Hidrológiai Közlöny 1941 (21. évfolyam)

Láng Sándor dr.: Sajókirályi forrásai - Láng Sándor dr.: Az imókői forrásbarlang (borsodi Bükkhegység) bejárata

Rövid közlemények Sajókirályi forrásai. Irta: Dr. Láng Sándor. Gömörben, a Tornaija melletti Sajókirályi határában több állandó, bővizű forrás tör közvetlenül a Sajó jobbpartján, az ártéren a felszínre. Az 5 forráscsoport közül négynek a vize 1—1 kisebb tóban gyűlik össze, az utolsó pedig a Malomtó vizét táplálja. A 4 kisebb tavat tápláló források összes vízhozama 1941 július 20-án d. u. kb. 50—60 l/sec lehetett (durva becslés). A könnyebben hozzáférhető két legészakibb tóban az 1 y 2 m mélyen levő tófenéken 12—12.8° C volt a víz hőmér­séklete. A felső vízrétegek a Nap melege miatt melegebbek voltak. Az említett két kis tó mindössze 6X3, illetőleg 12X3 m méretű, aljukon mésztufaképződés figyel­hető meg. A fenékről feltörő források kemény vizéből a különféle vízi növények felületére, továbbá a tófenékre rakodik rá a laza mésztufa. Ugyanezek a források a diluvium végén Tornaija keleti, illetve Oldalfalva északi szélén működhettek, mert az említett helyeken a Sajó legalacsonyabb pleisztocén terraszára nagyobb folton 2, illetve 4 m vastagon feltárt mésztufa települt. Külön kell megemlékezni a 3 m magas, mesterséges töltéssel felduzzasztott s kb. 60 m átmérőjű Malomtóról. Vize nyáron jelentősen megmelegszik. Túlfolyása ugyanakkor (1941 VII. 20.) 30 l/sec lehetett, elfolyó vize vízimalmot hajt. Az ismertetett, mésztufát is lerakó források vize valószínűleg karsztvíz. A kö­zeli, Szepes-Gömöri Érchegység déli lejtöségét borító mélykarszt vize bukkanhat itt fel, esetleg még a Sajó—Turóc völgyét kijelölő törésvonalak metszéspontját is felhasználva. Forrásaink hőfoka jól megközelíti a Gömöri karszt forrásvizeinek hő­fokát. További tanulmányozásuk kívánatos. Az imóköi forrásbarlang (borsodi Bükk hg.) bejárata. Irta: Dr. Láng Sándor. A barlang szája kicsit ferdén felfelé, ÉNy irányban nyílik. Kb. 8—10 m út után 4 m-re lefelé haladva a szűk járatban, szélesebb üregbe lehet jutni. Itt egy bal felől jövő és iszappal eltömedékelt sziklahasadék nyílik. Más irányból is torkollanak ide apró oldalhasadékok, faluk elég sima, csak harántul futó evorziós barázdák haso­gatják, jeléül annaik, hogy a víz úgy látszik körben forogva és rohanva mozogha-

Next

/
Oldalképek
Tartalom