Hevesi Napló, 2. évfolyam (1992)

1992 / 3. szám - TUDOMÁNY - Sugár István: Dobó István, az egri hős koncepciós pere

Sugár István Dobó István, az egri hős koncepciós pere (II/2) így érkezett el 1568 októberén Pozsonyban az országgyűlés megnyitása. Dobó is megér­kezett a diétára, ugyanis megjelenését többen is javasolták. Miksa is meghívta, és bántat- lanságáról biztosította! Unokaöccse is javasolta néki a pozsonyi utat. Dobó hitt az ígéreteknek. Ha nem megy .el a gyűlésre, a gyanú ellene további tápot nyer. Ha viszont el­megy, a legrosszabb esetben is tisztázhatja magát a bizonyára pártjátfogó rendek előtt; s már puszta megjelenése Pozsonyban ártatlanságát fogja bizonyítani. Az óvatos Homonnay azonban távolmaradt Pozsonytól, joggal gyanítva Miksa rosszindulatát, bosszúját. Végülis az országgyűlés megnyílt, melyen megjelent Miksa, s a rendek sorában találjuk Dobót és Balassát is. „A szokásos testőrség mellett 5 századbeli német katonaság (a csapa­tok egyenként háromszázan) a várban az őrséget szolgáltatták." 1568. október 12-én reggel Dobót és Balassát az uralkodó a várba kérette, akiket azután az előszobában a fegyveresek letartóztattak. Ezt követően 2 óra múltán odahívták a rendeket s a követeket, köztük a ve­lencei Michielt is, aki így írja le, mint szemtanú az eseményeket: „... így azután megérkezve, a palotába mindent bevezették a terembe a császár Őfelsége és kettejük jelenlétében, azután, hogy az előszobában őrizetbe vették őket. A terem ajtajá­hoz és minden részében, a termek végéhez a szokásos német testőrgárda íjászait és alabár- dosait állították és azon felül 200 német katonát, akiket Bécsből vezényeltek ide. Miután Őfelsége bizonyos feleletet adott az országgyűlési vitákra, rátért kettejük hűtlenségének és álnokságának a közlésére, igen találó és súlyos szavakkal nemtetszésének és fájdalmának kifejezést adván (melynek Őfelsége nagy mestere), hogy az erdélyiekkel való cinkosságuk kézzelfogható, át akartak menni és fellázadni Őfelsége ellen. Elmondta, hogy letartóztatá­sukkal azt akarta, hogy üzelmeik ismertekké váljanak az igazságszolgáltatás illő keretei­ben és rendes bírái által, a királyság törvényeinek és alkotmányának megfelelőleg. S hozzáfűzte, hogy bár sokan mások gyanúsak és vétkesek, mindamellett... nem óhajtott né­hány gyanúsítottal szemben eljárni... A két bebörtönzöttről azt mondják, hogy Őfelsége ke­zébe sok olyan levél került, amelyeket saját kezükkel írtak Erdélybe és az erdélyiektől kaptak, így azután őket bűnükben rábizonyított vádlottaknak tartják, jóllehet, hogy ők ta­gadják e levelek szerzőségét, és kérnek felszabadultan, mintha nem akarnának sem szíves­séget, sem kegyelmet Őfelségétől, csupán igazságot! Őrizetbevételük annál nagyobb megrökönyödést váltott ki, minthogy... az országgyűlésen, ahol általános büntetlensége és biztonsága van mindenkinek bármely váddal szemben, soha nem tartóztattak le senkit..." A két nagyúr letartóztatását követő napon az országgyűlés szabadlábrahelyezésükért 200 ezer aranyat és 30 kezest ajánlott fel, de hasztalan. 25

Next

/
Oldalképek
Tartalom