Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1965

Index

p Sz Pag. Papi hivatást érző ifjak jelentkezése . 23 Papszentelés . . .2, 16, 19 Pályázat plébániákra . . .' 10, 16 Plébánosi vizsgák 2 Papi ismétlővizsgáik időpontja ... 2 Papi lelkigyakorlat meghirdetése . . 15 Pro populo misékről jelentés ... 16 Polgári házasság előzetes megkötése . 16 Proprium Hungáriáé breviáriumbetét szét­küldése 23 Proprium Hungáriáé misekönyvbetét szét­küldése 19 Provicarius kinevezése . . . . 19 Püspökkari Körlevél .... a liturgikus változásokról . . 8/a a második világháború befejezé­séről 14/a Szentírásról 6/a évvégi hálaadásra .... 24/a R Rekollekciók rendje 1965-ben ... 2 Rekollekciók rendje 1966-ban . . . 22 S Sajtótermékek és egyéb tárgyak kivitele és behozatala Pag. Személyi változások . . 6, 9, 17, 20, 24 Szentmise olvasmányának változása nagyböjt II. vasárnapja utáni szombaton . 14 Szentmise szertartásában változások 11 Szentséges Atya jókívánságai Érsek Ür születésnapjára .... 9 Szentségi böjt megrövidítése ... 1 Szerpapszentelés 8, 16 Szerzetesek (öreg és beteg) javára gyűjtés 19 Szilveszter napjára püspökkari körlevél 24/a T Taxatorium módosítása Tételek espereskerületi gyűlesre Tűzbiztositási szerződések megújítása u Ürnapi körmenet Utazáshoz kedvezményes utalvány meg­küldése Vicarius generális constituitur Vota Archiepiscopi in capite novi anni 21 8, 19 3 16 17 Zs Zsinati vizsgák Zsinat sikeréért ima 2 19

Next

/
Oldalképek
Tartalom