Bagi Gábor: Forradalom, szabadságharc és megtorlás a Jászkun kerületben - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 11. (Szolnok, 2009)

A JÁSZKUN KERÜLET 1848/49-BEN - II. A Jászkun Kerület a forradalom és szabadságharc alatt

összeveszett a helyiekkel. A Pesti Hírlap által leírt esetből kitűnt, hogy a magyar ezred idegen tisztjei jobbára a szerb-horvátokkal rokonszenveztek.178 Vallási szempontból sajátságos helyzetben voltak azok a református városok, ahová Mária Terézia katolikusokat telepített. Illéssy kormánybiztos kapcsán már utaltunk a Nádor-oszlop lerombolása, illetve a karcagi katolikus templom állítólagos kapcsolatára. A Világost követő leírás vitatható, az azonban tény, hogy 1849 márciusában Cseh plébános az OHB-nál jelentette fel Varró László karcagi főbírót, mivel az szerinte a katolikusok ellen uszított, és méltatlanul viselkedett.179 Bár 1848 nyaráig a kerületi tagosítások többször is felvetődtek (pl. a szabadszállásiak balázsi pusztai tanyái kapcsán),180 a hadi események jórészt leállították az ilyen ügyeket. Földosztásról, gazdasági kérdésekről leginkább akkor esett szó, amikor a közösségi pénztárak hiányait próbálták felszámolni, így Kiskunfélegyháza a hadi költségek miatt 1848. október 31-én egyebek mellett elrendelte az epres erdei öreg fák és a ferencszállási nád elárverezését, valamint a városi alsó részen a régi homokos helyen a mérnökileg kijelölt házhelyek kiosztását. Hasonló okokból dönthetett Kunmadaras november 27-én a városi szántók kiosztásáról, és a hiányzó 2.950 vft háziadókénti kivetéséről.181 182 Végül egy érdekes eset megemlíthető a közösségi jelképek fontos szerepéről. Kiskunhalas tanácsa 1849. április 6-án tárgyalta a helyi templomból másfélszáz éve eltűnt harang esetét, amelyről a Bácska visszavétele során hírek érkeztek. „... a sivákok és ráczok városunkból egy harangot is elvittek 1703- ban,n2 mellyet a múlt század végén, a török háborúkor az alvidékre leparancsolt halasi lakosok láttak is Opován, most a Sz. Tamási toronyban ”, A város a hírre elhatározta az ügy kivizsgálását, és gróf Batthyány Kázmér délvidéki kormánybiztos megkeresését is annak visszaszerzése érdekében.183 II. 8. Az orosz invázió A június 18-án kezdődő orosz betörés kezdetben leginkább az ország északkeleti részeit érintette, és a támadók a hónap végére már a Jászságot és a 178 Uo. Jászkun Kerület, 1848-as Bizottmányi ir. 1205/1848. sz.; Pesti Hírlap, 1848. júl. 16. 179 ELEK György 1998. 90-91. p. 180 JNSZML Jászkun kerület, 1848-as Bizottmányi ir. 1499/1848. sz. 181 IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor 1988. 341-342. p.; JNSZML Jászkun Kerület, 1848-as Bizottmányi ir. 1788/1848. sz. 182 1703 október elején Kiskunhalasnál jelentős kuruc-rác összecsapás volt. A harang elvitele ekkor történhetett. 183 IVÁNYOSI-SZABÓ Tibor 1988. 413. p. 65

Next

/
Oldalképek
Tartalom