Hidrológiai Közlöny 1996 (76. évfolyam)

1. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY Magyar Hidrológiai Társaság 1027. Budapest, Fő u. 68. IV. em. Telefon: 201-7655 Főszerkesztő: Editor-in-Chief: Techn. szerkesztő: Techn editor: VAGAS ISTVÁN 6726. Szeged, Székely sor 13/A Telefon: (62)-436-558 6701. Szeged, Pf. 390. BEKESI JÁNOS Trend Építőipari Környezetvédelmi Kft. 1027. Budapest, Csalogány u. 23. Telefon: 201-7739. Szerkesztőbizottság: Elnök: Editorial Board: Chairman: ÖLLŐS GÉZA Budapesti Műszaki Egyetem 1502. Budapest, Pf. 91. Telefon: 204-1111. Tagok: Members: JUHÁSZ JÓZSEF a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BENCSIK BELA BERCZIK ÁRPÁD BOGNÁR GYŐZŐ CSANÁDY MIHÁLY CSOBOK VERONIKA DOMOKOS MIKLÓS FEJÉR LÁSZLÓ FELFÖLDY LAJOS HASZPRA OTTÓ KARÁCSONYI SÁNDOR KONTÚR ISTVÁN KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ RAUM LÁSZLÓ SALAMIN ANDRÁS SELLYEY GYULA SOMOGYI SÁNDOR SZALAI GYÖRGY SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN TAKÁCS ÁGNES VÁRALLYAY GYÖRGY VARSÁNYI ZOLTÁNNÉ VITÁLIS GYÖRGY ZSUFFA ISTVÁN Nyomdai formázás: MARFAI LASZLO (Alsó-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság. 6701. Szeged, Pf. 390.) Kiadja a Magyar Hidrológiai Társaság; 1027. Budapest, Fő u. 68. Telefon: 201-7655. Akiadásért felel: RAUM LÁSZLÓ. 1027. Budapest, Fö u. 68. E számot terjesztette: Magyar Hidrológiai Társaság, Budeapest. E szám ára: 700 Ft. Külföldön teijes zlette: Kultúra Könyv- és Hírlap külkereskedelmi Vállalat, 1389. Budapest, Pf. 149. Megjelenik kéthavonként. HIRDETES ADVERTISEMENT Magyar Hidrológiai Társaság,, 1027. Budapest, Fő u. 68. Telefon: 201-7655. Fax: 202-7944 HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY is owned by the Magyar Hidrológiai Társaság (Hungárián Hydrological Society) and is published bimonthly.Foreign distríbution by "Kultúra" Könyv és Hirlap Külkereskedelmi Vállalat, H-1389. Budapest, Pf. 149. Permission to copy is freely granted provided fiill credit is given to HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY and the autor(s) and the date of originál piiblication is shown. Indexed in Appl. Mech. Rew. Chem. Abstr. Fluidex. Geotechn. Abstr. Meteor/Geoastrophys. Abstr. Sel. Water Res. Abstr. Index: 25374 HU ISSN 00I8--1323

Next

/
Oldalképek
Tartalom