Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1948

Index

* I « - ' . • a Index Álphabeticus Circularium Ordinum de arino 1948. A. Pag. A. C. női titkár kinevezése 17 Actio Catholica 1948 -49. évi munkaterve 65 (Cum) Acatholicis communicatio .... 49 Adatgyűjtés quinquennalis jelentéshez . . 32 Adója (illetmény) egyházi javadalmasoknak 49 Adómentessége (illetmény) egyházi javadal­masoknak 57 Adómentessége (községig egyházi ingatla­noknak , . . 27 Ajánlás: Az Egyház 1848-ban (A. C. kiadvány) 27 Az Egyházközségi Ifjúsági Csoportok részére kiadványok 24 Csaby Márton: ... és újra felgördül a függöny 69 P. Csávossy Elemér: A nagy Jel az égen . 36 Egy oltárra emelt néptanító: Boldog Béniid iskolatestvér 34 Fr. Ferenc: A Magyarok Nagyasszonya 34 Dr. Fürstein József: Kisértő harangok 24 P. Gálffy László S J.: Hogyan készül­jünk a jó halálra . . . ' 24 Geyer József: Kis orgonakalauz . . 50 Gnf Ernő: Húsz magyar bábjáték . 58 Ijjas Antal: „Husz évszázad viharában" 27 Képek ajánlása 69 Dr. Kosztolányi István: így szeretett az Isten 58 Lakner: Lelkiismeretvizsgálat , . . 36 L. Magyary Judit: Teréz diadala . . 69 Dr. Medgyesi Schwartz Antal: Szűz Mária élete 34 Dr. P. Puskás: „A Szentírás" . . . 17 Dr. Rajz Mihály : Elmélkedések a Kate­kizmusból ' 34 Schnattner Szigfrid O. S. B.: Minden­napunk Istenszolgálat 34 P. Szabados Anzelm: Kereszténység és élet .66 Dr. Szörényi Andor: Bevezető az .Q­szövetségbe 66 Dr. Sztrilich Pálné: A teljesebb titok 58 Szunyogh Xav. Ferenc: Mindenki c. misztériumjáték .69 Dr. Tamás Péter: Telek József élete és müve 58 Tower Vilmos: A spiritizmus ... 58 Túrmezei Ferenc : Előkészítő oktatások az első szentgyónásra és szentáldozásra 58 Alapítványi misék végzése 56 Államosítása iskoláknak, óvódáknak, tanuló­otthonoknak 41 Anyakönyvek (megbérmáltak) beküldése . 36 Anyakönyvi bejegyzése névmagyarosításnak 17 Anyakönyvi kivonatok illetékének módosí­tása ".50 Apor püspök boldoggá avatása ..... 22 Pag. Archiepiscopi vota in capite novi anni . . 1 A tompái plébánia új neve 64 Auxiliaris episcopi constitutio 65 B. Bajai Mária-napok 25, 32 Bárd Ilona A. C. női titkár 17 Berhidai Joannis degradatio 23 Bérmáltak anyakönyvei beküldendők ... 36 Bírság iskolamulasztás miatt 34 Biztosítása (temetkezési) a papságnak . . 16 Boldogasszony Évének befejezése , ... 67 Boldogasszony Évének befejezésekor püspök­kari körlevél 47 Boldoggá avatása Apor püspöknek ... 22 Bócsai lelkészségek új neve 67 Böjti szózat . 13 C. Can. 1099. abrogatio ........ 59 Centennárium megünneplése 18 Credo Junior és az Egyházközségi ifjúság megegyezése 22 Collecta pro ordinando 36 Concursus pro parochia Baja Szent István . 23 Concursus pro parochia Foktő 50 Concursus pro curatia Mátételke .... 27 Concursus pro parochia Tompa Szent János 40 (De S.) Confirmatione decretum .... 59 (S) Confirmationis ordo 25 Cs. Csendes mise stipendiuma 56 Csengetés szentségimádás alatt ... . 63 / D. De declarationibus sacerdotum monitum . 56 Decretum de S. Confirmatione 59 Degradatio Joannis Berhidai . • 23 Délutáni misék engedélyezése 19 Diákotthon (főegyházmegyei) Bizottság meg­alakítása 3 Díjazása óraadó hitoktatóknak 12 Directorium szétküldése 69 Distinctiones (Bozóky, Perjés, dr. Szörényi, dr. Mojzes P., dr. Mojzes F. . . 23, 50 „Divino afflante" enciklika beszerzése . . 4 (Ad) Dubia responsa 60 Dunatetétlen kisközség 36 E. Egyház 1848-ban (A. C. kiadvány) ... 27 Egyházi fenyíték a főpásztorok és rendele­teik ellen szítókra 65 Egyházi ingatlanok községi pótadómentes­sége 27

Next

/
Oldalképek
Tartalom