Diplomáciai Iratok Magyarország Külpolitikájához 1936-1945, 3. kötet

Iratok - III. Magyarország külpolitikája Kárpát-Ukrajna megszállásának időszakában (1939. március 1. —1939. március 31.) 511

Ismételten felkértek, hogy fentieket magánjellegű konverzációnak tekintsem. Bátorkodom megjegyezni, liogy azon hazug hírek, mintha Magyar­ország teljes mértékben alárendelte volna magát Berlinnek, itteni köz­véleményre károsan hatottak. Milotay cikke Uj Magyarságban 23 8 — amelyet külföldi lapok felkaptak — is igen rossz szolgálatot tett. Hory Küm. res. pol. 1939-33/a— 318. Másolat. 533. A BELGRÁDI MAGYAR KÖVET JELENTÉSE A KÜLÜGYMINISZTERNEK Belgrád, 1939. március 22. 74/pol. — 1939. Bizalmas! Volosin, a levitézlett kárpátukrán miniszterelnök mint távbeszélőn már volt szerencsém jelenteni, ma felkeresett engem és a következőket adta elő: Zsombolyán van jelenleg mintegy kétszáz kárpátaljai menekült, férfiak, asszonyok és gyerekek, teljesen lerongyolt állapotban, akiknek leghőbb vágya volna visszatérni elhagyott otthonukba. Amennyiben a magyar kormány hajlandó volna őket visszafogadni, Volosin kérése az volna, hogy lépjünk érintkezésbe a román hatóságokkal és eszközöljük ki, hogy a szóbanforgó csoportot díjtalanul szállítsák vissza, mivel csak cseh korona van náluk, amit a románok elfogadni nem hajlandók. Volosin azt is kérte, hogy amennyiben a visszatérők egyike vagy másika ellen eljárás volna folyamatban, a magyar hatóságok lehetőleg részesítsék őket amnesztiában, aminek szerinte az egész Kárpátalja megnyugvása és megbékélése szempont­jóból igen nagy hatása volna. Ami saját terveit illeti, elsősorban Zágrábba szeretne menni Nyárády püspök meglátogatása céljából, azután elmenne pihenni a tengerpartra, végül pedig ő maga is vissza szeretne térni otthonába. Kijelentette ezzel kapcsolatban, hogy a magyar kormány által Kárpátalján teremtett új helyzetet elismeri és abba fenntartás nélkül belenyugszik. Ezután még előadta, hogy Husztról állami autón menekült el, melyet Zágrábig még magával visz, de mivel azt eltulajdonítani nem akarja, felajánlja, hogy átadja a zágrábi magyar konzulátusnak azzal, hogy az rendelkezzék felette. Bemondása szerint három éves „Prága" gyártmányú kocsiról van szó. 23 8 A nagykőrösi 1939. március 15-i ünnepélyen, melyet a MOVE és a Turul rendezésében tartottak meg, Milotay István, a nagykőrösi kerület országgyűlési képviselője, ünnepi beszédében a külpolitika eseményeivel foglalkozva Szlovákiával kapcsolatban a követke­zőket mondta: ,,Meg vagyok győződve arról, hogy jöhetnek ugyan más kísérletezések is — azoknál a természeti erőknél fogva azonban, amelyek a szlovák népet ezer éven keresztül Szent István birodalmához fűzték, Szlovákia előbb-utóbb a baráti visszatérés útját fogja keresni Magyarországhoz." Üj Magyarság 1939. március 16. 652

Next

/
Oldalképek
Tartalom