Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 28. (Szolnok, 2014)

TANULMÁNYOK - FÜLÖP TAMÁS: Négy kudarcra kárhoztatott kísérlet. Szolnok város kérelmei törvényhatósági jogú várossá válás tárgyában. 1922–1947

FÜLÖP TAMÁS NÉGY KUDARCRA KÁRHOZTATOTT KÍSÉRLET Szolnok város kérelmei törvényhatósági jogú várossá válás tárgyában 1922-1947 Bevezetés Szolnok város képviselőtestülete 1947. március 31-én ellenvélemény nélkül döntött arról, hogy „egyöntetű akaratmegnyilvánulással és egyhangú lelkesedéssel elhatározza, hogy a város önálló törvényhatósággá kíván átalakulni”} A közgyűlés 4872/1947-es számú határozata a település immár negyedszázados törekvésének egy újabb, a tanácsrendszer bevezetése előtti utolsó állomását jelentette. Szolnok, közel 50 évvel a megyeszékhellyé válást követően, 1922-ben nyújtotta be először kérelmét arra vonatkozóan, hogy a vármegyei törvényhatóság közigazgatási rendszeréből kiemelkedve önálló törvényhatósági jogú várossá válhasson, majd e kérelmét a második világháború előtt és alatt több alkalommal is megismételte, rendre sikertelenül. E negyedszázados törekvés hol a két világháború közötti várospolitikai, államigazgatási szempontok, hol a nemzetközi recesszió, majd a helyi politikai botrányok, hol pedig a második világháborút követő baloldali hatalomátvétel zátonyain tört meg. Ezért is fontos várostörténeti szempontból annak a politikai kurzusokon átívelő szándéknak a vizsgálata, amely az alföldi megyeszékhely fejlődését, történelmi, gazdasági szerepét előtérbe állítva, nem kívánt lemondani arról, hogy más - olykor kisebb lélekszámú, alacsonyabb szerepkörrel, tradicionálisabb gazdaságszerkezettel rendelkező - városok mintájára, Szolnokot is törvényhatósági jogú várossá avassa a törvényhozás. Úgy tűnik azonban, hogy amíg a megyeszékhellyé válás érdekében - igaz „csupán” megyei riválisaival szemben - vívott küzdelemben Szolnok kiemelkedően váltotta valóra elképzeléseit, a település érdekérvényesítő szerepköre - annak ellenére, hogy a Magyar Nemzeti Levéltár Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltára (Továbbiakban: MNL JNSZML) Szolnok város közgyűlési jegyzőkönyve 1947. Szolnok polgármesterének közigazgatási iratai 4537/1947. 205

Next

/
Oldalképek
Tartalom