Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1935

r KALOCSA, 193 6. NYOMATOTT AZ „ÁRPÁD" R.-T. KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

/
Oldalképek
Tartalom