Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 20. (Szolnok, 2005)

TANULMÁNYOK - Csekő Andrea: Kunszentmárton 1848-49-ben / 61. o.

Októberben Kisújszállás is jelezte, hogy készpénzfizetéssel, szabad alkuval kívánnak lovakat venni a jászkun huszárok részére. 5-7 éves, nyereghez szokott, egészséges, legalább 14 marok 1 col magas lovakra volt szükség. A nép tájékoztatását, a vásáron részt vevő főkapitány számára, aki 22-én érkezett ide, megfelelő szállást (a kerületi ház), ellátást (savanyú bor, tiszta víz) kért a főjegyző. 51 Októberben már többször sürgették a várost, hogy küldjék felfegyverezve a kiállított nemzetőröket. 52 A 21 újonc költségeinek fedezésére augusztusban a polgárok között arányosan beszedett 676 ft 15 kr-ból 570 ft-ot fordítottak a hadszervezésre, a maradékot a közjövedelmű pénztárba tették. 53 Ebből a pénzből ruházták fel az újoncokat, számukra a mellényekért, nadrágokért, dolmányokért 92 ft 45 kr-t, 21 nadrágszíjért 14 ft-ot (40 kr/db), fejenként 70 vft napidíjat, 63 nyolc fontos egész kenyeret, 31 ft 30 kr értékben (30 kr/db) fizettek. 54 Míg szeptember, október folyamán sikerrel verte vissza a magyar sereg az ellenséges csapatokat, a Délvidéken a harcok ellenkező eredménnyel folytak. A Kiskunságot innen fenyegették, ezért népfelkelést hirdettek; a jászkun nemzetőrök egy része a Dunántúlon harcolt; Békés megye területén a rácok és németek lázadoztak. Gyuláról is kértek segítséget október 19-én a mezőberényi német lakosság lázadása miatt. Túrkeve nemzetőreit készenlétbe állították, más nagykun települések fegyvereket adtak. 55 Novemberben nagykunoknak kellett meggátolni a II. oláh ezred eljutását Erdélybe. Az ezred az elmúlt nyáron a szegedi táborban az ellenséggel szemben semlegesen viselkedett, kivívták a magyar sereg rosszallását. A lefolytatott vizsgálat során derült ki, hogy a lázadó oláhok védelmére akarnak visszatérni. 56 A fegyverek hiánya mellett gondot jelentett a ruhaneműk hiánya is, a seregben elharapódzó tetvesség, a kolera. Ismét adománygyűjtéssel próbálták ezt kiküszöbölni. Busái Károly december 9-én intézett felhívást a polgárokhoz, hogy a 21 önkéntes számára minél több inget és gatyát ajánljanak fel. Összesen 21 ing, 21 gatya, 3 párnahaj, 3 szalmazsák gyűlt össze, melyeket SZML Kunszentmárton 315. dob. 1848 okt. 12, 13. SZML Kunszentmárton T. jkv. 1845-48. 756-57. 269. bej.; 315. dob. 1848 okt. 12. Uo. T. jkv. 1845-48. 761. 277. bej. SZML Kunszentmárton T. jkv. 1845-48. 761. 279. bej. HERENDI J. 1901. 57-58. p. SZML Kunszentmárton 315. dob. 1848. nov. 13. 72

Next

/
Oldalképek
Tartalom