Cseh Géza: Válogatás az 1956-os forradalom levéltári dokumentumaiból - Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Közleményei 8. (Szolnok, 2006)

Javaslatot tett Váradi Jánosra a titkári teendők ellátására, ideiglenesen megbízására, melyet a forradalmi tanács egyhangúlag elfogadott. Józsa Vencel megkéri a jelenlévőket hozzászólásaik megtételére, melynek során: Horváth János: Egyetért a megválasztott forradalmi tanács tagjaival, azonban helytelennek tartja, hogy a tsz-tagok és mezőgazdasági dolgozók közül kevesen vannak képviselve. Feladatunkat pedig feltétlenül úgy tudjuk megoldani, ha a dolgozó parasztok és tsz. tagok állásfoglalását meghallgatjuk. A rend és nyugalom fenntartása érdekében kéri a jelenlévőket, hogy ne engedjék meg városunk területén még azt sem, hogy egyes párt embereinek házablakait kitördeljék. Nem ért egyet azzal, hogy ha a káderanyagok megszűntek, el kell égetni, a városi tanács dolgozóinak káderanyaga megmaradjon. Javasolja, hogy a káderanyagot a tanácsnál is szüntessük meg. Javasolja még, hogy a budapesti dolgozóknak élelmet, vagy valami segítséget küldünk abból az üzemből, vagy szervtől a dolgozók néhány küldötte személyesen vigye, illetve menjen el az autóval. A vasutasok sztrájkja véleménye szerint az országot teljesen megbénítja. Javasolja a legsürgősebben indítsák be a forgalmat, ha ez nem központi utasításra van elrendelve. Győri Katalin: Javasolja, hogy a termelőszövetkezetekben álló eszközöket értékeljék újra, mert ha növekedett is az, 5-6 éven át nem készítettek értékelést. Kérése, hogy a munkástanács intézkedjék a bank felé, az összegek visszavonásával kapcsolatban, mert megengedhetetlen az, hogy nem önállóan kezelik tsz-ek a pénzüket. A tsz-tagoknak adjanak előleget és saját maguk kezeljék pénzüket, ne csak a házipénztár összegét őrizzék, mert tsz-einkben van már majdnem mindenhol megfelelő páncélszekrény és megbízható ember, aki a pénzüket kezelné. Kéri a munkástanácsot, hasson oda, hogy ezek a rendelkezések megszűnjenek, ne engedje, hogy erőszakkal felvetessék tsz-ekkel a hiteleket. Szarka István: Egyetért a beszámolóban említett 10 személy leváltásával kik a tanácsházán dolgoztak, de nem helyesli, hogy a leváltott Fodor Lajos lakásügyi ea. még mindig bent dolgozik a hivatalban. Kéri azonnal lecserélését. Kisújszálláson általános vélemény, hogy nem minden rendőr személyével vannak megelégedve, nincs meg hozzájuk a dolgozók bizalma, pl. Kovács Béla, Makai. Ma új rendőröket fognak beállítani, kéri olyan személyek legyenek, akik bírják a nép bizalmát. Varga Zoltán: A vasúti forgalom leállítása a debreceni vasutasok felhívására jött létre, addig nem is fognak munkához, amíg az orosz csapatok az országunkból nem vonulnak ki. Vasutasaink a munkahelyükön vannak, és ha szükség van gyógyszer vagy élelmiszerszállításra fővárosunkba, nem jelenti azt, hogy a 161

Next

/
Oldalképek
Tartalom