Külügyi Közlöny 16. 1936

1936-10-20 / 9. szám

Kézirat. XVI. évfolyam. Budapest, 1936 október 20. 9. szám. KÜLÜGYI é KÖZLÖNY KIADJA A MAGYAR KIRÁLYI KÜLÜGYMINISTERIUM A Külügyi Közlöny kizárólag a m. kir. külügyministerium és a külképviseleti hatósá­gok belső használatára adatik ki s így abba csakis a m. kir. külügyministerium és a kül­képviseleti hatóságok tisztviselői nyerhetnek betekintést. A Külügyi Közlöny kezelése tekintetében tehát a hivatalos ügyiratok kezelésére vonatkozó szabályok mérvadók. REíNDELET. 12,795/2—1936. szám. Rendelet török diplomataútlevéltulajdonosok fényképe beszolgáltatási kötelezettségének megszüntetése tárgyában. Utalással e tárgyban kiadott 8338/2—1936. számú rendeletre (megjelent a K. K. XVI. évf. 5. számában), tekintettel arra. hogy a török kormány megszüntette a diplomata­útlevelek tulajdonosainak török láttamozás kérése esetén előírt fényképbeszolgáltatási kötelezettséget, fenti rendeletet ezennel ha­tályon kívül helyezem. Budapest, 1936 évi szeptember hó 29-én. A minister rendeletére : Csurgay s. k. KÖZLEMÉNYEK. Helyesbítések. A Külügyi Közlöny XVI. évfolyama 7. számának 44. oldalán a buenos airesi m. kir. követség alárendelt hivatalainál «Port Alegre» helyett Porto Alegre írandó. Ugyanezen az oldalon a bécsi m. kir. követségnél «dr. Revisnyei Reviczky István II. osztályú főkonzul.» után a zárjelben levő szöveg teljesen törlendő. A gdyniai m. kir. tiszteletbeli konzulátus működését 1936 évi szeptember hó 24-én megkezdte. A tiszteletbeli konzulátus címe : Gdynia, Port. nab. Francuskie «Warta». telefonszáma: 19—31, bejegyzett sürgönycíme pedig : Exung Gdynia, ami a Külügyi Közlöny XVI. évfolyama 7. számának 59. oldalán feljegyzendő. Megbízólevél átnyújtása. Panayotis Pipinelis Budapestre újonnan kinevezett görög rendkívüli követ és meg­hatalmazott minister megbízólevelét a Kor­mányzó Űr ő Főméltóságának 1936 évi szej)tember hó 28-án ünnepélyes kihallga­táson átnyújtotta. A budapesti spanyol ügyvivő felmentése. Carlos Arcos budapesti spanyol ügyvivőt ez állása alól kormánya 1936 évi augusztus hó 11-én felmentette.

Next

/
Oldalképek
Tartalom