Hidrológiai Közlöny 1988 (68. évfolyam)

1. szám

HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY Magyar Hidrológiai Társaság 1027 Budapest, Fő u. 68. IV. cm. Telefon: 150-063 Főszer készt 6: Ed itor-in-Chief: SZÖLLŐSI-NAGY ANDRÁS Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóközpont 1453 Budapest, Pf. 27 Telefon: 141-620 Szerkesztők : VÁGÁS ISTVÁN rovatvezető Alsótiszavidéki Vízügyi Igazgatóság 6701 Szeged, Pf. 390 Telefon: (62)12-650 Editors : BÉKÉSI JÁNOS technikai szerkesztő Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium 1370 Budapest, Pf. 613 Telefon: 123-420; 532-200 Szerkesztőbizottság : Elnök: ÖLLŐS GÉZA Editorial Board: Chairman : BME, Vízgazdálkodási és Vízépítési Intézet 1502 Budapest, Pf. 91 Telefon: 450-300 BENCSIK BÉLA BERCZIK ÁRPÁD BOGNÁR GYŐZŐ CSANÁDY MIHÁLY DOMOKOS MIKLÓS FELFÖLDY LAJOS FEJÉR LÁSZLÓ HASZPRA OTTÓ JUHÁSZ JÓZSEF KARÁCSONYI SÁNDOR KONTUR ISTVÁN KÖRÖSMEZEY LÁSZLÓ RÓNAI ANDRÁS SALAMIN ANDRÁS SOMOGYI SÁNDOR SELLYEY GYULA SZALAIGYÖRGY SZIGYÁRTÓ ZOLTÁN TAKÁCS ÁGNES VÁRALLYAY GYÖRGY VITÁLIS GYÖRGY ZSUFFA ISTVÁN a Magyar Hidrológiai Társaság elnöke, Budapest MTA ökológiai és Botanikai Kutatóintézete, Váerátót Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóközpont, Budapest Országos Közegészségügyi Intézet, Budapest Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóközpont, Budapest Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóközpont, Budapest VGI, Magyar Vízügyi Múzeum, Esztergom BME, Vízépítési Tanszék, Budapest Miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem, Földtan — Teleptani Tanszék, Miskolc Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat, Budapest BME, Vízgazdálkodási Tanszék, Budapest Mélyépítési Tervező Vállalat, Budapest Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest Földmérő és Talajvizsgáló Vállalat, Budapest MTA Földrajztudományi Kutatóintézete, Budapest Földmérő ós Talajvizsgáló Vállalat, Budapest GATE, Vízgazdálkodási ós Meliorációs Tanszék, Gödöllő Vízgazdálkodási Tudományos Kutatóközpont, Budapest OMSz Központi Előrejelző Intézet, Budapest MTA Talajtani ós Agrokémiai Kutatóintézete, Budapest Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest rMMF, Vízgazdálkodási Kar, Baja Kiadja: a Delta Szaklapkiadó és Műszaki Szolgáltató Leányvállalat, 1093 Budapest IX., Közraktár n . 4. Telefon: 175-200. Feleifis kiadó: Budai Ferenc főigazgató.— 87 2020 — Révai Nyomda Egri gyáregység. Eger. F. v.: Horváth Józsefné dr. Terjeszti a Magyar Posta. Elfifizethetfi bármely hírlapkézbesítő postahivatalnál, a hírlapkézbesítőknél, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelöfizetési és Lapellátási Irodánál, (HELIR), Budapest, XIII., Lehel u. 10/a —1900 közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR 215-90102 pénzforgalmi Jeizfiszámra. Egy száin ára 50 — Ft. Előfizetés fél évre 150,— Ft, egy évre 300,— Ft. Külföldön terjeszti a Kultúra Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat, 1389 Budapest, Pf.: 149. és a Magyar Média 1392 Budapest, Pf.: 279. 80-253. Megjelenik kéthavonként. HIRDETÉS ADVERTISEMENT Publishing House of International Organisation of Journalist INTERPRESS, Budapest, Tanács krt. 11. H-1075 Telefon: 221-271 TX. IPKH. 22-5080 HUNGEXPO Advertising Agency, Budapest, P.O.B. 44. H-1441 Telephone: 225-008. Telex: 22-4525 bexpo MH-Advertising, Budapest, H-1818 Telephone: 183-640 Telex: mahir 22-5341 HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY is owned by the Magyar Hidrológiai Társaság (HungarianHydrological Eoeietj ) and is rublished bin ci thly by the DELTA Publishing Company. Annual Subscription fee is 300 Forints Foreign distribution by „Kultura" Könyv és Hfrlap Külkereskedelmi Vállalat, H-1309 Budapest, Pf. 149. Permission to copy is freely granted provided full credit is given to HIDROLÓGIAI KÖZLÖNY and the author(s) and the date of original publication is shown Indexed 111 Appl. Mech. Rev., Chem. Abstr., Fluidex, Geotechn. Abstr., Meteor/Geoastrophys. Abstr.. Sei. Water Res. Abst-. Index: 25374 HU ISSN 0018-1323

Next

/
Oldalképek
Tartalom