Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1946

LITTERAE CIRCULARES AD VENERABILEM CLERUM ARCHIDIOECESIS COLOCENSIS ET BACSIENSIS ANNO 1946. DIMISSAE KALOCSA, 1947. NYOMATOTT AZ ÁRPÁD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom