Hidrológiai Közlöny 1948 (28. évfolyam)

ÉRTEKEZÉSEK

OSZTÁLYA EK TAGJA. ;HON D'HYDROLOGIE DE LA SOCIÉTÉ OLOGIQUE HONGROISE. 'MINISTRATION: Budapest, 112., Műegyetem. TA IDROLOGICA IBimensile.) IONÉ DELLA SEZIONE IDROLOGICA DELLA SOCIETÁ GEOLOGICA UNGHERESE. DAZIONE ED EDIZIONE: Budapest, 112., Műegyetem. ZALAI TIBOR és dr. MOSONYí 'JOS, dr. FROLOW V. (Paris], dr , dr. PAPP FERENC n, Közp. ép. fsz. 8. — Telefon: 458-712. :gyes szám ára 8 Ft, kettős szám ára 16 Ft. — Csekkszámla: 43.187. HYDROLOGICAL JOURNAL (Two-monthly Review.) PUBLISHED BY THE HYDROLOGICAL SECTION OF THE HUNGARIAN GEOLOGICAL SOCIETY. EDITORIAL AND PUBLICATION OFFICE: Budapest, 112., Műegyetem. ZEITSCHRIFT FÜR HYDROLOGIE (Erscheint 2-monatlich.) HERAUSGEGEBEN VON DER HYDROLOGISCHEN SEKTION DER UNGARISCHEN GEOLOGISCHEN GESELLSCHAFT. REDAKTION UND VERLAG: Budapest, 112-, Műegyetem. BO rT,HBIII /KyPHAJI (IlepnoÄii'iecKoe AHyxHe^ejii.Hoe u;i;iaiine.) BblßAH OTAEJIOM ril/II'O.'IOrilMECKUM BEHrEPOKOPO rEO.TOPHHEOKOPO 0RI1I,ECTBA PE^AKmiíI II AAMIIHHCTPAHIIH: Byaaiiem-r, 112., TexHoaorHHecKBÖ yiiHBepcmex. TARTALOMJEGYZÉK*: SOMMAIRE — CONTENTS — SOMMARIO — INHALT BEVEZETŐ. A víz élete karszt-hegységeinkben. Vie des eaux dans nos montagnes karstiques 1 ÉRTEKEZÉSEK. Dr. SZÁDECZKY-KARDOSS ELEMÉR: A Dunántúli Középhegység karsztvíz térképe.** 2 KASSAI FERENC: Paleogén szénbányászatunk, a karsztvíz és a védekezés módjai.** —• —- - 4 Dr. LÁNG SÁNDOR: Karsztanulmányok a Dunán­túli Középhegységben 49 JAKUCS LÁSZLÓ: A hévforrásos barlangkeletkezés földtani és fizikai tényezői.** 53 I REVUE HYDROLOGIQUE — HYDROLOGICAL JOUR­NAL — RIVISTA IDROLOGICA — ZEITSCHRIFT FÜR HYDROLOGIE. E. SZÁDECZKY-KARDOSS, D. Sc.: Karstwater Con­tour Map of the Transdanubian Mountains in Hungary.** .... 58 RÉSUMÉS FRANCAIS — BRIEF SUMMARIES — RIAS­SUNTI ITALIANI — KURZE AUSZÜGE. F. KASSAI: Mining Old Tertiary Coals, Karst Water and Prevention of its Dangers in Hungary.** —- 60 S. LÁNG: Etudes relatives aux phénomenes karsti­ques se présentant dans les Montagnes Centrales de Transdanubie.** 61 L. JAKUCS: Geological and Physical Factors of Cave Formation by the action of Hot Springs.** 62 KÜLFÖLDI SZEMLE. L. MORÉT: Hévforrások.** Ismerteti: dr. Papp Ferenc 63 TUDOMÁNYOS KÖNYVEK ÉS CIKKEK. Magyar dokumentáció 65 * A cikkek tartalmáért és nyelvezetéért a szerzők felelősek. *• Ábrákkal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom