Kelet-Magyarország, 1994. december (54. évfolyam, 284-309. szám)

1994-12-13 / 294. szám

1994. december 13., kedd 14 Keiet-Magyarország VÁLASZTÁSI MELLÉKLET A helyi választások végeredménye A kislisták eredménye a tízezernél kevesebb lakosú településekről (Folytatás a 13. oldalról) FEHÉRGYARMAT BALOGH ZSIGMOND MDF KD­NP FKGP DR. ESZE TAMÁS MSZP DR. FAZEKASNÉ DR. HAVACS ILDIKÓ MSZP GACSÁLYI LÁSZ­LÓ F HUSZTI ZOLTÁNNÉ F KALYDI FERENC MDF KDNP FKGP DR. KANYÓ ANDRÁS MDF KDNP FKGP DR. KATONA SÁN­DOR MSZP DR. KOVÁCS VIKTOR SZDSZ-MSZP MAGYAR ENDRE MSZP NYÍRI SÁNDORNÉ MSZP TANKÓCZI LÁSZLÓ MSZP UDUD NÁNDOR F 1. DR. NEMES ISTVÁN MSZP 2199 7.05% 2. DR. KATONA SÁNDOR MSZP 1888 6.05% 3. KALYDI FE­RENC KDNP FKGP MAGYAR DE­MOKRATA FÓRUM 1565 5.02% 4. DR. KANYÓ ANDRÁS KDNP FKGP MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 1532 4.91% 5. DR. KOVÁCS VIKTOR MSZP SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE 1365 4.38% 6. TAN­KÓCZI LÁSZLÓ MSZP 1259 4.04% 7. MAGYAR ENDRE MSZP 1247 4.00% 8. NYÍRI SÁNDORNÉ MSZP 1227 3.93% 9. UDUD NÁNDOR F 1119 3.59% 10. DR. ESZE TAMÁS MSZP 1117 3.58% 11. GACSÁLYI LÁSZLÓ F 1087 3.48% 12. DR. FAZEKASNÉ DR. HAVACS ILDIKÓ MSZP 929 2.98% 13. BALOGH ZSIGMOND KDNP FKGP MAGYAR DEMOKRA­TA FÓRUM 924 2.96% 14. HUSZTI ZOLTÁNNÉ F 881 2.82% 15. CZEL- LÁR ISTVÁN MSZP 829 2.66% SZA­BAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE 16. PACZA MIHÁLY MUNKÁSPÁRT 777 2.49% 17. JUHÁSZ IMRE MSZP 759 2.43% 18. VARGA KÁROLY LPSZ VÁLLALKOZÓK PÁRTJA MSZP 750 2.40% 19. PORKOLÁB PÁL KDNP FKKGP MAGYAR DEMOK­RATA FÓRUM 727 2.33% 20. GALVÁCS MIKLÓS F 714 2.29% 21. SZÁRAZ KÁROLY F 687 2.20% 22. ZAKOR ERNŐ SZABAD DEMOK­RATÁK SZÖVETSÉGE MSZP 671 2.15% 23. MADARASI IMRE F 647 2.07% 24. ERDEI JÁNOS MSZP SZA­BAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE 580 1.86% 25. DÁVID GYÖRGY KDNP FKGP MAGYAR DEMOKRA­TA FÓRUM 564 1.81% 26. DR. SÉRTŐ-RADICS ISTVÁNNÉ SZA­BAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE 559 1.79% 27. SZIGETI BERTALAN F 543 1.74% 28. JÁNOSFALVI LÁSZLÓ SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVET­SÉGE 519 1.66% 29. JAKÓ ERNŐ SZAMOS EGYESÜLET 517 1.66% 30. SZAPLONCZAI ANDRÁS MSZP 480 1.54% 31. ERDÉLYI GYULA KDNP FKGP MDF 467 1.50% 32. KO- VÁSZNAI GYULA KDNP FKGP MDF 459 1.47% 33. NAGY SÁNDOR F 395 1.27%2 34. BALOGH PÁL MUNKÁS­PÁRT 362 1.16% 35. BOLYÁKINÉ NÉMETH ILONA FIDESZ 358 1.15% 36. MOLNÁR JÓZSEF MUNKÁS­PÁRT 297 0.95% 37. PÉTER CSABA SZDSZ 198 0.63% FÉNYESLITKE BAKAJSZA FERENC F BALOGH SÁNDOR F BODNÁR BÉLA MA­GYAR DEMOKRATA FÓRUM CSIMBÓK IMRE SZABAD DE­MOKRATÁK SZÖVETSÉGE DAL- LOS ZOLTÁN F DRIMBÁNÉ DR. KARAKÓ ERZSÉBET F FORGÁCS JÓZSEF MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM GYÜRE LAJOS MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM KÖTÉL ISTVÁN F 1. BODNÁR BÉLA MDF 613 7.55% 2. DRIMBÁNÉ DR. KARAKÓ ERZSÉ­BET F 554 6.82% 3. BALOGH SÁN­DOR F 497 6.12% 4. BAKAJSZA FE­RENC F 488 6.01% 5. GYÜRE LAJOS MDF 484 5.96% 6. FORGÁCS JÓZSEF MDF 481 5.92% 7. CSIMBÓK IMRE SZDSZ 439 5.40% 8. KÖTÉL ISTVÁN F 413 5.08% 9. DALLOS ZOLTÁN F 401 4.94% 10. TÓTH ZOLTÁN MDF 367 4.52% 11. VARGA GYULA F 332 4.09% 12. GYÖRKI ISTVÁN F 323 3.98% 13. MÁRTA IMRÉNÉ F 318 3.91% 14. CZVIK LÁSZLÓ F 307 3.78% 15. MÓRÉ LÁSZLÓ F 299 3.68% 16. LIPPAI TIBOR F 295 3.63% 17. LIPPAI SÁNDOR F 288 3.55% 18. KOVICS JÓZSEF F 240 2.95% 19. GYÜRE ISTVÁN F 200 2.46% 20. GYÜRE GEDEON F 195 2.40% 21. PAPIK LÁSZLÓ F 191 2.35% 22. MÁRTA JÓZSEF F 150 1.85% 23. MAKLÁRI ATTILÁNÉ F 98 1.21% 24. HORVÁTH ISTVÁN F CIGÁNY 77 0.95% 25. HORVÁTH KÁLMÁN F CIGÁNY 74 0.91% FÜLESD FECSKE GYÖRGY F FÜLEP LÁSZLÓ F SÓLYOM BÉLA F TRANCSKU MIKLÓS F VARGA KÁROLY E 1. TRANCSKU MIKLÓS F 191 15.18% 2. VARGA KÁROLY F 168 13.35% 3. FECSKE GYÖRGY F 166 13.20% 4. FÜLEP LÁSZLÓ F 155 12.32% 5. SÓLYOM BÉLA F 127 10.10% 6. SÜTŐ BALÁZSNÉ F 109 8.66% 7. BÖSZÖRMÉNYI SÁNDOR F 109 8.66% 8. SÓLYOM TIBOR F 106 8.43% 9. BOTOS ELEK F 65 5.17% 10. NAGY ISTVÁN F 62 4.93% FÜLPÖSDARÓC KÜCSÖN JÁNOSNÉ F PECSÉRI SÁNDOR F PETŐH ISTVÁN F SZA­BÓ JÓZSEF F SZÉKELY JÓZSEF F 1. KOVÁCS CSABA F 134 16.16 2. Fényeslitke, iskola SZABÓ JÓZSEF F 114 13.75% 3. SZÉKELY JÓZSEF F 99 11.94% 4. PETŐH ISTVÁN F 91 10.98% 5. KÜ­CSÖN JÁNOSNÉ F 85 10.2 6. PECSÉ­RI SÁNDOR F 83 10.01% 7. KOVÁCS JÓZSEF F 77 9.29% 8. PÓTI ISTVÁN­NÉ F 60 7.24% 9. FEDECSKU LÁSZ­LÓ F 48 5.79% 10. SZENÁSZ ISTVÁN F 38 4.58% GACSÁLY COMBI LÁSZLÓ F FAKÁSZ 1ST- VÁN F FÓRIZS JÓZSEFNÉ F IFJ. KISS GÁBOR F KÓKÁN JÓZSEF F PERHÁT LEVENTE F VASS ZOL­TÁN F 1. IFJ. PETRA ANDRÁS F 240 10.74% 2. COMBI LÁSZLÓ F 220 9.85% 3. FAKÁSZ ISTVÁN F 197 8.82% 4. PERHÁT LEVENTE F 171 7.65% 5. IFJ. KISS GÁBOR F 148 6.62% 6. FÓRIZS JÓZSEFNÉ F 147 6.58% 7. KÓKÁN JÓZSEF F1416.31 % 8. VASS ZOLTÁN F 130 5.82% 9. ZELLER JÓZSEF F 124 5.55% 10. BEKE JÓZSEF F 115 5.15% 11. BENCZE CSABA F 112 5.01% 12. TÓTH PÁL F 111 4.97% 13. ID. SZAKÁCS JENŐ F 92 4.12% 14. GERGELYNÉ F 86 3.85% BODNÁR ERZSÉBET 15. KÁLLAI BÉLA F 75 3.36% 16. DÁVID LAJOS F 74 3.31 17. KÁLLAI MIKLÓS F 51 2.28% GARBOLC BAKK ALADÁR F BAKK ELE­MÉR F ID. KUTUS PÁL F NAGY LÁSZLÓ F ID. PINTYE MIKLÓS F 1. ID. PINTYE MIKLÓS F 73 17.22% 2. NAGY LÁSZLÓ F 71 16.75% 3. ID. KUTUS PÁL F 71 16.75% 4. BAKK ELEMÉR F 69 16.27% 5. BAKK ALADÁR F 65 15.33% 6. IFJ.KUTUS ISTVÁN F 32 7.55 7. CSOHÁN LAJOSNÉ F 28 6.60% 8. ARANYOS JÓZSEF F 15 3.54% GÁVAVENCSELLŐ BERECZ JÁNOS F CSATLÓS MÁRTON FKGP-KDNP-MDF-LPSZ VP FÖLDESI IMRE FKGP-KDNP- MDF-LPSZ VP DR. GERGELY GÁ­BOR F DR. HOMORÓDI ANTAL F ISKI KÁROLY FKGP-KDNP-MDF- LPSZ VP KOLESZÁR FERENC FKGP-KDNP-MDF-LPSZ VP LÁB- BANCZ PÉTER FKGP-KDNP-MDF- LPSZ VP MÁRTON GYULA FKGP- KDNP-MDF-LPSZ VP NAGY KÁ­ROLY (Kedv.) CIGÁNY SZÖVET- SÉG NATKO ALADÁR JÁNOS FKGP-KDNP-MDF-LPSZ VP TUR- KÓ SÁNDOR F 1. DR. HOMORÓDI ANTAL F 707 7.04% 2. FÖLDESI IMRE FKGP 674 6.71% KDNP MAGYAR DEMOKRA­TA FÓRUM LPSZ VÁLLALKOZÓK PÁRTJA 3. DR GERGELY GÁBOR F 590 5.88% 4. ISKI KÁROLY FKGP 548 5.46% KDNP MAGYAR DEMOKRA­TA FÓRUM LPSZ VÁLLALKOZÓK PÁRTJA 5. LABBANCZ PÉTER FKGP 535 5.33% KDNP MAGYAR DEMOK­RATA FÓRUM LPSZ VÁLLALKO­ZÓK PÁRTJA 6. TURKÓ SÁNDOR F 521 5.19% 7. BERECZ JÁNOS F 490 4.88% 8. CSATLÓS MÁRTON FKGP 464 4.62% KDNP MAGYAR DEMOK­RATA FÓRUM LPSZ VÁLLALKO­ZÓK PÁRTJA 9. KOLESZÁR FE­RENC FKGP 419 4.17% KDNP LPSZ VÁLLALKOZÓK PÁRTJA 10. NAT- KÓ ALADÁR JÁNOS FKGP 413 4.11% KDNP MAGYAR DEMOKRA­TA FÓRUM LPSZ VÁLLALKOZÓK PÁRTJA 11. MÁRTON GYULA FKGP 362 3.60% KDNP MAGYAR DEMOK­RATA FÓRUM LPSZ VÁLLALKO­ZÓK PÁRTJA 12. HENGSPERGER ANDRÁS F 361 3.59% 13. CSERPÁK JÁNOS FKGP 337 3.36% KDNP MA­GYAR DEMOKRATA FÓRUM LPSZ VÁLLALKOZÓK PÁRTJA 14. SEF- CSIK GYULA FKGP 326 3.25% KDNP MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM LPSZ VÁLLALKOZÓK PÁRTJA 15, EGRI JÓZSEF FKGP 317 3.16% KDNP MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM LPSZ VÁLLALKOZÓK PÁRTJA 16. VAGNER ISTVÁN FKGP 295 2.94% KDNP MAGYAR DEMOKRATA FÓ­RUM LPSZ VÁLLALKOZÓK PÁRT­JA 17. DUDÁS SÁNDOR F 290 2.89% 18. KOVÁCS FERENC F 286 2.85% 19. NAGY KÁROLY CIGÁNY SZÖ­VETSÉG 274 2.73% 20. TÜRK BÉLA FKGP 264 2.63% KDNP MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM LPSZ VÁL­LALKOZÓK PÁRTJA 21. PÁSZTOR TIBOR FKGP 234 2.33% KDNP MA­GYAR DEMOKRATA FÓRUM LPSZ VÁLLALKOZÓK PÁRTJA 22. HE- NYUSZ PÉTER F 229 2.28% 23. LAUB GYULÁNÉ F 218 2.17% 24. NAGY ISTVÁNNÉ F 211 2.10% 211 2.10% ZOLTÁN 26. BODNÁR ANDRÁS F 206 2.05% 27. HORVÁTHNÉ F 170 1.69% BÍRÓ JOLÁN 28. MOLNÁR ANDRÁS F 90 0.90% GELÉIMES KOSA FERENCNÉ F ID NAGY ERNŐ F RICSEI BÉLA F IFJ SI­MON ENDRE F SZEGEDI JÁNOS­NÉ F SZILÁGYI ANTAL F SZILÁ­GYI GYULA F 1. RICSEI BÉLA F 191 9.24% 2. KOSA FERENCNÉ F 171 8.28% 3. ID NAGY ERNŐ F 150 7.26% 4. SZEGE­DI JÁNOSNÉ F 142 6.87% 5. SZI­LÁGYI ANTAL F 126 6.10% 6. SZI­LÁGYI GYULA F 119 5.76 7. IFJ SI­MON ENDRE F 115 5.57% 8. SIMON LAJOS F 110 5.32% 9. KONDOR BARNABÁS F 102 4.94% 10. KOSA PÁL F 102 4.94% 11. BEREGI LÁSZ­LÓ MAGYAR DEMOKRATA FÓ­RUM 89 12. SIMON TIBOR F 82 3.97% 13. KOSA KÁROLY F 79 3.82% 14. KONDOR ENDRE F 60 2.90% 15. VARGA KÁROLY F 56 2.71 16. KON­DOR ZOLTÁN F 55 17. NAGY SÁN­DOR F 55 2.66% 18. MÍLÁK SÁNDOR F 45 2.18% 19. VARGA TIBOR F 44 2.13% 20. SÁRKÖZI MÁTYÁS F 43 2.08% 21. FÓRIKA ENDRÉNÉ F 36 1.74 22. FLÓRIKA JÓZSEF F 36 1.74% 23. ORGOVÁN MIKLÓS PHRALIPE 35 24. HORVÁTH LÁSZLÓ F 23 1.11% GEMZSE BUBRIK ANDRÁSNÉ F FARKAS JÁNOS F JURCSISIN JÁNOS F MA­JOR KATALIN F MIKLOVICZ KÁROLY F TÓTFALUSI JÁNOS F TÓTH PÉTER F 1. TÓTH PÉTER F 216 10.80% 2. FARKAS JÁNOS F 168 8.40% 3. MA­JOR KATALIN F 150 7.50% 4. TÓTFALUSI JÁNOS F 150 7.50% 5. JURCSISIN JÁNOS F 142 7.10% 6. MIKLOVICZ KÁROLY F 133 6.65% 7. BUBRIK ANDRÁSNÉ F 133 6.65% 8. GINDELE GYÖRGYNÉ F 132 6.60% 9. GERGELY DEZSŐNÉ F 132 6.60% 10. PAPIK ISTVÁN F 129 6.45 11. SZÁSZI KÁROLY F 103 5.15 12. SZÉP LÁSZLÓNÉ F 99 4.95% 13. VADON TIBORNÉ F 99 4.95% 14. SZÉP LÁSZLÓ F 65 3.25% 15. SZOLNOKI ANDRÁS FCIGÁNY 50 2.50% 16. SZÉP ENDRE F 17. ZSIGÓ BÉLA F 34 1.70% 18. ZSIGÓ GEDEON F 170.85% GESZTERÉD BODNÁR BÉLA MDF KDNP FKGP BOJTÉNÉ BUJDOSÓ KA­TALIN MDF KDNP FKGP FELFÖL­DI BÉLA F JAKABÓCZKI ISTVÁN F JAKSI JÁNOS MDF KDNP FKGP DR. KOVÁCS JÁNOS MDF KDNP FKGP PATAKI JÓZSEF MDF KD­NP FKGP RADÓCZ ANDRÁS MDF KDNP FKGP VARGA GYULA MDF KDNP FKGP 1. VARGA GYULA MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 514 FKGP 2. PATAKI JÓZSEF MAGYAR DEMOK­RATA FÓRUM 492 KDNP FKGP 3. JAKABÓCZKI ISTVÁN F 489 6.72 4. JAKSI JÁNOS MAGYAR DEMOK­RATA FÓRUM 4 KDNP FKGP 5. BODNÁR BÉLA MAGYAR DEMOK­RATA FÓRUM 46 6. BOJTÉNÉ MA­GYAR DEMOKRATA FÓRUM 414 5.69% BUJDOSÓ KATALIN KDNP FKGP 7. DR. KOVÁCS JÁNOS MA­GYAR DEMOKRATA FÓRUM 356 KDNP FKGP 8. RADÓCZ ANDRÁS MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 349 P FKGP 9. FELFÖLDI BÉLA F 328 4.51% 10. BALOGH LÁSZLÓ F 323 Tóth Kornélia felvétele 4.44% 11. TÖRŐ ANDRÁS MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 311 12. TÖRŐ JÁNOS F 291 4.00 13. KÉVÉS IST­VÁN F 268 3.68% 14. BORÓ ANDRÁS FKGP 267 3.67% 15. ÖZV. KOVÁCS LÁSZLÓNÉ F 204 2.80% 16. ILLÉS SÁNDOR MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 189 17. PAZSÁK JÁNOS MUNKÁSPÁRT 182 18. BUJDOSÓ MIHÁLY MUNKÁSPÁRT 19. MOL­NÁR JÁNOS F 172 2.36% 20. HOR­VÁTH JÁNOS F 147 2.02% 21. KÓKÁN ISTVÁN MAGYAR DE­MOKRATA F 22. DÁN JÓZSEF MUNKÁSPÁRT 23. RADÓCZ JÓ­ZSEF F 121 1.66% 24. CZIRJÁK SÁNDOR MUNKÁSPÁRT 107 25. GULYÁS ANDRÁSNÉ F 98 1.35% 26. KISS PÁL F 88 1.21% 27. HORVÁTH TIBORNÉ F 73 1.00% 28. SZÁRAZ JÁNOS MUNKÁSPÁRT 29. MON­DOK ISTVÁN MUNKÁSPÁRT GÉBERJÉN ANTAL CSABA F KOVÁCS SÁN­DOR F MÁTÉ ISTVÁN F SZABÓ MIKLÓSNÉ MSZP VADÁSZ LA­JOSNÉ F VARGA SZILÁRD F ZA- HORÁN SÁNDOR MSZP 1. VARGA SZILÁRD F 172 10.48% 2. SZABÓ MIKLÓSNÉ MSZP 143 8.71% 3. MÁTÉ ISTVÁN F 142 8.65% 4. KOVÁCS SÁNDOR F 130 7.92% 5. VADÁSZ LAJOSNÉ F 125 7.62% 6. ZAHORÁN SÁNDOR MSZP 124 7.56% 7. ANTAL CSABA F 121 7.37% 8. VARGA GYÖRGY F 116 7.07% 9. SZILÁGYI MIHÁLY F 114 6.95 10. TALPAS ISTVÁN F 103 6.28 11. BÍRÓ GYULA MSZP 101 6.15% 12. VARGA SZABOLCS F 95 5.79% 13. HEGEDŰS GÁBOR JÓZSEF F 14. GÖRBE MIHÁLY MSZP 64 3.90% GÉGÉNY BÁLLÁ LAJOS F FICSOR GYU­LÁNÉ F JÁRMI SÁNDORNÉ F KÖ­RÖSI GÉZÁNÉ F MÁRTHA GÉZÁ- NÉ F PLÓSZ ANDRÁSNÉ F SEBES- TYÉNNÉ DR. METZINGER MÁRIA F SZÉKELY MIKLÓS F ZAKOR TI­BOR F 1. SEBESTYÉNNÉ DR. METZIN­GER MÁRIA F 560 10.18% 2. FICSOR GYULÁNÉ F 484 8.80% 3. PLÓSZ ANDRÁSNÉ F 466 8.47% 4. MÁRTHA GÉZÁNÉ F 410 7.45% 5. BÁLLÁ LA­JOS F 342 6.22% 6. ZAKOR TIBOR F 305 5.54% 7. KÖRÖSI GÉZÁNÉ F 303 5.51% 8. SZÉKELY MIKLÓS F 9. JÁRMI SÁNDORNÉ F 261 4.74% 10. MACZKÓ ANDRÁS F 252 4.58% 11. ID. SOLTÉSZ BÉLÁNÉ F 226 4.11% 12. LUKÁCS JÓZSEF F 202 3.67% 13. FODORNÉ ŐSZ ÉVA F 201 3.65% 14. KOPASZ MIHÁLY F 193 3.51% 15. VARGA SÁNDORNÉ F 191 3.47% 16. SEPA ZOLTÁN F 188 3.42% 17. KO­CSIS SÁNDOR F 180 3.27% 18. LUKÁCS SÁNDOR F 176 3.20% 19. MÁTYÁSNÉ MOLNÁR MÁRIA F 122 2.22% 20. TAKÁCS KÁROLY F 89 1.62% 21. LOVÁCS1 PÁLNÉ F 74 1.34% 22. KISZELLA FERENC F NEM IND GULÁCS BALOGH LAJOS (Kedv.) CI­GÁNY BERKI KÁROLY F KOSA ALAJOS SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE KOVÁCS ALFONZ F IFJ. LENGYEL IMRE SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE NÁNÁSSY GÁBOR F PÓTI SÁN­DOR F DR TÁRNOK ÁRPÁD F 1. DR TÁRNOK ÁRPÁD F 251 8.53% 2. PÓTI SÁNDOR F 194 6.59% 3. KOVÁCS ALFONZ F 182 6.19% 4. BERKI KÁROLY F 171 5.81% 5. IFJ. LENGYEL IMRE SZABAD DEMOK­RATÁK SZÖVETSÉGE 166 5.64% 6. KOSA ALAJOS SZABAD DEMOK­RATÁK SZÖVETSÉGE 165 5.61% 7. NÁNÁSSY GÁBOR F 161 5.47% 8. MADAI ERNŐNÉ F 152 5.17% 9. BALOGH ELEK F 137 4.66% 10. KOZÁK BÉLÁNÉ F 129 4.38% 11. CSAPÓ LÁSZLÓ F 118 4.01% 12. BI­HARI BÉLA F 117 3.98% 13. SZARKA LÁSZLÓ SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE 113 3.84% 14. BÍRÓ SÁNDOR F 113 3.84% 15. BALOGH LAJOS FCIGÁNY 111 3.77% 16. FI­LEP JÁNOS Fül 3.77% 17. MUTKA JÁNOSNÉ F 102 3.47% 18. KOSA BERTALAN F 90 3.06% 19. KOVÁCS JÓZSEF F 89 3.03% 20. VASS AL­BERT SZDSZ 75 2.55% 21. FEKETE ISTVÁNNÉ F 70 2.38% 22. SIMON KÁROLY F 59 2.01% 23. HANYU BÉ­LA FCIGÁNY 38 1.29% 24. PONGÓ SÁNDOR F CIGÁNY 28 0.95% GYŐRÖCSKE DANCS BERTALAN F POKOL ZOLTÁN F REGŐCZI LÁSZLÓNÉ F IFJ. SZABÓ FERENC F TÓTH ISTVÁN F 1. POKOL ZOLTÁN F 61 20.20% 2. IFJ.SZABÓ FERENC F 53 17.55% 3. DANCS BERTALAN F 51 16.89% 4. REGŐCZI LÁSZLÓNÉ F 41 13.58% 5. TÓTH ISTVÁN F 40 13.25% 6. BA­TÁRI FERENC ISTVÁN F 35 11.59% 7. IFJ. MOLNÁR FERENC F 21 6.95% GYŐRTELEK ANDRÁSI GYÖRGY BARNABÁS F ANTAL MIKLÓSNÉ F BÉTÉRI MIKLÓS F BÍRÓ ISTVÁN F HALMI JÓZSEF MSZP JÓNÁS LÁSZLÓ (Kedv.) CIGÁNY KISS LÁSZLÓ F MADARASI PÁL F PÁLL JÁNOSNÉ F PÓTOR ATTILA ELEKNÉ F 1. BÍRÓ ISTVÁN F 251 9.29% 2. PÓTOR ATTILA ELEKNÉ F 235 8.70% 3. ANTAL MIKLÓS F 223 8.25% 4. BÉTÉRI MIKLÓS F 218 8.07% 5. MADARASI PÁL F 196 7.25% 6. ANDRÁSI GYÖRGY BAR­NABÁS F 195 7.22% 7. HALMI JÓ­ZSEF MSZP 180 6.66% 8. PÁLL JÁ­NOSNÉ F 172 6.37% 9. KISS LÁSZLÓ F 170 6.29% 10. CSINTALAN JÓ­ZSEFNÉ MSZP 159 5.88% 11. FAR­KAS GYÖRGYNÉ F 141 5.22% 12. PÁLINKÁSNÉ NAGY ANIKÓ MSZP 133 4.92% 13. JÓNÁS LÁSZLÓ F CI­GÁNY 124 4.59% 14. LANGÓ BÉLA F 112 4.15% 15. BAKÓNÉ PAPP CSIL­LA MSZP 104 3.85% 16. LIZÁK ÁDÁM F 89 3.29% GYULAHÁZA IFJ. BARÁTH SÁNDOR F IFJ. ÉLES BERTALAN F DR. KARÁSZI ZSOLT F KIRÁLY GÉZA F KRIS­TÓF BERTALAN F DR. MERCS JÓZSEF F IFJ. NAGY MIKLÓSNÉ F PÉNZES ILONA F SZABÓ IMRÉNÉ F I. DR. MERCS JÓZSEF F 433 12.30% 2. IFJ. BARÁTH SÁNDOR F 366 10.40% 3. PÉNZES ILONA F 346 9.83% 4. KIRÁLY GÉZA F 303 8.61% 5. IFJ.ÉLES BERTALAN F 286 8.13% 6. IFJ. NAGY NAGY MIKLÓSNÉ F 275 7.81% 7. SZABÓ IMRÉNÉ F 243 6.91% 8. DR. KARÁSZI ZOLTÁN F 242 6.88% 9. KRISTÓF BERTALAN F 237 6.73% 10. NAGYMÁTÉ PÉTER F 190 5.40% 11. SZENTMIKLÓSI IST­VÁN F 17! 4.86% 12. MOLNÁR MIK­LÓS F 168 4.77% 13. SZILVÁSI IST­VÁN F157 4.46% 14. KISS ISTVÁN F 102 2.90% GYÜGYE BAKK SÁNDORNÉ F BÍRÓ ZOLTÁN F IFJ.KARÁCSONY JÁ­NOSNÉ F KISS GYULÁNÉ F MIK­LÓSNÉ KIRÁLY ÉVA F 1. BAKK SÁNDORNÉ F 84 10.69% 2. BÍRÓ ZOLTÁN F 71 9.03% 3. KISS GYULÁNÉ F 68 8.65% 4. MIKLÓSNÉ KIRÁLY ÉVA F 68 8.65% 5. IFJ. KARÁCSONY JÁNOSNÉ F 65 8.27% 6. KARÁCSONY ADOLF FKGP 60 7.63% 7. KISS FERENC F 54 6.87% 8. ORSZÁG LÁSZLÓ FKGP 52 6.62% 9. KARÁCSONY GÁBOR FKGP 49 6.23% 10. KARÁCSONY VINCE FKGP 43 5.47% 11. ARI SZILVIA F 41 5.22% 12. ID KARÁCSONY JÁNOS F 32 4.07% 13. KISS KÁROLY F 31 3.94% 14. BAKK MIKLÓS F 30 3.82% 15. KORMOS KÁROLYNÉ F 22 2.80% 16. KONDOR ZSIGMOND FKGP 16 2.04% GYÜRE BÍRÓ LAJOS F KISS JÓZSEF LÁSZLÓ F KISS MÁRIA F KO- VÁCS ISTVÁN F MAKLÁRI ZOL­TÁN F VÉGH ISTVÁNNÉ F ZSOL­DOS ZOLTÁN F 1. BÍRÓ LAJOS F 374 10.60% 2. ZSOLDOS FERENC F 357 10.20% 3. ZSOLDOS ZOLTÁN F 350 10.00% 4. VÉGH ISTVÁNNÉ F 333 9.51% 5. KISS JÓZSEF LÁSZLÓ F 326 9.31 % 6. MAKLÁRI ZOLTÁN F 316 9.03% 7. KOVÁCS ISTVÁN F 296 8.46% 8. KISS MÁRIA F 258 7.37% 9. TRESZ- KA LÁSZLÓ F 253 7.23% 10. MOLNÁR ZOLTÁN F 252 7.20% 11. ZÁMBOR SÁNDOR F 144 4.11% 12. TÓTH ENDRE F 136 3.89% 13. JÓNI ZOLTÁN F 62 1.77% 14. IFJ VARGA SÁNDOR F 43 1.23% HERMÁNSZEG BADAR GYULA F BADAR LÁSZ­LÓ F GYŐRFI ERZSÉBET F IFJ. KIRÁLY FERENCNÉ F NAGY BÉLÁNÉ F 1. BADAR GYULA F 137 14.59% 2. BADAR LÁSZLÓ F 132 14.06% 3. GYŐRFI ERZSÉBET F 102 10.86% 4. IFJ.KIRÁLY FERENCNÉ F 102 10.86% 5. NAGY BÉLÁNÉ F 92 9.80% 6. DÁNYÁDI LÁSZLÓ F 80 8.52% 7. KISS JÓZSEF F 79 8.41% 8. KANYÓ JÓZSEF F 55 5.86% 9. SZÓRÁD1 BÁLINT F 53 5.64% 10. DÁNYÁDI BÉLA F 53 5.64% 11. KANYÓ TIBOR F 31 3.30% 12. KATONA BARNA- BÁSNÉF23 2.45% HETEFEJÉRCSE BAKÓNÉ ANGYAL GYÖNGYI F CZAPÁRI JÓZSEFNÉ F DÁNYÁDI ZOLTÁN F GYÜRE ISTVÁNNÉ F HAZURAJÓZSEFF 1. GYÜRE ISTVÁNNÉ F 131 16.50% 2. HAZURA JÓZSEF F 122 15.37% 3. CZAPÁRI JÓZSEFNÉ F 108 13.60% 4. BAKÓNÉ ANGYAL GYÖN­GYI F 104 13.10% 5. DÁNYÁDI ZOL­TÁN F101 12.72% 6. KÖMLEI JÁNOS F 69 8.69% 7. KOVÁCS LÁSZLÓ F 43 5.42% 8. KISS FERENC PÁLNÉ F 39 4.91% 9. HEGEDŰS JÁNOS F 28 3.53% 10. HORVÁTHNÉ BALÁZSI MÁRIA F 25 3.15% 11. HETEI BÉLA F 24 3.02% HODÁSZ BIHARI BÉLA MSZP DEMJÉN BÉLA MSZP GARAMI FERENC MSZP GELSEI GÁBOR ANDRÁS F DR. HUSZTI SÁNDOR F KECSKÉS LÁSZLÓ MSZP LAKATOS LAJOS MSZP LIKVÁCSIK GYÖRGY F SZATMÁRY LAJOSNÉ MSZP SZO- BOSZLAI BÉLA F SZOVÁTI ZOL­TÁN MSZP 1. DR HUSZTI SÁNDOR F 715 6.43 2. GARAMI FERENC MSZP 534 4.80 3. DEMJÉN BÉLA MSZP 475 4.27% 4. LIKVÁCSIK GYÖRGY F 419 3.77% 5. LAKATOS LAJOS MSZP 355 3.19% 6. GELSEI GÁBOR ANDRÁS F 346 3.11% 7. SZOBOSZLAI BÉLA F 315 2.83% 8. SZOVÁTI ZOLTÁN MSZP 312 2.81% 9. KECSKÉS LÁSZLÓ MSZP 311 2.80% 10. TÓTH GYÖRGY MSZP 308 2.77% 11. BIHARI BÉLA MSZP 297 2.67% 12. SZATMÁRY LA­JOSNÉ MSZP 295 2.65% 13. TÓTH SÁNDORNÉ KDNP 291 2.62% 14. LA­KATOS SÁNDOR KDNP 287 2.58% 15. BATIZI PÓCSI SÁNDOR F 264 2.37% 16. BALOGH PÉTERNÉ KDNP 248 2.23% 17. IFJ. TÓTH LÁSZLÓNÉ KDNP 224 2.02% 18. TÓTHNÉ DA­RABÁNT ANIKÓ F 224 2.02% 19. SZABÓ MIKLÓSNÉ F 220 1.98% 20. SZOBOSZLAI ZOLTÁN F 219 1.97% 21. IFJ OROSZ GÉZA MAGYAR DE­MOKRATA FÓRUM 217 1.95% 22. CSEHNÉ KOMORÓCZY MÁRIA GI­ZELLA MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 216 1.94% 23. NAGY JÁNOS F 194 1.75% 24. LAKATOS IMRE F 193 1.74% 25. TEJFEL ANDRÁS F 193 1.74% 26. LAKATOS JÓZSEFNÉ KDNP 179 1.61% 27. HUSZTI SÁN­DORNÉ F 178 1.60% 28. SZOMBATI SÁNDOR MSZP 175 1.57% 29. GYÜ- GYI ATTILA F 172 1.55% 30. MOLD­VÁN FERENCNÉ F 164 1.48% 31. IL­LÉS LÁSZLÓ F 163 1.47% 32. HORVÁTH JÁNOS MAGYAR DE­MOKRATA FÓRUM 162 1.46% 33. RÉZMŰVES MIHÁYLNÉ MSZP 159 1.43% 34. RÁTHY ZSUZSANNA KD­NP 149 1.34% 35. TAKÁCS JÓZSEF MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 147 1.32% 36. MILÁK LÁSZLÓ F 143 1.29% 37. MOLNÁR JÁNOSNÉ MA­GYAR DEMOKRATA FÓRUM 143 1.29% 38. TENKE GYÖRGY KDNP 136 1.22% 39. VERESS ISTVÁNNÉ KDNP 132 1.19% 40. BALÁZS MÁR­TON KDNP 127 1.14% 41. DR. BÁRD TIBOR F 124 1.12% 42. IFJ LAKATOS GYULÁNÉ KDNP 109 0.98% 43. SZEŐCS ISTVÁNNÉ F 105 0.94% 44. RÉZMŰVES ZOLTÁN KDNP 94 0.85% 45. FEKETE KÁROLYNÉ F 93 0.84% 46. SZÖVÖRDI SÁNDOR F 90 0.81% 47. TÓTH ISTVÁNNÉ MA­GYAR DEMOKRATA FÓRUM 90 0.81% 48. KISS GÁBOR MAGYAR DEMOKRATA FÓRUM 90 0.81% 49. OROSZ JÓZSEFNÉ KDNP 84 0.76% 50. ILYÉS LAJOSNÉ F 83 0.75% 51. ERDÉLYI LAJSONÉ KDNP 80 0.72% 52. MOLNÁR ENDRÉNÉ F 73 0.66% IBRÁNY SZILÁGYI LÁSZLÓ F NÉMETH ANDRÁSNÉ AMBRUS JULIANNA F AMBRUS JULIANNA SZILÁGYI GYULÁNÉ F SZAKÁTSNÉ HEGE­DŰS BORBÁLA F FEKETE DÁNIEL F KULCSÁR BARNABÁS FKGP DR. SZEGEDI TIBOR ZSOLT F HRUSKA JÁNOS F TÓTHNÉ OLÁH GYÖNGYI FIDESZ TRENCSÉNYI IMRE F MÁRKUS FERENC F SZANYI JÓZSEF FKGP KATÓ ZOLTÁN F KULCSÁR FERENC F DR. BODGÁL JÓZSEF F FERENCZ MIHÁLYNÉ F LÁDA BERTALAN F B ARANYI GYÖRGYNÉ F FERENCZI GYÖRGY F SIMONNÉ BERENCSI ARANKA F DAJKA JÓZSEF F TRENCSÉNYI JÓZSEF F KARÁSZI ZOLTÁN SZDSZ PUSZTAI JÓZSEF F SERES ZSIG­MOND F KATÓ ANTAL F HORVÁTH FERENC F TÜNDIK FERENC F TÖ­RÖK ANDRÁS F FEKETE SÁNDOR­NÉ F SZABÓ LÁSZLÓNÉ NÉMET MÁRIA F IMRE ISTVÁN F CSEKE ZOLTÁN F ROMÁN ISTVÁN FIDESZ GOSZTONY1 TIBOR ÁDÁM F VER­ESS FERENC F FEKETE ALBERTNÉ F LASKODY TIBOR KÁROLY SZA­BAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE BALLAI SÁNDORNÉ SZDSZ TAR SÁNDOR F GÉGÉNY ISTVÁN F DR. JÁSZAI JÓZSEF F Nincs végeredmény. ILK ALEXA LÁSZLÓ F BARÁTH TI­BOR F BORI KÁROLY F DIÁKNÉ ÁCS SZABÓ KATALIN F KOVÁCS ATTILA F NAGY ISTVÁN F VITÁ­LIS ISTVÁNNÉ F 1. DEÁKNÉ ÁCS SZABÓ KATA­LIN F 268 9.04% 2. VITÁLIS IST­VÁNNÉ F 219 7.39% (Folytatás a 15. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom