Hidrológiai Közlöny 1974 (54. évfolyam)

9. szám - Egyesületi és Műszaki hírek

Dr. Váncsa András L.: Adatok Észak-Magyarország algavegetációjához Hidrológiai Közlöny 1974. 9. sz. 425 93. Tetraédron minimum (A. BRAUN) HANSGIRG 94. Tetrastrum staurogeni aeforme (SCHROED.) LEMM. — Conjugatophyceae — Desmidiales 95. Closterium acerosum (SCHRANK) EHR. 96. Stauraetrum graoile RALFS 97. Staurastrum paradoxum MEYEN (A jellemző és érdekes algákat a 2. ábra rajzanyaga mutatja.) Data on the alga flora of water courses in North-Hungary with special regard to the assessment of water quality BY Dr. Váncsa, L. A. 1. Algological results of a profile study on the Sajó River Together with the saprobe-biologieal investigations the author attributes great importance to qualitative­and quantitative information on the alga-vegetation of the phytoseston for scientific assessment. The studies on algae, which play an important part in the process of self-purification, have the purpose of contributing data on the alga flora in Hungary and with adequate data available to the efficiency of pollution control. As a representative example of several years of algo­logical studies the samples collected in connection with the profile-sduty along the Sajó River on the 14th august, 1969 are evaluated in order to demonstrate the qualitative- and quantitative conditions of the alga flora in the river. This venture is considered beneficial on two counts, in that for assessing water quality conditions the results at low discharges are of interest, moreover the algal mass production observed is alone characteris­tic of the water quality conditions in the river. In his studies the author succeeded in identifying 97 alga taxons in-the Sajó river samples. Of these 52 alga taxons are, according to the work of Sladeőek (1963) readily applicable in saprobe-biologieal assessment work. Bacillariophyceae are dominant over the entire Hungarian section of the Sajó River, of which large masses were detected in the taxons Cyclotella Meneghi­niana Kütz and Nitzschia acicularis W. S. M. Of the two taxons the Cyclotella Meneghiniana was predom­inant as far as Felsőzsolca, while downtream therefrom it was replaced by Nitzschia acicularis. Particular popu­tion- and oecological conditions are offered as explana­tions for the mass production. This is supported by the decay and quantitative reduction of other living organi­nisms, as phenomena accompanying mass production, as well as by the alternating culmination of the two Bacillariophyceae taxons mentioned before. The percen­tage value of these two taxons, related to the total alga count per litre was still 44,6% (minimum) before the confluence to the Tisza River, while downstream of Kazincbarcika it was 98,3% (maximum). The count per litre figures were of million order of magnitude over the entire length. The extremes on record in the total alga count per litre are as follows : maximum: on the 14th August, 1969, upstream of Kazincbarcika 15 792 000/litre minimum: on the 14th February, 1969, between Dubi­csány and Vadna 11 000/litre The wide differences in both composition and total alga count per litre (together with similar trends in the variation of other water quality indices) are characteris­tic of the particular quality- and oecological conditions in the Sajó River, a better understanding of which is deemed necessary for pollution control on the Sajó, but also on the recipient Tisza River. (Folytatás a 417. oldalról) Sugár Mátyás: Cellulóz- és papírgyári szennyvizek tisztítása. Gerey Tamás: Levegőztető kerekek szerepéről ós kí­sérleti vizsgálatának alapelveiről. Bukovszky András: Tatabányai levegőztető kerekek­kel végzett kísérletek. Balázs Mihály: Kommunális iszapvíztelenítési kísér­letek. Kubó Sándor: Sertéstelepek szennyvizének tisztítása. A Szegedi Csoport 1974. június 11-i előadó ülésén a szénhidrogén-telepeket kisérő rétegvizek kémiai változásai­ról tartott előadást Valcz Gyula, Bujdos Lászlóné és Babarczi Imre. A Debreceni Csoport 1974. június 12-i előadó ülésén két angol nyelvű előadás hangzott el. Dr. Jean Weber (Tucson, Arizona, Egyesült Államok) egyetemi tanár a szélsőértékeken és az átlagértékeken alapuló vízgazdálko­dási méretezések összehasonlításáról, dr. Lueien Duck­stein ( Tucson, Arizona, Egyesült Államok) egyetemi tanár pedig az aszályok valószínűségének figyelembevé­teléről tartott előadást. Ugyanezek az előadók június 19-én Budapesten a Vízgazdálkodási Szakosztály előadó ülésén is szerepeltek, amennyiben Weber professzor a vízigény előrejelzés gazdasági kérdéseiről, Duckstein pro­fesszor pedig a tározók f eliszapolódásának előrejelzéséről adott elő. A Magyarhoni Földtani Társulat Alföldi Területi Szakosztálya és a Magyar Hidrológiai Társaság Szegedi Csoportja 1974. június 14-én szakülést tartott ifjúsági tagjainak részvételével. A szakülés programja a követ­kező volt: Babarczi Imre: Az Algyő-2 szénhidrogén tárolószint permi vizeinek vizsgálata. Rakonczai János: A nagyvisnyói vasúti bevágások felsőperm rétegsora. Stefler Mária: A derenki halstatti mészkő Conodontái. Török József: A Tisza völgy déli részének pleisztocén rétegvizeinek rótegnyomása és vízminősége. A Heves megyei Csoport 1974. június 21-i előadó ülé­sén a következő előadások szerepeltek napirenden: Kocsmár János: Megnyitó. Kerese János: Korszerű üzemirányítási megoldások tisztítóműveknél Angliában. Hadas Pál: Egor Városi Vízmű központi irányító be­rendezése. W. Schwanke: A korszerű üzemirányítók készülékei. Felkért hozzászólók voltak: Bikfalvi István és Szend­rényi Zoltán. Vágás István (Folytatás a 427. oldalon)

Next

/
Oldalképek
Tartalom