Hidrológiai Közlöny 1992 (72. évfolyam)

1. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY Magyar Hidrológiai Társaság 1027 Budapest, Fő u. 68., IV. em. Telefon: 201-7655 Főszerkesztő: Editor-in-Chief: Techn. szerkesztő: Techn. editor: VÁGÁS ISTVÁN 6726 Szeged, Székely sor 13/A Telefon: (62) 12-359 6701 Szeged Pf. 390 Telefon: (62) 12-359 BÉKÉSI JÁNOS TREND Építőipari Környezetvédelmi Kft. 1426 Budapest, Pf. 107 Telefon: 201-7739 Szerkesztőbizottság : Elnök: ÖLLÓS GÉZA Editorial Board: Chairman: BME, Vízgazdálkodási és Vízépítési Intézet 1502 Budapest, Pf. 91 Telefon: 181-0300 Tagok: Members: JUHÁSZ JÓZSEF a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke BENCSIK BÉLA BERCZIK ÁRPÁD BOGNÁR GYÖZÖ CSANÁDY MIHÁLY DOMOKOS MIKLÓS FEJÉR LÁSZLÓ FELFÖLDY LAJOS HASZPRA OTTÓ KARÁCSONYI SÁNDOR KONTÚR ISTVÁN KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ RAUM LÁSZLÓ SALAMIN ANDRÁS SELLYEY GYULA SOMOGYI SÁNDOR SZALAI GYÖRGY SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN TAKÁCS ÁGNES VÁRALLYAYGYÖRGY VARSÁNYI ZOLTÁNNÉ VITÁLIS GYÖRGY ZSUFFA ISTVÁN Kiadja: a Delta B Kereskedelmi Szolgáltató Lap- és Könyvkiadó Kft. Telefon: 117-4266 Kiadásért Felelős Nemesné Ná­dor Mara. — 91 822 — Egri Nyomda, Eger. F. v.: Kopka László. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely hírlap­lapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodánál (HELIR), Budapest XIII., Lehel u. 10/a — 1900 közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással, a HELIR 215—96162 pénzforgalmi jelzőszámra. Egy szám ára 200,— Ft. Elő fizetés fél évre 600,— Ft, egy évre 1200,— Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat, 1389 Budapest, Pf.: 149. Megjelenik kéthavonként. HIRDETÉS ADVERTISEMENT Publishing House of International Organisation of Journalist INTERPRESS, Budapest, Tanács krt. 11. H—1075 Telefon: 122-1271 TX. IPKH. 22-5080 HUNGEXPO Advertising Agency, Budapest, P.O.B. 44. H—1441 Telephone: 122-5008. Telex: 22-4525 bexpo MH-Advertising, Budapest, H—1818 Telephone: 118-3640 Telex: mahir 22-5341 HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY is owned by the Magyar Hidrológiai Társaság (Hungárián Hydrological Society) and is published bimonthly by the DELTA Publishing Company. Annual Subscription fee is 1200 Forints. Foreign distribution by „Kultúra" Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat, H—1369 Budapest, Pf.: 149. Permission to copy is freely granted provided full credit is given to HIDROLOGIAI KÖZLÖNY and the author(s) and the date of originál publicatlon is shown. [ndexed in Appl. Mech. Rev., Chem Abstr., Fluidex. Geotechn. Abstr., Meteor/Geoastrophys. Abstr., Sel. Water Res. Abstr. Index: 25374 HU ISSN 0018-1323

Next

/
Oldalképek
Tartalom