Hidrológiai Tájékoztató 1961-2016

A Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) a hidrológia és rokontudományai, azaz a vízzel foglalkozó tudományok és szakterületek művelésére alakult társadalmi, tudományos és szakmai egyesület, amely a Magyarhoni Földtani Társulat 1917-ben alakult Hidrológiai Szakosztályából, és az egykori Magyar Mérnök és Építész Egylet 1866-ban alakult Vízépítési Szakosztályának tagjaiból 1949-ben vált önálló egyesületté. Az MHT születési évének 1917-et tekintjük.

A Hidrológiai Tájékoztató a magyar hidrológia és a rokontudományok egész területéről folyamatosan közzéteszi azokat a tudományos és gyakorlati eredményeket, amelyek a napi munka szempontjából a szakterületen dolgozók érdeklődésére igényt tartanak. A folyóirat megemlékezik a hidrológia és a rokontudományok magyar úttörőiről, felhívja a figyelmet az előkészületben levő és újonnan megjelent kiadványokra, szakirodalmi művekre. Az írások túlnyomó része forrásértékű a vízgazdálkodás szakmatörténete, valamint a Társaság története szempontjából.

A folyóirat rendszeresen közzéteszi a Társaság nagy hagyományú ifjúsági szakmai pályázatain, a középiskolásoknak meghirdetett Sajó Elemér pályázaton, valamint a Lászlóffy Woldemár diplomamunka pályázaton nyertes munkákból készült cikkeket és ezzel az első publikációs lehetőséget biztosítja fiatal tagjainknak, vagy éppen jövendőbeli tagtársainknak. A Hidrológiai Tájékoztató nemcsak hírlevél. A benne megjelenő írások legtöbbje a gyakorlatban közvetlenül alkalmazható ismereteket és eredményeket tartalmaznak.

A Hidrológiai Tájékoztató 1961-2016 között megjelent lapszámai (80 füzet, összesen mintegy 6000 oldal terjedelemben) kereshető hasonmás formátumban az alábbiakban érhetők el. A 2017-2020) digitális lapszámai az MHT Honlapján találhatók (www.hidrologia.hu).

Oldaltérkép