Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1936

A főegyházmegyei hivatalos közlemények tárgymutatója 1956. évről. A. Lap Actio Catholica előkészületei a Sz. István évre 3 Advent első vasárnapján könyörgő nap . 27 Ajándékozási illeték t.-ban döntés ... 27 Ajánlások: A magyar dal ismertetése .... 24 Hajniss—Majsai: Reggeli virágszedés 5 Huszár Elemér: Kat. Hittan a művelt közönség számára 26 Kat. Háziasszonyok Orsz. Szövetsége 4 Kat. Iskolák- és Internátusok jegyzéke 22 Dr. Kákossy: Sz. Pál, a népek apos­tola 22 Kőszegi missiós lelkigyakorlatok . . 16 Lukácsy István: A vihar útjában . . 24 Magyar Irodalomtörténet 16 Magyar kórus 5 Dr. Máthé F.: Egyházi vonatkozású jogszabályok 16 Országos lelkipásztori konferencia . 16 Szentírás Egyesület 16 Templom felszentelés szertartása . . 22 Veress Endre: Báthory István király . 26 B. Baptisták vallásváltoztatása 14 Beadványok (lelkészi) bélyegmentessége . 15 Beiratási díjak befizetése 14 Beiratási díjak szorgalmazása 25 Bérmaút rendje 5 Bosco (S. Joann.) off. et missa . . .19. 28 Böjti rendelet 5 Böjti szózat 7 | C. Concursus pro parochia Bátya .... 15 Concursus pro administralura Bogyiszló . 26 Concursus pro parochia Kecel .... 15 Concursus pro administratura Mátételke . 26 Concursus pro administratura Szeremle . 26 Collecta pro ordinandis dicenda .... 16 Confirmationis et visit. canon. ordo . . 5 j Communionis pasch. tempus publ. ... 5 I D. Lap Decrelum S. Congr. Conc. de piis fid. pere­grinationibus 19 Directorium, körlevelek slb. ára .... 6 Distinctiones 5 E. Egyesület (Szentírás) ajánlása 16 Előkészület Sz. István évre 5 Endklika kar. papságról 5 Eucharisztikus kongresszus Manilában. . 28 Exercitiis vacarunt 5. 25 É. Érseki biztosok kinevezése 23 F. Felvétel Szemináriumokba 12 Felvétel Tanítóképzőintézetbe 12 Festum S. Joannis Bosco 19. 28 Földmíves ifi. tanfolyamokra felhívás . . 24 G. Gyermeknyaraltatási akció 15 Gyűjtés XI. Ince pápa szobrára .... 11 H. Hitoktatás ügyében intézkedés 17 I. Illeték (ajándékozási) t.-ban döntés ... 27 XI. Ince pápa szobrára gyűjtés .... 11 Indulgentiae ad Sacri Aer. puls 11 Ipar (magyar) pártolása 26 Iskolai fásítás-erdősítés 21 Iskolafelügyelői (körzeti) látog. jkönyv. . 16 Iskolafelügyelői (körzeti) utasítás .... 4 Sz. István évre előkészület 3 K. Kat. Háziasszonyok Orsz. Szövetsége ajánl­tatik 4 Kat. Iskolák és Internátusok jegyzéke ajánl­fatik 22 Kat. Nagygyűlésre felhívás ... . . .22. 25

Next

/
Oldalképek
Tartalom