Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1936

AZ 1936. ÉVRŐL. KALOCSA, 193 7. NYOMATOTT AZ ÁRPÁD RÉSZVÉNYTÁRSASÁG KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom