Hidrológiai Közlöny 2000 (80. évfolyam)

1. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY Magyar Hidrológiai Társaság 1027. Budapest, Fő u. 68. IV. em. Telefon: 201-7655 Főszerkesztő: Editor-in-Chief: VÁGÁS ISTVÁN 6726. Szeged, Székely sor 13/A Telefon: 62-436-558, 62-426-933. 6701. Szeged, Pf. 390. Techn. szerkesztő: Techn editor: BÉKÉSI JÁNOS Trend Építőipari Környezetvédelmi Kft. 1027. Budapest, Csalogány u. 23. Telefon: 201-7739, 394-4658. Editorial Board: Chairman: ÖLLŐS GÉZA Budapesti Műszaki Egyetem 1111. Budapest, Műegyetem rakpart 3.. Telefon: 463-1111. Szerkesztőbizottság: Elnök: Tagok: Members: STAROSOLSZKY ÖDÖN a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BERCZIK ARP AD BEZDÁN MÁRIA BOGNÁR GYŐZŐ CSANÁDY MIHÁLY DOMOKOS MIKLÓS FEJÉR LÁSZLÓ FELFÖLDY LAJOS HASZPRA OTTÓ KALICZKA LÁSZLÓ KARÁCSONYI SÁNDOR KONTUR ISTVÁN KÖRÖSMEZEY LASZLO MÁRFAI LÁSZLÓ RÁTKY ISTVÁN SAL AMIN ANDRÁS SOMOGYI SÁNDOR SZALAI GYÖRGY SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN SZÖLLŐSI ZOLTÁN VÁRALLYAY GYÖRGY VARSÁNYI ZOLTÁNNÉ VITÁLIS GYÖRGY ZSUFFA ISTVÁN Kiadja a Magyar Hidrológiai Társaság, 1027. Budapest, Fő u. 68. Telefon: 201-7655. A kiadásért felel: GESZLER ÖDÖNNÉ. INNOVAPRINT Kft., 1027. Budapest, Fö u. 68. E számot teijesztette: Magyar Hidrológiai Társaság, Budapest. Ára: 1000 Ft. Megjelenik kéthavonként. HIRDETÉS ADVERTISEMENT Magyar Hidrológiai Társaság, 1027. Budapest, Fóu. 68. Telefon: 201-7655. Fax: 202-7944 HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY is owned by the Magyar Hidrológiai Társaság (Hungarian Hydrological Society) and is published bimonthly. Permission to copy is freely granted provided full credit is given to HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY and the authors) and the date of original publication is shown. Indexed in Appl. Mech. Rew. Chem. Abstr. Fluidex Geotechn. Abstr. Meteor/Geoastrophys. Abstr. Sei. Water Res. Abstr. Index:25374 HU ISSN 0018-1323

Next

/
Oldalképek
Tartalom