Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1888

Index

Index alphabeticus Circulariiiin Ordinum Anni 1888. A. Altaris consociatio commendatur ­Ántunovich Joannes f B. Bélyeg és illetékekre vonatkozó törvények kivonatai Bogár Michael f Benedictio Vexillorum Commemoratio Otunium íidelium defunctorum die 24-a Septembris celebranda ­Concursus pro parochía Bács-Földvár ­„ „ „ Báthmonostor „ „ „ Krusevlya „ „ „ Nemes-Militics „ „ „ Stanisics ­„ „ „ Szónta ­Concursus pro statione Catechetae in eleinentaribus scholis Zombor. Concursus pro statione Cantoris Kúla - - ­Concursus pro statione Cantoris et docentis Bikity ­„ „ „ „ „ „ Gyulafalva „ „ „ „ Krusevlya n n v . n Keni Concursus pro statione docentis Bajsa ­f „ „ „ „ Császártöltés ­» » n n Busnok „ „ „ „ Felső-Sz.-Iván v n » n Filippova v v v n Gajdobra „ „ „ „ Gara - 79, „ Hajós 82, 107, „ „ „ „ Josephsdorf ­„ „ „ „ Kalocsa 79, 87, 114, 119, „ „ „ Kis-Kőrös 10, „ „ „ „ Madaras n n v n Miske ­„ „ „ „ Nemes-Militics „ „ „ „ Ó-Kanizsa „ „ „ „ Palánka n r n r, Parabuty V V V » Plávna - 38, „ „ „ „ Sükösd Pag. 123 9 49 78 49 73 78 75 55 74 126 120 55 35 105 106 113 105 83 69 116 110 83 108 136 141 82 113 141 118 107 112 111 82 80 105 108 116 * ¥ Concursus pro statione docentis Szántóvá „ „ r r Tataháza 118, „ „ „ „ Tovarisova „ „ „ „ Vadkert Confirmationis Saeraraenti Aduainistratio Csete István „Szent beszédei" ajánltatnak ­D. Decretum de Indulgentiis cum recitatione parvi Of­ficii B. M. V. conjunctis - • -. Decretum circa benedietionem Vexillorum ­Decretum circa Rosarium B. M. V. mense Octobri recitandum, nóvum Ofíicinm et Missam Dispensandi facultas in artículo mortis super impe­dimentís matrimonium dirimentibus: harum­que exequendi modus ­Dispeiisatio in abstinentia pro die 29-a Junii F. Fairbanks társaság mérlegei ajáitatnak G. Germanecz-féle zárható szobaszellőztető készülék ajánltatik -----­Goldscharek Josephus f H. Ha a katli. iskola fentartója a politikai község: ho­gyan vetendők ki annak építési költségei ? ­„Havi Közlöny" folyóirat ajánltatik ­Hipp Michael f Holczwarth-féle magyarított világtörténelem ajánl­tatik ------­Horváth Istvén tanító a tanitói pályától eltiltatott ­I. J. Illetékekre vonatkozó törvények kivonata Illeték egyenértéki kézikönyv ajánltatik Indulgentiae quovis anno menseNovembri lucrandae índulgentiae cum parvo Öfíicio B. V. M. eonjunctae Instructio (juoad modum procedendi in causis disei­plinaribus Clericorum ­Pag. 116 126 124 113 41 47 37 49 109 75 71 69 39 126 70 47 137 47' 138 49 22 115 37 13

Next

/
Oldalképek
Tartalom