Hidrológiai Közlöny, 2013 (93. évfolyam)

2013 / 5-6. különszám - LIV. Hidrobiológus Napok előadásai

94 HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY 2013. 93. ÉVF.5-6. SZ. vehető ammónium-ion kismértékben van jelen, ez némikép­pen kedvező. A hatékonysági index alapján kapott eredmények az elő­zőek ellenére is biztatóak, mert a tisztított víz nem jelenthet veszélyt a befogadóra. Köszönetnyilvánítás A poszter elkészítését a TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024 számú projekt támogatta. A projekt az Európai Unió támogatá­sával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. Köszönet illeti továbbá a Bogdány Petrol Kft. vezetését a K+F munka támogatásáért. Irodalom Felfoldy L. 1981: A vizek környezettana: Általános hidrobiológia. Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, pp. 1-290. Lakatos Gy. 1987: Kömyezetbiológia vizsgáló módszerek I. (kézirat). Lakatos Gy. 1998: Constructed wetlands for wastewater treatment in Hungary, Constructed wetlands for wastewater treatment in Europe, pp. 191-206. Colmenarejo, M.F., Rubio, A., Sánchez, E., Vicente, J., García, M.G., Borjac, R. 2006: Evaluation of municipal wastewater treatment plants with different technologies at Las Rozas, Madrid (Spain). Journal of Environmental Management, 81: 399-404. Verhoeven, J.T.A., Meuleman, A.F.M. 1999: Wetlands for wastewater treatment: Opportunities and limitations. Ecological Engineering, 12: 5-12. Vymazal, J. 2009: The use constructed wetlands with horizontal sub­surface flow for various types of wastewater. Ecological Engineering, Measuring efficiency of a petrolchemical wastewater treatment plant in Nyirbogdány Zoltán Veres, János Kundrát, István Gyulai, Nóra Bence and Gyula Lakatos University of Debrecen, Department of Ecology, 4010. Debrecen Egyetem tér 1. Abstract: Wastewater treatment plants have to face even more complex challenges, as many organic pollutants may occur in the sewage, just like petrochemical wastes. In our investigation we describe the system that utilizes mechanical treatment and a constructed wetland for treatment of petrochemical wastewater. We study how much of the organic and inorganic components are deposited and elimi­nated by using field and laboratory measurements. All those parameters that are typically used to evaluate wastewater treatment plants, like SS, COD, BOD5, and as well for nutrients TN, TP were measured. We assess its efficiency for how it is affecting the water quality of the recipient water body. A főszerkesztő néhány kérése a szerzőkhöz: A főszerkesztő elismeri, hogy a hátsó belső borítón látható "Közlési útmutató" pontos betartása nehéz. Ha a t. Szerzők nem tudják az útmutatást betartani, legalább a következőkre szíveskedjenek feltétlenül tekintettel lenni: 1. ) Az oldalbeállítástól (felső. 1,9 cm, alsó: 2,7 cm, belső: 2,6 cm, külső: 1,7 cm, papírméret A4, 21 x 29,7 cm, fejléc távolság: 1,5 cm, lábléc: 0 cm) ne térjenek el. Ügyeljenek, hogy sem angol mérték szerinti oldal-beállítás, sem fekvő szöveg elhelyezés, sem negatív előjelű behúzás ne maradjon a szövegben. 2. ) A későbbi években már nem szükséges az „rtf’ (rich text formátum) kiterjesztés használata. A „microsoft word dokumentum” megfelelő és elegendő. 3. ) Kerüljék el a fejléc-vonalak, a végigmenő vízszintes vonalak használatát, vagy a fejléc bármilyen megszerkesz­tését. Ez a szerkesztőség feladata. 4. ) A táblázatokat a "táblázat" cím és a hozzá tartozó szerkesztésmódok alkalmazásával készítsék el. Kerüljék az excell használatát és a táblázat grafikai objektumkénti elkészítését. Ne erőszakolják külön keretbe vagy kép formá­jába a táblázatokat! 5. ) Az ábrák, táblázatok eredeti helyükről az áttördelések során elkerülhetnek. Ne illesszék tehát be azokat feltét­lenül a szövegbe, hanem adják a szöveg után, esetleg - elsősorban az ábrákat - akár külön fájlban is. 6. ) Nyomdatechnikánkban elsősorban csak vonalas ábrák közölhetők. El kell kerülni az árnyalást, vagy színezést. Kivételesen is csak igen jó minőségű, kontrasztos, fekete-fehér, szkennelt fényképek közlését vállalhatjuk. 7. ) Inkább kérdezzék meg a megadott telefonszámokon a főszerkesztőt, miként készítsék el a szövegszerkesztést, mintsem felesleges munkára késztessék a nyomdai előkészítést. A Hidrológiai Közlönynek a Hidrobiológus Napok tudományos anyagait tartalmazó eddigi kiilönszámai 1997. évi 1-2. szám, 1-194. oldal 2005. évi 6. szám, 1-184. oldal 1998. évi 5-6. szám, 257-400. oldal 2006. évi 6. szám, 1-168. oldal 1999. évi 5. és 6. szám, 265-392. oldal 2007. évi 6. szám, 1-188. oldal 2000. évi 5-6. szám, 269-404. oldal 2008. évi 6. szám, 1-244. oldal 2001. évi 5-6. szám, 301-516. oldal 2009. évi 6. szám, 1-208. oldal 2002. évi I-XII. szám, 1-156. oldal 2010. évi 6. szám, 1-166. oldal 2003. évi I-XII. szám, 1-170. oldal 2011. évi 6. szám, 1-124. oldal 2004. évi 5-6. szám, 1-184. oldal 2012. évi 5-6. szám, 1-100. oldal 2013. évi 5-6. szám, 1-116. oldal

Next

/
Oldalképek
Tartalom