Zounuk - A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Levéltár Évkönyve 20. (Szolnok, 2005)

TANULMÁNYOK - Csekő Andrea: Kunszentmárton 1848-49-ben / 61. o.

A forradalom utáni tavaszi-nyári időszak egyik legfontosabb teendője országos szinten is, a választások megrendezése, a népképviseleti alapon működő országgyűlés megalakítása volt. 1848. május 13-án ismertették a választások menetét. A tisztújítást a tanács által választott elnöknek kellett irányítania, aki nem vállalhatott tisztséget. Természetesen előtte összeírták a választójoggal bíró lakosokat. Minden posztra 3-3 főt jelöltek, ezt egy 10-17 tagú kijelölési bizottmány szervezte, ők küldték ki a szavazatszedő választmányt is. Ez utóbbi csoport Kunszentmártonban 12 főből állt, soraikban helyet kaptak a későbbi tanácsnokok is. Az új tanács megalakulásáig, a választmányi elnök jelentette a települést irányító hatóságokat: a kapitányt, a tiszti ügyészt, a jegyzőt. A megválasztott hivatalnokok eskü letétele után választották a képviselőket. 4 A választási elnök Bozóky István lett, aki a szavazatszedő bizottmány választása napján lemondott Tóth István javára, talán annak választási, jelölési „kampányának" hatására. Előtte egyenlő szavazatokat kaptak. A választmány május 23-24-re tűzte ki a tisztújító gyűlést. 5 Általánosan jellemző volt a kerületekben, hogy sehol sem maradtak hívei a régi rendszernek. A választás napján a tömeg zenekíséret mellett gyűlt össze a városháza udvarán. A szavazatszedő választmány tagjait a négy tized szerint osztották szét, három ládát raktak ki a jelöltek száma szerint, valamint a szavazati számmal jelzett golyókat. Ali főből álló tanácsba, a többi, kerületbeli városhoz hasonlóan, redemptusok, nemesek, irredemptusok, forradalom párti, tisztes polgárok kerültek, személy szerint az alábbiak: Medgyesi Jósef (kántor) Ballá Noé Jósef Ambrus István (1847-ben kapott házhelyet.) Gulyás György Busái János Ifj. Németh Mihály (1837-ben malom árendát fizetett, az apja feltehetőleg fubért is, vagyis irredemptusok.) Habranyi István Takáts Jósef (1837-ben kapott földet.) Farnek Vintze (gyógyszerész) Dósa György (1830-ban kisbíró; 1846-ban tizedgazda.) Nagy Sándor SZML Kunszentmárton 315. dob. 1848. ápr. 20; BÁNKINÉ Molnár Erzsébet: A Jászkun Kerület igazgatása 1745-1876. Szolnok, 1995. 123. p. (Továbbiakban: BÁNKINÉ 1995.) SZML Kunszentmárton T. jkv. 1845-48. 694-96. 163. bej. Tóth „kampánya" nyomán igen nagy botrány robbant ki. Lásd: ÖRSI J. 1998. a 18-19. p. 62

Next

/
Oldalképek
Tartalom