Kalocsai Főegyházmegyei Körlevelek, 1882

Index

— 2 — sublimis suae dignitatis et procurandi altissimi inuneris pontificii média pessimó ausu subtraxerunt: ei adhaesiouem, quam corde erga euin gerimus, factis etiam demonstrare , et justa suinmarum ab ipso gerendarum rerum, pastoraliumque curarum cuin effectu impendendaruui adminicula copiosio­ribus largitionibus porrigere amoris filialis sensu et conscientiae voce obstringiinur. Teneinur eő Sanctae Matri Ecclesiae, cuius ipse in terris caput, nos inembra gratiis coelestibus cuinulata su­mus; teneinur Christo Salvatori nostro, cuius in eo Vicariutn aliuius et necessariis vicarialis suae actionis íuediis providemus. Nec haesitavit in his agendis adhucdum charitas Yestra ; — conati fuistis tum ipsi tri­buere, tum fldeles Yestros ad tribuendum animare, scientes quod Vestram omninorein sic faciendo agatis. Yestra enim religio est, Vestra fides, cuius quaquaversus praedicandae et propagandae mé­dia suinmo Ecclesiae Doctori in piis oblatis porrexistis. Vestra Vestrorumque salus est, cuius pro­curandae scopö in orbis christiani metropoli Romae centralia existunt officia , centeni tum e cle­ro tum e saeculo viri principalibus S. Ecclesiae et pontificalis adrainistrationis muneribus fungun­tur, summi diguitarii Sedem Petri ornando et fulciendo cingunt, omnem fere suam in hocce de­praedato Cathedrae Petri statu sustentationem non aliunde, quam e benevolis fidelium largitionibus obtinentes. Vestra Sacra sunt, ad quae tum in catholici orbis metropoli solemnius obeunda, tum per pauperes vitaeque mediis pariter orbatos Italiae Episcopos celebranda aes piá Vestra muuificen­tia tributum a Summo Sacrorum Antistite convertitur. Vestrum denique meritum est mire in­crescens, duin Patris Vestri manum erga Sacras Virgines Religiososque Viros e Claustris suis pa­trimonioque expulsos muniflcam praestatis, factöque tali celebrandorutn iu Religiosis talibus Com­munitatibus Dei magnalium, exercendae salutaris abnegationis, exhibendorum raundo terrenis intento splendidiorum vitae Deo dicatae exemplorum média suppeditatis, certi pro modico, quod largimini, amplam Vos a coelesti Retributore mercedem in gloriosa aeternitate recepturos. Ut autem in omui hac re — Deo, Ecclesiae, Pontifici et nobis omnibus debita — fructuosius versemini : consulto facietis, si praeter modos illos, quos frequentibus meis superiorum annorum circa colligendtim obolum Petri instructionibus ad Vos et mediő Vestram ad populum directis de­signaveram, certos per annum stabiliveritís, praevieque populo e cathedra anuuuciaveritis dies so­letnnes, exempli gratia : Dominicam primam Quadragesimae, festum item omnium Sanctorura, quibus praemissO sermone sacró fideliter adumbrantes raagnam Sanctissimi Doinini Nostri penu­riam, nostrum omnium egeno ejus statui succurrendi obligationem, sublimes porro scopos, quibus promovendis oboli nostri cedunt et insignem utilitatem, quae e largitionibus talibus iu rem catho­licam nosque ipsos redundant, Vestros ad amplius dandum monere et movere, et opportunam eis occasionem oblata sua in Sacrario Domini deponendi praebere gestietis. His locö principe dictis, consideremus alia peculiarem nostram adtentionem sibi magno­pere vendicantia. II. Non levis tempestas consurrexit contra lecticales S. Curionum in Regno hoc obventio­nes, in sensu sive specialium contractuum, sive Visitationum Canonicarum per tales quoque prote­stantes et hebraeos — qui in quibusdaiu parochiis fundos olim catholicis fidelibus proprios prae­stationibusque lecticalibus ab olim obnoxios adquisiverant — pendendas. Quibus duin hinc inde

Next

/
Oldalképek
Tartalom