Diplomáciai Iratok Magyarország Külpolitikájához 1936-1945, 3. kötet

Iratok - III. Magyarország külpolitikája Kárpát-Ukrajna megszállásának időszakában (1939. március 1. —1939. március 31.) 511

Azt feleltem Yolosinnak, hogy különböző kérelmeit jelenteni fogom kor­mányomnak és az eredményről majd értesíteni fogom. Ezzel beszélgetésünk tulajdonképen véget ért volna, de Yolosin, ki már távozóban volt, úgy látszik még szükségét érezte, hogy magát és viselkedé­sét valahogyan mentegesse és ezért mégegyszer visszajött és a következő­ket adta elő: Minthogy Kárpátukrajna jelenlegi kiterjedésében nem állhat meg mint független állam, már az ősszel arra az elhatározásra jutott, hogy megkísérli a Magyarországhoz való csatlakozást. Sajnos azonban azok a kiküldöttek, kik az ő megbízásából Prágában „gróf" Wettstein követet felkeresték, azt a felvilágosítást kapták, hogy autonómiára nálunk nincs kilátásuk, miért is kénytelenek voltak a cseheknél maradni. Szlovákia függetlenségének kimondása után Yolosin rövid úton felkínálta országát a németeknek, kiktől azonban azt a választ nyerte, hogy ajánlatát írásban ismételje meg. Ezt meg is tette, de mire ez megtörtént, a német konzul 23 9 távirati utasítás alapján azt közölte vele, hogy most már minden késő és csak azt a tanácsot adhatja, hogy ne álljanak ellen a magyarok­nak. 24 0 Szándékában volt a magyar kormánnyal megegyezni, de a honvéd­ség viharos tempójú előretörése miatt erre már nem maradt idő és mene­külni volt kénytelen. Romániai szerepléséről Volosin feltűnően hallgatott, annál beszédesebb lett azonban, mikor arról kezdett szólni, hogy Szlovenszkótól még mennyi követelni valója volna az ukránoknak; szavai szerint az egész keleti tótság jóformán hozzájuk tartozik. Yolosin tökéletesen beszél magyarul, de ettől eltekintve az elképzelhető legrosszabb és legmegbízhatatlanabb benyomást teszi. Épen ezért azon. állításának, hogy Cvetkovic miniszterelnök őt tegnap hosszabb kihallga­táson fogadta (ami ellentétben volna Andric 66/pol. szám alatt jelentett szavaival 24 1) csak félig tudok hitelt adni. A 200 zsombolyai menekült ügyében kérem Nagyméltóságod utasítását. Bessenyey rendk. követ és megh. miniszter Küm. pol. 1939—7/7-1458. (1495) Eredeti tisztázat. 23 9 Hofmann, Hamilkar 24 0 Lásd erről: ADAP. D sorozat IV. 210., 215., 236. sz. iratát. 24 1 A jelentés nem található a külügyminisztérium iratai között. 653

Next

/
Oldalképek
Tartalom