Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1965

Index

Index Alphabeticus Circularium Ordinum de anno 1965 Pag. Állami biztosítóval szerződések megújítása 3 Alszerpapszentelés ..... 2 Általános helynök kinevezés . . 9 Anyakönyvi kivonatok hitelesítése . 3 Anyakönyvi másodpéldányok beküldése 23 Apáti és préposti kinevezések ... 23 Árvízkárosultaknak gyűjtés . . . 19 B Bérmálási rend Betegek olajának hordozása Böjt alóli fölmentés .... Böjti fegyelem Breviárum betétek (Proprium Hungáriáé) szétküldése Búcsúval való ellátása megáldott kegy­tárgyaknak Concursus pro parochiis Baja Szent Szív Fájsz Mélykút Szent Erzsébet iMadaras Bócsa Szent Margit . Bogyiszló Hercegszántó 10 10 10 10 16 16 16 Jagicza István Juvenál Teész Imre .... Halotthamvasztással kapcsolatos új elő­írások s Hittankönyvek elosztása Hitoktatásról évvégi jelentés Hitoktatói hozzájárulások beküldése Hitoktatók (óraadó) nyilvántartási lapja 3, 17 Húsvéti áldozás ideje 1 7 21 22 1 23 21 Ima a Zsinat sikeréért K Pag­23 20 15 19 17 17 19 Kántortanfolyam (bajai) meghirdetése . 20 Kántortanfolyam (országos) ismertetése 8 Kanonoki kinevezések .... 9 Káplánvizsgák 2 Kedvezményes utazáshoz utalvány meg­küldése 17 Kegytárgyak búcsúval való ellátása . 21 Kisajátításokra vonatkozó rendelet ismer­tetése 20 Koronái tételek 8, 19 Külföldre utazó egyházi személyekre elő­írások 3 Külföldről érkező egyházi személyekre vonatkozó előírások ... 3 D Degradatio Julii Gaál Directorium szétküldése 1 É Építési törvény Érsek Űr születésnapja Érsek Ür születésnapjára VI. Pál pápa jókívánságai .... 20 23 10 6/b Lelkigyakorlatok (papi) meghirdetése 15 Lelkigyakorlaton résztvettek névsora 24 Liturgikus Tanács kibővítése ... 2 Liturgikus változásokról Püspökkari Kör­levél 8/a Liturgikus reformokkal kapcsolatos intéz­kedések 7 M Fölmentés böjt alól Fölvétel katolikus gimnáziumokba Fölvétel a nagyszemináriumba 22 22 14 Másodhelynök kinevezése . . . 19 Misekönyvbetétek (Proprium Hungáriáé) szétküldése 19 Gaál Julii degradatio Gimnáziumokba (katolikus) fölvétel Gyűjtés árvízkárosultaknak Gyűjtés öreg és beteg szerzetesek javára H Halálozások Dr. Gonczlik Kálmán Dr. Hampel Ede .... 20 22 19 19 23 17 N Nagyheti szertartások időpontja Nagyprépost kinevezése Nagyszeminárumba fölvétel 14 19 14 O óraadó hitoktatók nyilvántartási lapja 3, 17 Ordinarius szándékára mondott misékről jelentés 16 Ordo Missae-ben változások . . . 11 l

Next

/
Oldalképek
Tartalom