Irodalmi Szemle, 1964

1964/1

Adolf Hoffmeister, A szocialista Prága (kolázs) A Adolf Hoffmeister H korunk cseh kultúréletének talán legsokrétűbb progresszív egyénisége, aki a huszas évek elejétől mondanivalója eredetiségével szaka­datlan gazdagítja az irodalom és a képzőmű­vészet valamennyi műfaját. Irodalmi alkotásai a verstől a novellán, s a regényen át a drá­máig ívelnek, képzőművészeti munkássága a karikatúrától az illusztráción és a díszletterve­zésen át az arcképekig és a tájkompozícióig terjed, de átfogja a plakátot, a bábjátékot, a filmet, sőt képes a maga számára sajátos zsánereket is teremteni, amilyen a tipografikus tájkép. Ha mindehhez hozzászámítjuk hírlap­írói, közéleti, kultúrpolitikai, diplomáciai és pedagógiai tevékenységét, nemzetközi fórumo­kon való szereplését, s azokat a feladatokat, amelyeket a csehszlovák szellemi élet képvise­lőjeként külföldön és belföldön egyaránt be­tölt, oly sokoldalúvá nő az alakja, hogy nehéz a profilját megrajzolni, bármennyire markán­sak is a vonások, amelyek az egyéniségét jellemzik, s amelyek éppen a műfajok s a munka összeségén át alakulnak egyedivé és plasztikussá. Folyóiratunk mai száma Hoffmeister grafikai műveiből közöl szemelvényeket, portré-rajzo­kat, karikatúrákat, illusztrációkat, kolázsokat és tipografikus tájképeket, képzőművészeti oeuvrejének tehát mindössze néhány zsáner- példáját mutatja be. Ám ez a töredék is elég-

Next

/
Oldalképek
Tartalom