Bagi Gábor: Forradalom, szabadságharc és megtorlás a Jászkun kerületben - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 11. (Szolnok, 2009)

FORRÁSOK - A SZERBEK ÉS JELAČIC ELLEN

49. A nemzetőrségre vonatkozó miniszteri és kerületi rendelkezések Budapest-Jászberény, 1848. július 3-5. Jászkun Kerület Főkapitányának! Önnek mai napon hozzám intézett tudósítására következőképp rendelkezem: 1- ör azon 2500 nemzetőr, kiket a Kerületek Majsára állítanak, sémi esetre sem fognak 8 heteken túl ezen rendkívüli szolgálatra alkalmaztatni, és 8 hetek lefolyta után más 2500 kun és jászsági nemzetőrök által lésznek felváltandók, amely új erő Majsára /vagy arra a helyre, ahol éppen akkor a kerületbéli nemzetőrség szolgálatban lész/ érkezése után mindjárt haza fognak bocsájtatni. 2- or. A fizetések illetménye az naptól számítandó, mely napon székhelyükből kiindulnak a nemzetőrök éspedig kapnak havonként: Őrnagy 130 pfit-ot, százados 80-at, főhadnagy 40, alhadnagy 30, főorvos 50, alorvos 30-at - /minden zászlóaljnál csak egy fő és két alorvos alkalmazandó/ a segédtiszt aképp kapja díját, amint fő vagy alhadnagyi ranggal bír. Napidíjat kapnak: Őrmester 24 Xr pp[énz]ben, - tizedes 16, nemzetőr 8. Ezenkívül illeti az altiszteket és nemzetőröket minden napon 2 font kenyér, a lovasságot pedig egy szokott katonai ló adag. Az, hogy gyalog vagy lovon szolgál-e valaki, a ló adagon kívül fizetésén különbséget nem tész. 3- or a költségeket a mostani esetben, midőn a nemzetőrsereg az összes haza érdekében hagyja el tűzhelyét, az naptól fogva, amint csapatonként az illető város határából kiindul, az ország pénztára fogja fedezni, annak mikénti beszámításáról annak idejében megtörténend a rendelkezés. Pesten július 3-án ’848. No. 607. Gróf Batthyány Lajos m.k. Kálmán Sándor jászok és kunok alkapitányának! Felszólítom ezennel az alkapitány urat, miszerint akként rendelkezni szíveskedjék, hogy a Jászkunságból 2500 nemzetőr haladéktalan Majsára induljon, Kökényessy Szaniszló mint ideiglenes parancsnok vezénylete alatt, mely sereg kiindulási naptól az álladalom részéről a rendes honvédekkel hasonlóan fog díjjal elláttatni. Budapest, július hó 3-án ’848. No. 971. Hadügyminiszter Mészáros Lázár m.k. Az 1848-k évi július 5-én a Jászkun Kerület részéről Jászberényben tarttatott kisgyűlésben végeztetett: 143

Next

/
Oldalképek
Tartalom