Hevesi Szemle 11. (1983)

1983 / 1. szám

Jlevesi Szemle TARTALOMJEGYZÉK XT. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1983. MÁRCIUS A szerkesztő bizottság tagjai: DR. BAKOS JÓZSEF BERECZ ISTVÁN CSONT ISTVÁN DR. DRÁVICZKI IMRE EBERGÉNYI TIBOR GYURKÓ GÉZA (felelős szerkesztő) KISS SÁNDOR KÓCZA IMRE DR. LÖKÖS ISTVÁN MOLDVAY GYŐZŐ DR. NAGY SÁNDOR DR. SEREG JÓZSEF DR. SIPOS ISTVÁN SZALAY ISTVÁN HEVESI SZEMLE. Közművelődési folyóirat. Megjelenik: negyedévenként, a Heves me­gyei Tanács V. B. Művelődésügyi osztálya gondozásában. Szerkeszti: a szerkesztő bi­zottság. Felelős szerkesztő: Gyurkó Géza. Szerkesztőség: Eger, Beloinnisz u. 3., 3300. Telefon: 13-664. Kiadja: a Heves megyei Lap­kiadó Vállalat. Felelős kiadó: Hekeli Sándor. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető: bármely postahivatalnál, a kézbesítők­nél, a posta hírlapüzleteiben és a Posta Központi Hírlapirodánál (Budapest, V., Jó­zsef nádor tér, 1900). Előfizetési díj egy év­re: 48,— Ft; eladási ár: 12,— Ft. Index 25957. Révai Nyomda Egri Gyáregysége, Eger. F. v. Horváth József né 1983 HU ISSN 0133—7564 Kéziratot nem őrzünk meg és nem adunk vissza! IRODALOM — MŰVÉSZET Pogány Ö. Gábor: Az Ötödik Országos Tájképbiennálé a Hat­vani Galériáiban — — — — — — — — — — 2 Gábor László: Csodavárók között — — — — — — — 6 Álba László: Éhenkórász — — — — —- — — ■—- — 10 Tarái Gábor: Űtközben — — — •—- — — — — — 13 Székhelyi József, Ebergényi Tibor versei — — — — — 15 JELENÜNK Gyurkó Géza: Ról-ről — — — — — — —- — — — 16 Ebergényi András: Művezetők II. — —• — — —- — —<21 Kerékgyártó István: Az önnevelés és lehetőségei a serdülőknél 26 Somos Lajos: Nők a pedagóguspályán — — — — — — 29 Molnár Pál: Vándoripar — — — — — — — — ■— 30 MÚLTUNK JELENE Sugár István: Miként jutott Eger Rákóczi Ferenc kezére — 34 Németi Gábor: A hatvani munkásság a nagy gazdasági válság küszöbén ■— — — — — ■—• — — — — — 40 HAZA ÉS NAGYVILÁG Szecskó Károly: Heves megye és a Csuvas ASZSZK — — — 42 TUDOMÁNYOS MŰHELY Kelemen Imre: Kodály-művek és az új magyar muzsika a fel­szabadulás előtti Eger zenei életében — — — — •— 47 Vadon Lehel: Egy regény, amely a szennyet felkavarta — — 53 Lachata István: Űj élethivatás alakult ki benne — — — — 56 Könyvespolc — — — — — — — — — — — — 60 Krónjká -i- —- — —- — —■ — —■ —• — •— 64 ,. V 5*k *) REvh'­lcli: REVÍZIÓ 20 1997. A címlapon: Igor Kasztin ,,A modem város” című fotója A belső borítón: Németh Lajos grafikája A hátoldalon: Németh Lajos1 és Nagy László Lázár alkotásai láthatók

Next

/
Oldalképek
Tartalom