Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 29. (Szolnok, 2015)

Tanulmányok - Hlbocsányi Norbert: A szászbereki báró Kohner család

Kohner Jenő szerette a művészetet és a színházat, utóbbit kifejezetten szívén viselte, s anyagi támogatásával 1918. májusában Beöthy László újságíróval és színházigazgatóval94 létrehozta az Unió Színházüzemi és Színházépítő Részvénytársaságot. Beöthyt valószínűleg a színházak és mulatók esti világában ismerte meg, együtt kártyáztak, szórakoztak, és gyakran italoztak, egy nyelven beszéltek, megértették egymást. Ez egy amerikai típusú vállalkozás, tröszt volt, mely működése során hat színházat, három bérházat és egy színházi vállalatot, a Magyar Színház Rt.-t is kezelésbe vette.95 1918. június 26-án fiatalon „érelmeszesedés, szívhűdés”-ben váratlanul meghalt, teljes vagyona 6,85 millió korona volt.96 A vagyon nagyobb részét készpénz és értékpapírok tették ki 6,22 millió korona értékben, a többi ingóság (bútorok, 1 ládányi és 1 utazó kosárnyi ezüstnemű, szőnyegek) 250 ezer koronát és az ingatlan 362 ezer koronát ért. Mint a Kohner Adolf Fiai cég beltagja, annak 45 %-át birtokolta, az 1918. év első felének mérlege szerint a cég vagyona 3,2 millió korona volt. A földbirtok irányításban nem vett részt és kicsi volt az érdekeltsége, például a munkácsi bérgazdasági alkalmi egyesülésben 5 %-os részesedése volt. A vagyon nagyobb részét bátyja gyermekei Imre István, Miklós György és Auguszta örökölte egyenlő arányban, azaz egy-egy harmadrészben 3,77 millió korona értékben, illetve kedvesének, Balogh Etelnek 300 ezer koronát és a tőle született gyermekeinek 1,7 millió koronát hagyott. Kisebb összeget, 140 ezer koronát a távoli rokonnak, barátja gyermekének és az inasának adott.97 Kohner Jenő halála után Balogh Jolán Etel nem maradt egyedül a gyermekekkel, mert a nagymama, özv. Kohner Ágostonné támogatta, gondoskodott az unokáiról és törvényesítette őket, s felvették a Kohner nevet.98 A Kohner Adolf Fiai közkereseti társaság megszűntével nem tűnt el Kohnerék családi vállalkozása, mert Kohner István Imre hármat is alapított 1931-ben és 1934-ben. A cégek tevékenységi köre elég változatos volt, mezőgazdasági termények kereskedésével, feldolgozásával, borforgalmazással, sertéshizlalással és finanszírozásával foglalkozott.99 Kohnerék ezzel megint Beöthy László (1873-1931) a korszak egyik ismert újságírója és színházigazgatója volt. Hlbocsányi Norbert: A pesti pénzoligarchák kapcsolata az Unió Rt.-vei. Bp., 2014. (kézirat) 96 Az adóságok levonásával a tiszta vagyon 3.770.159 korona volt. VII. 12.b 187.826/1918. báró Kohner Jenő hagyatéki ügye. 1935 körül Farádira változtatták meg a nevüket. Dr. Moser Mária közlése. Családi cégek: 1. Kohner Adolf Fiai és Dr. Szigeti Pál Tárd községhez tartozó Klementina tanya, 2. Agrárexport Kft., 3. Agrárexport Borforgalmi Kft. 161

Next

/
Oldalképek
Tartalom