Bagi Gábor: Forradalom, szabadságharc és megtorlás a Jászkun kerületben - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 11. (Szolnok, 2009)

A JÁSZKUN KERÜLET 1848/49-BEN - II. A Jászkun Kerület a forradalom és szabadságharc alatt

őrmester 24, a tizedes 16, a nemzetőr 8 pkr-t kapott, amihez 2 font kenyér, a lovasságnál pedig egy lóadag járult. A költségeket a kormányzat vállalta. Végül a 2.500 nemzetőrt 15-re Kiskunhalason vonták össze teljes felszereléssel, szekerekkel, sátrakkal és 5 napi élelemmel. Balajthy Vendel az élelmiszerről és lótápról gondoskodott. Mokasini jász, Simonyi nagykun kerületi orvos, a jászberényi Elefánthy sebész és Kertész állatorvos az egészségügyért felelt, tábori lelkésznek a jászárokszállási és kiskunhalasi káplánt nevezték ki. A törvényhatóság váratlan költségekre 15.000 ft-ot vett fel.67 A kisújszállási Illéssy László már júniusban szerette volna, hogy a nemzetőrség egy üteg tüzérséget is kapjon, amihez összesen 60 ló kiállításával számoltak. Végül Mészáros hadügyminiszter a főkapitányt július 21-én tudósította egy 6 fontos tüzérüteg átadásáról.68 A harctéren azonban ezt leválasztották a jászkun egységekről, és báró Bechtold altábornagy alá rendelték. A kontingens kiállítása nem volt problémamentes. Kiskunhalas július 23-án a 167 nemzetőre kapcsán megjegyezte, hogy közéjük sok szegény és gyenge is bekerült, mivel sok tehetős gazda állított maga, vagy fia helyett helyettest. így sok bojtárt (olykor 14 évest!) említettek a névsorokban. Bizonnyal ez volt a helyzet a legtöbb településen, de itt még más problémák is voltak. A „készület ideje alatt többen panaszt emeltek azon eljárás ellen, miszerint ők tudtok nélkül, s meghallgatatlanul soroztattak be e nemzetőrségbe, holott arra általában semmi képességgel nem bírnak, de ha házikójok vagy szőllőcskéjök szorosan számítva 200 ezüstforintot megérne is, ők olly szegény állapotban vágynak, hogy egyéb évi élelmöket, egyedül részességgel, s napszámi szolgálattal képesek megkeresni, s jelenleg oil szomorú helyzetben vágynak, hogy számukra alig marad egy fél kenyér számos családjuk táplálására. ” Emiatt az új váltásba olyan tehetős egyéneket rendeltek, akik távoztával gazdaságuk kárt nem szenved. így be kívánták sorozni a gazdálkodásra képes apák fiait, ha pár hónapra képes cselédet fogadni, a testvérrel rendelkezőket (ha azok az előző váltással jönnek), és a haszonbérbe adott birtokok tulajdonosait.69 A jászkun nemzetőrök végül Verbász alatt, a Ferenc-csatorna északi partján szálltak táborba, és néhány kisebb összecsapásban vettek részt. Pár sebesült mellett nyolcán haltak meg harcban és betegségben. Augusztus 19-én ott voltak Szenttamás sikertelen ostrománál, amikor Bechtold altábornagy árulását emlegették. Mészáros Lázár és a kormánylap dicsérte a jászkunokat, ám a tolnai nemzetőrség tisztjei Perczel Miklós vezetésével úgy nyilatkoztak, hogy azok a harmadik nap már alig voltak tarthatók, és a Sándor gyalogezred közéjük 67 Uo. Kisújszállás, Tanácsi és Közgyűlési Jegyzőkönyvi Mellékletek 500/1848. sz. 68 Uo. Túrkeve, vegyes ir. 1848/49. sz.; Uo. Jászkun Kerület, 1848-as Bizottmányi ir. 1431/1848. sz. 69 1 VÁNYOSI-SZABÓ Tibor 1988. 239-240. p.; Ö. KOVÁCS József 1988. 32-33. p. 35

Next

/
Oldalképek
Tartalom