Hidak Fejér megyében (Székesfehérvár, 2006)

A megye hídállománya

A megye hídállománya Hídnevek Pázmándon áll az Arnold-híd. Hídlap 1964 Ma már kevesen ismerik a Sárbogárdi Monier-híd nevét, pedig ez volt hazánkban (1890) a második, jelentős vasbeton híd (18 m) mely sajnos a többi Sárvíz-hídhoz hasonlóan elpusztult [21]. 1924-ben az alispáni jelentésben szerepel a Nagyláng-kislángi úton a Léleklátói híd [22]. Ez a kissé hosszúra nyúlt, mégis rendkívül héza­gos ismertetés hiánypótló és figyelemfelhívó kíván lenni. Jó lenne más megyékhez hasonlóan a földraj­zi neveket összegyűjteni és jó lenne legalább nap­jaikban épülő - jelentős hidakat nagyjainkról elne­vezni. Az épülő dunaújvárosinak egyedi név kellene, mint van a Duna többi hídjának: Beszédes József, Szent László, Türr István. A kisapostagi Szent István híd és emléktáblája, Közútkezelő felvétele Irodalom [11] [1] Nóvák József: Ráckeresztúr község története (1347-1992), Ráckeresztúr, 1992. [12] [2] Dr. Gáli Imre: Régi magyar hidak, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1970. [3] Kasó Katalin:Vértesacsa, 1991. [13] [4] Nagy Lajos: Adatok Fejér megye történeti ­földrajzi névanyagához, Fejér Megyei [14] Történeti Évkönyv, 6., Székesfehérvár 1972. [5] Pannónia Hungarica antiqua (Hajnóczy Gyula- [15] Mezős Tamás szerkesztésében), Budapest, 1995. [6] Kiss Lajos: Földrajzi nevek etimológiai szótára, [16] Akadémiai Kiadó, Budapest, 1978. [17] [7] Juhászné Viniczai Ágnes: Székesfehérvár útjai és hidjai, Székesfehérvár, 1997. [18] [8] Dr. Kisari Sándorné Pap Kovács Magda: Csór község története, 2004. [19] [9] Lencsés Ferenc: Tordas, Fejér Megyei Történeti [20] Évkönyv 22., 1991. [10] Balázs László: Vértesacsa, Fejér Megyei Történeti [21] Évkönyv, 1994. [22] Földrajzi nevek gyűjteménye, Mór, 1977. Fejér Megyei Levéltár, 802. (kézirat) Fürész Gyula: Földrajzi és történelemi nevek Iváncsáról és Perkátáról, Fejér Megyei Levéltár 806/1989. (kézirat) A 2 m-nél nagyobb nyílású műtárgyak kimutatása, Kiskőrösi Közúti Szakgyűjtemény. Alispáni jelentések 1872-1890, Fejér Megyei Történeti Évkönyv, 24,. Székesfehérvár 1998. Dr. Tóth Ernő-Hajós Bence: A hidak elnevezéséről, Közlekedéstudományi Szemle, 2004. 7. sz. Dunaújvárosi Hírlap, 2001. 08. 21. Demeter Zsófia: Vízrendezési munkák a Mezőföldön, Álba Regia, 1997. Kállay István: Fehérvár regimentuma, Székesfehérvár 1988. Hídnyilvántartás 1933. Fejér Megyei Levéltár. Karoliny Márton: Humor a makadámon, KÖZDOK, 1974. Alispáni jelentés 1891, Fejér Megyei Levéltár. Alispáni jelentés 1924, Fejér Megyei Levéltár.

Next

/
Oldalképek
Tartalom