Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 20. (Szolnok, 2005)

TANULMÁNYOK - Csekő Andrea: Kunszentmárton 1848-49-ben / 61. o.

Gondoskodtak a katonák ruházatáról is, összeíratták a városokban található „közép és közönséges minőségű" posztó, vászon mennyiségét, a kapitány mintát is kért belőlük. 42 Az elszaporodó ellenséges merényletek miatt megindultak a helyi szintű kiképzések, a gyakorlatoztatások. 43 Jelacic horvát bán szeptember 11-i támadása után, a készenléti táborokat Veszprém környékére vonták össze, s további toborzásokat rendeltek el. A kerületek ekkor már 2500 nemzetőrt és egy külön 500 fős csapatot (Lehel lovasok) is kiállított. 44 Mivel minden 127 ember után 2 újoncot kellett küldeni, a kerületekre 2985 fo jutott, akik kapcsán azt kérte a hatóság, hogy a Lehel huszárok maradhasson külön alakulat; emellett vállalták, hogy azok terhére, akik a korábbi kiszállásokban nem vettek részt, még 500 lovat kiállítanak. Októberre alakult meg az ezred, „ ... Lehel 2. sz. honvédezred ... " néven. 45 Az újoncokból a városra 127 fo jutott, ebből 22 főt a honvédekhez, 21-et az 500 önkénteshez, 8-at a nádor ezredhez soroltak. 46 Közben a főváros védelmére a Görgey alá tartozó nemzetőröket a Csepel-szigetre rendelték, így Jászberénybe kellett küldeni őket. 47 A nemzetőrök jó része már előállt, szeptember elején állítottak ki 21 önkéntest. A kért 21 ló kivetése birtokarányosan történt, s felbecsültetett áron szedték be. 48 Október l-jén írták össze azokat, akik lovat adtak. A listán 23 fő és 16 ló szerepel. Tóth István és Lajos testvérek, Bozóky István, Papp István, Bozóky Lajos, Nagy Antal ajándékba adtak egyet-egyet. Ezek 5-8 éves lovak voltak, becsült áruk 140-200 ft közt mozgott, értékük összesen 2.370 vft volt. 49 Az elöljáróság megemlékezett a lakosok áldozatvállalásáról, így november 4-én bejegyezték, hogy „... a hon vészes píllanatiban a szükkeblűséget levetkőzték ...", ezért a „ ... közönség és haza nevében köszönet szavaztatik ..." meg nekik. 50 Uo. 315. dob. 1848 szept. 15. 44-es számú. Uo. 315. dob. 1848 szept. 15. 46-os számú. RÉDEI I. 1989. 23. p.; HERENDI J. 1901. 53. p. HERENDI J. 1901. 53-54. p. Később a 14. számot kapták. ÖRSIJ. 1998. 39. p. SZML Kunszentmárton 315. dob. 1848 szept. 30. SZML Kunszentmárton T. jkv. 1845-48. 755-56. 268. bej. SZML Kunszentmárton 315. dob. 1848 okt. 1. SZML Kunszentmárton T. jkv. 1845-48. 766-67. 292. bej. 71

Next

/
Oldalképek
Tartalom