Hidrológiai Közlöny 1995 (75. évfolyam)

1. szám

HIDROLOGIAI KÖZLÖNY Magyar Hidrológiai Társaság 1027 Budapest, Fő u. 68. IV. em. Telefon: 201-7655 Főszerkesztő: Editor-in-Chief: VÁGÁS ISTVÁN 6726 Szeged Székely sor 13/a. Telefon: (62) 436-558 6701 Szeged, Pf. 390 Techn. szerkesztő: Techn. editor: BÉKÉSI JÁNOS TREND Építőipari Környezetvédelmi Kft. 1027 Budapest, Csalogány u. 23. Telefon: 201-7739 Szerkesztőbizottság: Editorial Board: Elnök: Chairman: ÖLLŐS GÉZA Budapesti Műszaki Egyetem 1502 Budapest, Pf. 91 Telefon: 181-0300 Tagok: Members: JUHÁSZ JÓZSEF a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BENCSIK BELA BERCZIK ÁRPÁD BOGNÁR GYŐZŐ CSANÁDY MIHÁLY CSOBOK VERONIKA DOMOKOS MIKLÓS FEJÉR LÁSZLÓ FELFÖLDY LAJOS HASZPRA OTTÓ KARÁCSONY SÁNDOR KONTÚR ISTVÁN KOROSMEZEY LASZLO RAUM LÁSZLÓ SALAMIN ANDRÁS SELLYEY GYULA SOMOGYI SÁNDOR SZALAY GYÖRGY SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN TAKÁCS ÁGNES VÁRALLYAY GYÖRGY VARSÁNYI ZOLTÁNNÉ VITÁLIS GYÖRGY ZSUFFA ISTVÁN Kiadja a Magyar Hidrológiai Társaság 1027 Budapest, Fő u. 68. Telefon: 201-7655.. Kiadásért felelős Geszler Ödönné.. - 1NNOVAPRESS 1068 Budapest, Fő u. 68. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlapüzletben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR) Budapest XIII., Lehel u. 10/a. - 1900 közetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással, a HELIR 215-96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Egy szám ára 620,-Ft. Előfizetés fél évre 1860,-Ft, egy évre 3720,-Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat ­1389 Budapest, Pf.: 149. Megjelenik kéthavonként. HIRDETÉS ADVERTISEMENT Publishing House of International Organisation of Journalist INTERPRESS, Budapest, Károly krt. 11. H-1075 Telefon: 122-1271 TX IPKH. 22-5080 HUNGEXPO Advertising Agency, Budapest, P.O.B. 44. H-1441 Telephone: 122-5008, Telex: 22-4525 bexpo MH-Advertising, Budapest, H-1818 Telephone: 118-3640 Telex: Mahir 22-5341 HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY is owned by the Magyar Hidrológiai Társaság (Hungárián Hydrological Society) and is published bimonthly by the Hungárián Hydrological Society. Annual subscription fee is 3720 Forints. Foreign distribution by „Kultúra" Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat, H-1389 Budapest, Pf.: 149. Permission to copy is freely granted provided full credit is given to HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY and the author(s) and the date of originál publication is shown. Indexed in Appl. Mech. Rev., Chem. Abstr., Fluidex. Geotechn. Abstr., Meteor/Geoastrophys. Abstr., Sel. Water Res. Abstr. Index: 25374 HU ISSN 0018-1323

Next

/
Oldalképek
Tartalom