Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 26. (Szolnok, 2011)

TANULMÁNYOK - NOVÁK LÁSZLÓ FERENC: Nemesi ellenállás a Jászkunságban, különös tekintettel Jászapátira

kölcsön pénzt adni, büntetés alatt ne bátorkodjanak 61 Az 1818. február 10-i tanácsülésen jelentették be, hogy Tajthyék ellen emelt panaszok kivizsgálására kerületi küldöttség érkezik Apátira 11-én, s meg akarják hallgatni Tajthyt és testvérét. Csintó Márton városi hadnagyot küldték Tajthyékhoz, de ők azt üzenték vissza, „nékiek semmi számvetések a Tanáttsal, nem jönnek fel”. Mivel nem mentek, ismét üzentek nekik a hadnagy által, jöjjenek, mert másnap a kerületi deputáció érkezik ügyükben, „mely illendő üzenetre Ns Tajti Máté házátúl, a hol gyülekezve voltak, mind ketten egyenlően azt üzenték, hogy sem a Tanáts hívására, sem a Mag[gistratua]lis Deputationak üzenetire fel nem mennek, nem bánnyák, ha száz Deputatio hivattyais, ők meg nem jelennek, mert nékiek sem a Tanátsal sem a Deputatiokkal semmi szám vetések, holnap regveli 9. órára a Deputatio előtt meg nem jelennek.” ,68 Tajthy István és társainak a királyi felséghez juttatott panaszát a kerületi hatóságnak utalták vissza, s ezért 1818. február 28-án az apáti tanács is foglalkozott az üggyel. Kalmár István főbíró, Utassy István, Ádám István, Böjti József szenátorok, és Ozoroszky János rendes nótárius bejelentették, hogy „Ns Tajti Istvány, Tajti Máté, Dósa Páll, Dósa György, Kiss M. János, Balajti Tamás Mátyás, Nagy Géczi Imre, Szabari Istvány, Káli Páll, Berdó Kiss Istvány, Bárdos Mihály, Lados Páll, és Utassy András Instantiájának kegyelmessen ki rendelendő Királyi Comissariusnak resolutioájáért adtak, az Fels: Királyi Magyar Helytartó Tanátsnak Kegyes Intimátumának értelme szerint ki lévén ezen Városban Ties Dlis VKapitány Horváth Péter, Illésy János Nagy Kun Kapitány Laczka János főfiscalis, Újfalusy György Esküit és Bozóky András Comisarius Urak az Tts Dsok által küldve”,de mivel a „Tiszán a jegek által nem jöhettek", „Instantiájok ki tételének meg visgálására másszor fognak ki jönni, adig magokat tsendessen visellyék, ne nyughatatlankodgyanak, az Elöljárókat tisztellyék, betsüllyék, azoknak engedelmeskedjenek” - hagyták meg. Tajthy István és Máté nem volt hajlandó a kerületi urak hívására sem megjelenni a városházán, de a kerületi vicekapitány a többieket beszólította. Dósa Pál, Dósa György, Balajthy Tamás Mátyás meg is jelentek, de elhatárolták magukat Tajthy éktói, „magok felől írás béli declarátiót adtak, hogy ők az egész Instantia beadásban sémit sem tudtak, azt hírek, tudtok, és meg egyezések nélkül adták be Tajti Istv. és Máté”. Nagy G. Imre, Szabari István, Lados Pál kerületi hajdú, Káli Pál és Bárdos Mihály hasonlóképpen nyilatkozott. Az aláírók között szereplő Utassy András már két éve elhalálozott. A kerületi küldöttség előtt Berdó Kiss István is megjelent, aki kijelentette, hogy „ő meg egyezett az Instantia be adásban, pénzel, és kétszer JNSZML Jászapáti Tanácsülési jkv. 1817/18. 455. sz. 163-164. p. JNSZML Jászapáti Tanácsülési jkv. 1817/19. 1. sz. 189-190. p. 145

Next

/
Oldalképek
Tartalom