Cseh Géza: Válogatás az 1956-os forradalom levéltári dokumentumaiból - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 8. (Szolnok, 2006)

A forradalmi tanácsülés utasította a községi tejkezelőt, hogy az október hónapban beszállított beadási tejet szabadon számolja el a termelőknek. A forradalmi tanácsülés határozatot hozott arra, hogy mivel a Hatvani Cukorgyártól cukorrépa elszámolási jegyek nem jöttek meg, a cukorrépa-felelős azoknak a dolgozóknak, akiknek a mázsálási jegyük és a cukorgyártól kapott folyószámla kivonatok megvannak és fel tudják mutatni, a cukorrépa-felelős számukra kiadhatja a kijárandó cukormennyiséget. Jásztelek, 1956. okt. 31. Tuza Lajos s. k. Tihanyi Károly s. k. jkv.- vez. Forr. tan. elnök Forrás: SZML XXXV. 61. f. VIII. fcs. 1956. 3. ő. e. 66. p. 41. A Kisújszállási Városi Munkás-Paraszt-Katona Forradalmi Tanács első ülésének jegyzőkönyve 1956. október 30. Másolat! Jegyzőkönyv Készült 1956. okt. 30-án a városi tanács kis tanácstermében Kisújszállás Városi Munkás-Paraszt-Katona Forradalmi Tanács első ülése alkalmával. Az intéző bizottság elnöke javaslatot tesz a megválasztott Józsa Vencel, Borsi Jenő, Pólya Ferenc, Hermann Jenő, Dr. Karácsonyi Frigyes, Vida Lajos intéző bizottság tagjainak helyük elfoglalására. Intéző bizottság tagjai helyüket elfoglalták. Józsa Vencel felolvasta a forradalmi tanácsba beválasztottak névsorát. Ezután Kovács Sándor az intézőbizottság elnöke ismertette a Szolnok Megyei Forradalmi Tanácstól leadott szempontokat, melyek alapján kell a következőkben dolgozni. Bejelenti még, hogy a tanács dolgozói közül, akiket a nép kívánságára leváltottak, elhagyták munkahelyüket a lakásügyi előadó kivételével, mivel ezt a munkakört eddig nem volt hajlandó elfoglalni senki. A többi megüresedett állások betöltése egyelőre függőben maradt. 160

Next

/
Oldalképek
Tartalom