Irodalmi Szemle, 1975

1975/6 - Kövesdi János: A gyermekiélek és az irodalom (Beszélgetés Klára Jarunkovával)

a gyermekiélek és az irodalom (Beszélgetés Klára Jarunkovával) O A múltkoriban olyan szlovák íróról kellett írnom, aki Szlovákia fővárosában szü­letett, itt él, itt alkot, és elismert alakja a szlovák irodalomnak. Felhívtam Ján Štev- őeket, a kitűnő irodalomtörténészt és kritikust, mondana nekem ilyen írót. Kiderült, hogy ilyen író tulajdonképpen nincs is. Minden jelentős szlovák író valamilyen jelleg­zetes szlovák tájon született, ön, ha jól tudom, szintén nem „őslakos”, hanem Beszter­cebányáról szakadt a fővárosba. — Nem származom Besztercéről, itt csupán középiskolai tanulmányaimat végeztem. A Felső-Garam mentén születtem, fönt Červená Skálán, a Kráľova Hola alatt, ahol a Garam ered. Tehát én Felső-Garam menti lány vagyok. O Városi, falusi? — Egyik sem. Tanyán születtem, mely tulajdonképpen fűrésztelep, s egy erdőigaz­gatóság közelében fekszik. A fa, az erdő illata emlékeimben ma is szülőhelyem jelképe. A tanya Sumiac községhez tartozott, amely egyike Szlovákia legmagasabban fekvő falvainak. Közigazgatásilag Červená Skala ma is Sumiac szerves részét képezi, de külön postahivatala volt. Az édesanyám itt dolgozott. Úgyhogy én a postán születtem, nem pedig az erdőben szedtek föl. O És hányan születtek abban a nevezetes postaépületben? Kérem, beszéljen a gyer­mekkoráról. — Öten. Én voltam a második gyerek. Édesanyám, szegény, meghalt, amikor • én nyolcéves voltam. Červená Skalának iskolája is volt, éppen szemben a házunkkal, s minthogy erős gyerek voltam (s állítólag rossz is), ötéves koromban iskolába adtak. Egytantermes iskola volt, első osztálytól nyolcadikig valamennyien egy helyiségbe jártunk. Összesen huszonnégyen. A nővérem már járt iskolába, írni tehát én is ha­mar megtanultam, úgy hogy a rektor úr — akinek magának is nyolc gyereke volt, és nagy megértéssel viseltetett az efféle dolgok iránt — azt mondta, nos, ezt a Klárát írjuk be, hiszen már úgyis jár iskolába . .. O És mikor került Pozsonyba? — 1943-ban. Tanulni jöttem az egyetemre. És ahogy már ez lenni szokott, a háború után, 1946-ban férjhez mentem, és azóta itt élek. O Szóval cserben hagyta szép szülőhelyét, hátat fordított neki, elszakadt tőle. — Nem! Nem hagytam cserben és sohasem szakadtam el tőle. Nagyon gyakran járok a Garam vidékére, sőt két éve vásároltam ott egy faházikót, úgyhogy még dolgozni is szoktam ott. Bizonyára összefügg a kérdéskörrel az is, hogy én mint Felső-Garam menti gyökér, milyen érzelmekkel telepedtem meg Pozsonyban. O De még mennyire! Örülnék neki, ha bővebben beszélne az otthonnáválás érzelmi hátteréről. — Bevallom, hogy igen nehezen szoktam meg Pozsonyt. Abban az időben Pozsony még kevésbé volt szlovák jellegű város, szlovák szót kevesebbet lehetett itt hallani, mint németet és magyart. S ráadásul a város utcáin és a villamoson hal­lott szlovák nyelv is szinte teljesen érthetetlen volt számomra, kőkemény kiej­tés, idegen hangsúly, és minthogy igen fejlett nyelvérzékkel áldott meg az ég — ániit későbbi hivatásom is igazolt —, nagyon nehezen bírtam elviselni a várost! Ehhez még hozzá kell számítani azt, hogy addig többnyire tanyákon éltem, és édesanyám halála után a világtól teljesen elzárkóztam a hegyekben, apám ugyanis egy turista menedékhely gondnoka volt, mindenüvé követtük őt, a legmagányosabb helyekre iš, elképzelheti, mit jelentett számomra a távoli nagyváros mozgalmassága, színei, szoká­sai, életformája... Diákkoromban így, ha tehettem, futottam haza Besztercebányára.

Next

/
Oldalképek
Tartalom