Közúti és vasúti hidász almanach 2007 (Lánchíd füzetek 8., 2008)

HIDÁSZ ALMANACH 2007 Mérnökportrék Az Erzsébet híd beruházója a Földalattivasút Vállalat volt. A beruházó szerepét Sávos Károly, Fazakas György vezetésével a fiatal mér­nök-gárda kiválóan látta el. A Ganz-MÁVAG-nál nagy tisztelettel és szeretettel gondolok Fekete Jánosra, a kábelszerelés művészére, főépítésvezetőre. Nem emlékszem arra, hogy akár nekem, akár neki lett volna olyan kérése, amit a másik ne teljesített volna. Az Erzsébet híd pesti és budai oldalának építésvezetői: Nagy István és Petik Ernő nem voltak ugyan okleveles mérnökök, de kiváló emberi kapcsolatépítésükkel, munkaszervezési képességükkel sikeresen végez­ték feladataikat. A hidakat nem csak mérnökök építik. Döntő szerepük van a művezetők­nek. Farkas János, Farkas Benő, Sidó György, Kiss József, Czeglédi Ist­ván a művezetés mesterei voltak. A Március 15. téri és a Döbrentei téri vasbeton felüljárók állványozása és zsaluzása Czeglédi Pista mestermű­ve volt. Az Erzsébet híd befejezése alkalmából a fizikai dolgozók közül munka­érdemrend kitüntetésekre lehetett javaslatot tenni. Összeült a műszaki vezetőség és az üzemi bizottság. Király Mihály az üzemi bizottság elnö­ke azt javasolta, hogy a munkaérdemrend arany fokozatára Hasenfratz János brigádvezetőt terjesszük fel. Király Mihály, mint az üzemfenntar­tók vezetője, bronz fokozatra lett felterjesztve. Prieszol elvtárs, a KPM miniszterhelyettese megkapta a javaslatot, és azt mondta: „Ilyen sváb névvel, hogy Hasenfratz, nem kaphat arany fokozatot. Nézzünk egy ma­gyarosabb nevűt! A Király Mihály kapjon aranyat és a Hasenfratz le­gyen ezüst fokozatú." így lett. Milyen jelentős munkákban vett részt, mely alkotásokat tekinti fő művének? Erre a kérdésre a tervező mérnököknek könnyebb válaszolni, mert amit terveztek, az elsősorban a tervező nevéhez kötődik. Azoknál a létesít­ményeknél, melyeknek megvalósításában részt vettem, az építéstechno­lógia kialakítása, a munkaszervezés, a megépítés volt a feladatom. Vállalati központok osztályvezetőjeként vállalati szintű terme­lés-szervezés, és műszaki fejlesztési célok kijelölése és megvalósításuk beindítása az a munka, melyet magaménak tekinthetek. 90

Next

/
Oldalképek
Tartalom