 157 8.31% 2. KISS LAJOS F 148 7.83% 3. BARÁTH BÉLA F 148 7.83% 4. DAR­VAS IVÁN F 142 7.52% 5. HÉZSER ÁKOSNÉ F 135 7.15% 6. CSIZMÁR GYULA F 134 7.09% 7. VARGA JÓZSEF F 123 6.51% 8. GÁL MIKLÓS F 116 6.14% 9. DICSŐ ERNŐ F 115 6.09% 10. ROSTÁS BERTALAN F 88 4.66% 11. BÁN LÁSZLÓ F 79 4.18% 12. ROSTÁS BÉLA F 75 3.97% 13. ID SZAKÁCS SÁNDOR F 74 3.92% 14. BAKOS GYULA F 74 3.92% 15. KULCSÁR LÁSZLÓ F 64 3.39% 16. GÁL SÁNDOR F 61 3.23% 17. KIRÁLY LAJOS F 59 3.12% 18. MEDVE TIBOR F 57 3.02% 19. KISS BÉLÁNÉ F 40 2.12% CSÁSZLÓ BADAR GYULÁNÉ F IFJ. GOCS GYÖRGY F KANYÓ JÓZSEF GYÖRGY F MÁRKI BÉLÁNÉ F VARGA LÁSZLÓNÉ F 1. VARGA LÁSZLÓNÉ F 152 15.35% 2. TÓTH SÁNDOR F 126 12.73% 3. MÁRKI BÉLÁNÉ F 114 11.52% 4. BADAR GYULÁNÉ F 107 10.81% 5. IFJ. GOCS GYÖRGY F 98 9.90% 6. KANYÓ JÓZSEF GYÖRGY F 83 8.38% 7. ID. PÉTER JÓZSEF F 80 8.08% 8. ID. PINTYE JÓZSEF F 73 7.37% 9. BALOGH ENDRE F 71 7.17% 10. IFJ.VARGA ISTVÁN F 49 4.95% 11. HALÁSZ LÁSZLÓ F 37 3.74% CSEGÖLD BABIK GYÖRGY F DEÁK ZSOLT MSZP DRÓTOS JÁNOS F MAROSI ISTVÁN F PAPP ANDRÁS F PESTI TIBOR F IFJ. TYAHOR SÁNDOR MSZP 1. MAROSI ISTVÁN F 165 7.19% 2. TARCZA GYÖRGY F 162 7.06% 3. BABIK GYÖRGY F 152 6.63% 4. IFJ. TYAHOR SÁNDOR MSZP 150 6.54% 5. DRÓTOS JÁNOS F 148 6.45% 6. PAPP ANDRÁS F 148 6.45% 7. DEÁK ZSOLT MSZP 129 5.62% 8. PESTI TI­BOR F 125 5.45% 9. NYISZTOR JENŐ F 103 4.49% 10. FEDICS JÁNOS F 94 4.10% 11. JUHOS SÁNDORNÉ F 91 3.97% 12. PETŐ JÁNOS F 90 3.92% 13. SEREGHYNÉ ZENGŐ ENIKŐ F 83 3.62% 14. TARCZA ARNOLC F 82 3.57 15. FEDICS ARNOLD MSZP 77 3.36% 16. MATÉCSA ALBERT F 59 2.57% 17. VARGA MIKLÓS F 55 2.40% 18. KORMOS JÓZSEFNÉ F 47 2.05% 19. KAPITOR JÓZSEFNÉ F 45 1.96% 20. SÁLYI LÁSZLÓ PÉTERNÉ MSZP 43 1.87% 21. HERGELT TIBOR MIKLÓSNÉ MSZP 42 1.83% 22. TÓTH GÁBOR JÓZSEFNÉ F 41 1.79% 23. KOVÁCS ERNŐ DÉNES F 4 24. TÓTH LÁSZLÓ F 35 1.53% 25. VAR­GA DÉNES FCIGÁNY 31 1.35% 26. NYISZTOR ZOLTÁNNÉ F 29 1.26% 27. LUKÁCS TIBOR FCIGÁNY 28 1.22% CSENGE!? BÁLLÁ ZOLTÁN SZABAD DE- MOKRATÁK SZÖVETSÉGE BO­KOR BELA F DR. BOKOR GYULA F BOKOR LÁSZLÓ F IFJ.FÁBIÁN LÁSZLÓ F GULÁCSI MIHÁLY AGRÁRSZÖVETSÉG JELES AN­TAL KDNP KECSKEMÉTI BÉLA MSZP MAGYARI FERENC F DR. NÓTA JÓZSEF F SZABÓ GUSZ­TÁV SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE VINCZE JÓZSEF F VINCZE ZOLTÁN MSZP 1. APÁTI GYÖRGY MSZP-FKGP- KDNP-SZDSZ 652 5.83% 2. JELES ANTAL KDNP 563 5.03% 3. DR. BOKOR GYULA F 522 4.67% 4. VINCZE ZOLTÁN MSZP 512 4.58% 5. DR. NÓTA JÓZSEF F 473 4.23% 6. BOKOR LÁSZLÓ F 447 4.00% 7. BÁLLÁ ZOLTÁN SZABAD DEMOK­RATÁK SZÖVETSÉGE 435 3.89% 8. KECSKEMÉTI BÉLA MSZP 380 3.40% 9. GULÁCSI MIHÁLY AG­RÁRSZÖVETSÉG 377 3.37% 10. MAGYARI FERENC F 362 3.24% 11. BOKOR BÉLA F 340 3.04% 12. SZA­BÓ GUSZTÁV SZABAD DEMOKRA­TÁK SZÖVETSÉGE 322 2.88% 13. VINCZE JÓZSEF F 322 2.88% 14. IFJ. FÁBIÁN LÁSZLÓ F 318 2.84% 15. BARKÁSZ JÓZSEFNÉ KDNP 294 2.63% 16. HORVÁTH LÁSZLÓ MSZP 286 2.56% 17. VÁLYI ANDRÁS F 279 2.49% 18. APÁTI FERENC SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE 268 2.40% 19. GAÁL SÁNDOR F 245 2.19% 20. CSERNYI SÁNDOR F 241 2.15% 21. VAJDA SÁNDOR F 240 2.15% 22. DARIDA LÁSZLÓ KDNP 213 1.90% 23. DOROGI BÉLA AG­RÁRSZÖVETSÉG 200 1.79% 24. JU­HOS FERENC AGRÁRSZÖVETSÉG 199 1.78% 25. MISKOLCZI FERENC­NÉ KATONA MÁRIA F 193 1.73% 26. IFJ. BALÁZS ISTVÁN F 191 1.71% 27. ECSÉDY MIKLÓS AGRÁRSZÖVET­SÉG 176 1.57% 28. SIMON JÁNOS SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVET­SÉGE 162 1.45% 29. IFJ. HAJDÚ JÓZSEF SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE 154 1.38% 30. HAJ- BUK GYULA SZABAD DEMOK­RATÁK SZÖVETSÉGE 152 1.36% 31. APÁTI BÉLA FKGP 138 1,23% 32. KUN IMRE F 137 1.22% 33. GAÁL IGNÁC AGRÁRSZÖVETSÉG 130 1,16% 34. CSÉKE GYULA F 124 1.11% 35. OSVÁTH LÁSZLÓ FKGP 120 1.07% 36. KOVÁCS FERENC F 118 1.05% 37. GAÁL SÁNDOR AG­RÁRSZÖVETSÉG 118 1.05% 38. HEREN IMRE SZABAD DEMOKRA­TÁK SZÖVETSÉGE 117 1.05% 39. OSVÁTH ANTAL AGRÁRSZÖVET­SÉG 104 0.93% 40. FEKSZI GÁBOR SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVET­SÉGE 104 0.93% 4L APÁTI ANDRÁS SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVET­SÉGE 102 0.91% 42. DÁRVÁI IST­VÁN SZABAD DEMOKRATÁK SZÖ­VETSÉGE 97 0.87% 43. CZIBERE LÁSZLÓ F 93 0.83% 44. IFJ.MOLNÁR MIKLÓS SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE 86 0.77% 45. CSA- HOLCZI LÁSZLÓ AGRÁRSZÖVET­SÉG 79 0.71% CSENGERSIMA BALOGH ATTILA F BONÉ LÁSZLÓ MSZP GAÁL SÁNDORNÉ F KOVÁCS BALÁZS F KOVÁCS BALÁZSNÉ F MEZEI SÁNDOR F TURTEREBESI BÉLÁNÉ F 1. TURTEREBESI BÉLÁNÉ F 135 6.04% 2. KOVÁCS BALÁZS F 123 5.50% 3. MEZEI SÁNDOR F 123 5.50% 4. BALOGH ATTILA F 118 5.28% 5. GAÁL SÁNDORNÉ F 110 4.92% 6. KOVÁCS BALÁZSNÉ F 109 4.87% 7. BONÉ LÁSZLÓ MSZP 107 4.79% 8. FELFÖLDI ZOLTÁN F 101 4.52% 9. SOMOGYI LÁSZLÓ F 98 4.38% 10. GEDEON ISTVÁN MSZP 96 4.29% 11. MÉRCSE JÁNOSNÉ AG­RÁRSZÖVETSÉG 91 4.07% 12. KISS BÉLA MSZP 90 4.03% 13, ZOLCSÁK KÁROLY F 82 3.67% 14. TÓTH BÉLA F 81 3.62% 15. NAGY ZOLTÁN F 80 3.58% 16. KOVÁCSNÉ DARÓCZI JO­LÁN F 77 3.44% 17. DANKAI GYÖRGY F 75 3.35% 18. PÓTI ÁR­PÁD F 73 3.26% 19. PAPP JÓZSEFNÉ MSZP 73 3.26% 20. BOZSVAI JÁNOS­NÉ F 71 3.18% 21. PLÉBÁN MIKLÓS AGRÁRSZÖVETSÉG 51 2.28% 22. POSTA JÓZSEF MSZP 49 2.19% 23. HALÁSZNÉ SZABÓ IBOLYA F 48 2.15% 24. KÖLTŐ LÁSZLÓ F 42 1.88% 25. OSZTOLYKÁN ZOLTÁN FCIGÁNY 36 1.61% 26. KÖLTŐ SÁN­DOR F 34 1.52% 27. HALMI SÁNDOR F 32 1.43% 28. ÖZV PAPP JÓZSEFNÉ F 31 1.39% CSENGERÚJFALU CSÁKI SÁNDOR F DOROGI PÁLNÉ F DR. FORÁSI TIBOR F KATONA LÁSZLÓ MIKLÓS F MÁ­RIÁN MIKLÓS F TAKÁCS JÁNOS FTAKÁCS MIKLÓSF 1. CSÁKI SÁNDOR F 300 9.47% 2. Nagyhalászi képeslap KM archív felvétel DR. FORÁSI TIBOR F 250 7.89% 3. TAKÁCS JÁNOS F 216 6.82% 4. MÁRIÁN MIKLÓS F 208 6.57% 5. TAKÁCS MIKLÓS F 207 6.53% 6. KIRÁLY ANDRÁS F 187 5.90% 7. DOROGI PÁLNÉ F 182 5.74% 8. KA­TONA LÁSZLÓ MIKLÓS F 170 5.37% 9. TÓTH JÓZSEF F 167 5.27% 10. LIZÁK MIHÁLY F 166 5.24% II. HÉDER MARGIT F 160 5.05% 12. ZSI­GA MIHÁLY F 1444.55% 13. SZABÓ Sándor f 126 3.98% 14. Márián GYÖRGY F 114 3.60% 15. TÓTH ISTVÁN F 108 3.41% 16. TASSONYI SÁNDOR MIKLÓS F 94 2.97% 17. MESTER SÁNDOR F 93 2.94% 18. NAGY GYÖRGY F 93 2.94% 19. TAMÁS ANDÁRS FKGP 84 2.65% 20. MÁRIÁN SÁNDOR F 62 1.96% 21. PINTYE ISTVÁN F 37 1.17% EPERJESRE ABONYI FERENC F AROSNÉ HALÁSZ VALÉRIA F BALOGH LA­JOS F HALÁSZ ALBERT F OLÁH GÁBORNÉ (Kedv.) CIGÁNY ON- DER SÁNDORNÉ F POCSIK LÁSZ­LÓ F RÉPÁSI LÁSZLÓ F 1. RÉPÁSI LÁSZLÓ I 288 11.68% 2 ONDER SÁNDORNÉ F 262 10.63% 3. PÓCSIK LÁSZLÓ F 219 8.88% 4. AROSNÉ HALÁSZ VALÉRIA F 205 8.32% 5. ABONYI FERENC F 190 7.71% 6. BALOGH LAJOS F 167 6.77% 7. HALÁSZ ALBERT F 131 5.31% 8. SZABÓ BÉLA F 129 5.23% 9. POCSAI ISTVÁN MSZP 114 4.62% 10. KOI GÉZA F 109 4.42% 11. TÓTH MÁRTON F 92 3.73% 12. TAMÁS BÉLA F 90 3.65% 13. OLÁH GÁ­BORNÉ FCIGÁNY 79 3.20% 14. MÁTÉ LÁSZLÓ MSZP 77 3.12% 15. ORGOVÁN ISTVÁN FCIGÁNY 73 2.96% 16. PÉTER GÁBOR MSZP 72 2.9 17. ZOLCSÁK TIBOR F 67 2.72% 18. HORVÁTH ZOLTÁN PHRALIPE 39 1.58% 19. HAGA GYÖRGY FCI­GÁNY 33 1.34% 20. HORVÁTH ISTVÁN FCIGÁNY 29 1.18% ÉRPATAK DÉVAI PÁL F HIDASI PÁL F KISS LÁSZLÓ F NAGY IMRE F NAGY PÁLNÉ F SZAKÁCS GÁ­BORNÉ F TATAI ISTVÁN SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE TATAI PÁL F TATAI ZSOLT KDNP 1. TATÁI ZSOLT KDNP 425 8.55% 2. NAGY IMRE F 221 4.45% 3. KISS 1ÁSZLÓ F 210 4.23% 4. HIDASI PÁL F 201 4.04% 5. TATAI ISTVÁN SZA­BAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE 173 3.48% 6. DÉVAI PÁL F 162 3.26% 7. TATAI PÁL F 162 3.26% 8. BATAI SÁNDOR F 150 3.02% 9. NAGY PÁLNÉ F 147 2.96% 10. SZILÁGYI SÁNDORNÉ F 142 2.86% 11. SZA­KÁCS GÁBORNÉ F 142 2.86% 12. ÁGOSTON JÁNOSNÉ F140 2.82% 13. RIZSÁK MIKLÓSNÉ F 136 2.74% 14. BALOGH ISTVÁN F 135 2.72% 15. ÉLIÁS LÁSZLÓ F 134 2.70% 16. LADIK SÁNDOR F 132 2.66% 17. ZSÍROS JÁNOS F 128 2.58% 18. HEGEDŰS MIHÁLY F 125 2.52% 19. ÉLIÁS GYÖRGY F 117 2.35% 20. MAKARA MIHÁLY F 116 2.33% 21. NAPKORI ATTILA SZABAD DE­MOKRATÁK SZÖVETSÉGE 115 2.31% 22. DUKA JÁNOS F 115 2.31% 23. MOLDVÁN ISTVÁN MSZP 114 2.29% 24. SZŐLLŐSI LÁSZLÓ SZA­BAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE 112 2.25% 25. SUTKÁNÉ MAKARA BEÁTA F 104 2.09% 26. FECZKÓ MIHÁLY F 103 2.07% 27. ORGOVÁN ZOLTÁN F 102 2.05% 28. TAKÁCS JÓZSEF F 94 1.89% 29. NAGY MIK­LÓSNÉ F 72 1.45% 30. BARABÁS BÉLÁNÉ F 64 1.29% 31. PAPP MIKLÓSNÉ F 64 1.29% 32. KISS TI­BOR F 63 1.27% 33. ORGOVÁN TI­BOR F 59 1.19% 34. BARABÁS AND­RÁS F 56 1.13% 35. BODNÁR JÁNOS F 55 1.11% 36. Ö. ORGOVÁN PÁLNÉ F 53 1.07% 37. BARABÁS LÁSZLÓ F 50 1.01% 38. HADÁSZI JÁNOSNÉ F 50 1.01% 39. KÓCZON LÁSZLÓ F 49 0.99% 40. TASSY GYÖRGY SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE 45 0.91% 4L BALOGH JÓZSEFNÉ F 39 0.78% 42. SZILÁGYI LÁSZLÓNÉ F 38 0.76% 43. HARMATI CSABÁNÉ F 33 0.66% 44. BARABÁS ERZSÉBET F 23 0.46% FÁBIÁNHÁZA CSILLÁM JÓZSEF (Kedv.) CI­GÁNY DARABÁNT SÁNDOR F FARKAS FRIGYES F KUN IST­VÁNNÉ F MAKAI MIKLÓS F DR. TÓTH ATTILÁNÉ F TÓTH DEZSŐ F VALCSÁK ATTILA F VARGA LÁSZLÓ F VERES MIKLÓS F 1. DR. TÓTH ATTILÁNÉ F 492 9.25% 2. VARGA LÁSZLÓ F 489 9.20% 3. MAKAI MIKLÓS F 397 7.47% 4. VALCSÁK ATTILA F 393 7.39% 5. KUN ISTVÁNNÉ F 325 6.11% 6. TÓTH DEZSŐ F 308 5.79% 7. VERES MIKLÓS F 304 5.72% 8. DARABÁNT SÁNDOR F 293 5:51% 9. FARKAS FRIGYES F 252 4.74%: 10. VERES TAMÁS GÉZA F 237 4.46% 11. ROST ISTVÁNNÉ F 211 3.97% 12. RÁCZ ISTVÁN F211 3.97% 13. FITOS IMRE F 207 3.89% 14. TÓTH ELEKNÉ F 198 3.72% 15. NAGY ÁRPÁD F 184 3.46% 16. TÓTH SÁNDOR F 179 3.37% .17. BÁN JÁNOS F 173.3.25% 18, KOVÁCS ATTILA F 148 2.78% 19. SZTÁR MIKLÓSNÉ F 142 2.67% 20. CSILLÁM JÓZSEF F CIGÁNY .135 2.54% 21. SZÉKELY ELEK FKGP 39 0.73% (Folytatás a 14. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom