Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 21. (Szolnok, 2006)

TANULMÁNYOK - Berta Ferenc: Gyógyszerészek, gyógyszertárak Szolnokon / 57. o.

gyógyszeráru kereskedelmet folytat, amire 1904. október l-jén iparigazolványt is vált. E tevékenysége, valamint a gyógyszertár működtetése csőd miatt 1908 novemberében megszűnt, ekkor gyógyszerész-szakirodát nyitott Budapesten. Gyógyszerészeire vonatkozó törvénycikkek szerkesztője, szaklapok munkatársa. A világháborúban, mint gyógyszerész főhadnagy vett részt. Felesége: Czitó Irma, gyermekei: Klára (dr. Ebers Koraélné), Miklós (gyógyszerész), Béla (mérnök), László (gyógyszerész) és Márta. Mindeközben az „Isteni Gondviselés" patikának új a címe, de továbbra is azonos a helye: a Piac tér. A következő két év jogi procedúrával telik, de Kőhalmi marad a patika kezelője. 19 A jogi és gazdasági ügyek tisztázása után, idősebb Szabó István gyógyszerész, gyógyszeráru kereskedő (az ifjabbik Szabó, apja nyomdokaiba lépve, ugyancsak a gyógyszerész-hivatást gyakorolja) 1910-től lett tulajdonosa a patikának. 1914­től a Szegedi Takarék és Hitel Rt., három éven át tulajdonosi státuszt gyakorolt a csődbe ment gyógyszertár felett (1914-1917), mint hitelező. 20 Ebben a zűrzavaros időszakban és a következő öt évben, azaz 1910 és 1917 között, a patika kezelője Sámuel Béla volt. A gyógyszertár helye változatlan, a Kossuth tér és a Városház utca sarkán áll. „Legújabb bőrápoló, szépítő-finomító Sugár-féle Gyöngyvirág-Créme, a Nestlé­féle gyermekliszt, Szent László szappan. Egyedüli beszerzési hely!" 21 Ilyen és hasonló reklámokkal indította el útjára az „Isteni Gondviselés"-t új tulajdonosa, Sugár Andor gyógyszerész. A szakmai teendők magas szintű elvégzése mellett, Sugár értett a kereskedelemhez és a reklámhoz is. A patika szempontjából áldásos, egyben a közmegelégedésnek is örvendő működése 1918-tól egészen 1926. március 4-ig tartott. Természetére jellemző, hogy még az 1925-Ös évet is úgy nyitja és zárja, hogy reklámja mindenkinek tudtára adja a gyógyszertár készletét. 1926. március 4-től, a hevesi gyógyszertár volt tulajdonosa, Martos Gyula vette át „Sugár Andor Isteni Gondviseléshez címzett gyógytárát", melyet 1928-ig vezetett. 22 A világháború után Szolnokon ismét zajlanak a szorgos hétköznapok, az emberek élik mindennapjaikat. Ezt tette ifj. Szabó István gyógyszerész is, mikor megteremtve egzisztenciáját eljegyezte dr. Bozóky Árpád ügyvéd leányát, Margitot. A város felvette a nemzetközi Speyer-kölcsönt, s ezzel a fejlődés új lehetőségei nyíltak meg. Többek között felépült a Tisza Szálló és Gyógyfürdő, az azt övező versailles-i stílusú park, aztán jött Szabó Lajos és tulajdonosa lett a gyógyszertárnak, egészen 1938-ig. 9 Uo. :0 SZML Iparlajstrom „B" az engedélyhez kötött iparokról 1902 - 1929. 11 J.Nk.Sz. M. Lapok, 1924. március 23. 3. p. SZML Alispáni megtartott iratok jegyzéke 1903 - 25.; Szolnok és Vidéke, 1926. március 18. 4.p. 63

Next

/
Oldalképek
Tartalom