Irodalmi Szemle, 1959

1959/1 - HAGYOMÁNYAINK - SÁNDOR LÁSZLÓ: Néhány tollvonás Berkó Sándor írói és emberi arcképéhez

losonci barátommal és elvtársammal átmenetileg megszakadtak kapcsolataim. Berkóról csak annyit tudtam, hogy az érettségi vizsga után a pozsonyi egyetem bölcsészeti karán szándékozott tanulmányait folytatni, de a bécsi döntés ezt a tervét meghiúsította. 1939 májusában azután váratlanul Pestről hozott tőle levelet a posta. Levelében 1938 őszére tervezett első verskötete (Ez nem legenda) meg nem jelenéséről számolt be s jelezte, hogy a könyv megfelelő „szerzői cenzúra“ elvégzése után 1939 végén mégis napvilágot lát. Nem úgy történt: csak a következő év őszén jelenhetett meg saját kiadásában. Egyetlen kiádó sem vállalta könyvét. „Az ördög köpenyében“ kiadása mindenképpen kockázatos vállalkozásnak minősült már akkor. A levélbeli kapcsolat közöttünk azután 1941 júliusáig fennmaradt. Eleinte Budapestről írogatta leveleit, lapjait, ahol mint a Népszava külső munkatársa próbálta fenntartani magát, majd 1940. szeptember 3-án munkaszolgálatra tör­tént behívása után hol Pétervásárról, hol Szolnokról, majd Sajószentpéterről, Husztról, legvégül Ökörmezőről adott magáról élétjeit. Leveleiben gyakran emlékezett meg pesti írótársairól, Fodor Józsefről, Veres Péterről, Kassák Lajos­ról, Komlós Aladárról, akik — különösen Kassák — állandóan írásra ösztönözték. Két-három alkalommal közölte is, hogy írt néhány új verset, de hogy mi lett a sorsuk, azt nem tudom. 1940 második felétől eltűnéséig — figyelembe véve hozzám intézett leveleiben levő utalásait — mintegy 25 — 30 verset írhatott. A sajtóban akkoriban — tudomásom szerint — már nem jelent meg tőle semmi, de feltételezem, hogy egyik-másik szerkesztőség irattárában, vagy pesti barátai levelesládájában megmaradtak talán utolsó verseinek kéziratai. E kéziratban lappangó, valamint a napilapokban és folyóiratokban elszórtan megjelent és könyvbe nem foglalt Berkó-versek felkutatása régen megvalósításra váró felada­taink közé tartozik. A fiatalon elpusztult Berkó Sándor szocialista irodalmunk egyik értékes képviselője volt. írói hagyatéka mind tartalmi, mind formai szempontból meg­érdemelné, hogy a kortársak értékelő visszaemlékezései kíséretében teljes egé­szében napvilágot lásson. Régi adósságunk ez a magyar proletariátus felszaba­dításáért és a fasizmus embertelensége ellen küzdő szocialista költőcsoport e tehetséges és mindvégig hű tagjával szemben.

Next

/
Oldalképek
Tartalom